Ringató Városháza

  •  
  •  
  •  

Az Újpesti Karácsonyi Vásár idején a Ringató elnevezésű program is ellátogat városunkba. A foglalkozás során ölbéli játékokkal, dalokkal, mondókákkal szórakoztatják az apró vendégeket és szüleiket.

A Ringató célja, hogy a kismamák megtanuljanak egy könnyen énekelhető, de a kodályi elvekhez híven, zeneileg értékes dalanyagot. Ismerkedjenek meg magyar mondókákkal, mozgásos, ölbeli játékokkal.

A harminc perces foglalkozások légköre oldott, felépítése, tartalma előre tervezett, de rugalmasan alkalmazkodik az adott helyzethez. A dalokat, mondókákat sokat ismétlik, egy-egy foglalkozáson belül is, de hétről hétre mindig visszatérnek a régebbiekre. Így az édesanyák könnyen megtanulják azokat.

A foglalkozásokon mindig élő énekszó, vagy a foglalkozásvezető, esetleg meghívott vendég pár perces hangszerjátéka csendül fel, zenei felvételeket soha nem hallgatnak. Kerülik a divatos, múlandó, kevésbé igényes gyerekslágereket is.
Fontos, hogy a tanítás nem a kicsinyeknek szól, hanem a felnőtteknek. A gyerekek tehát semmiféle feladatot nem kapnak a foglalkozásokon. Nem kell, nem kötelező csinálniuk semmit, ha akarnak, játszanak az édesanyjukkal, ha akarnak vagy tudnak, akkor pedig néha odafigyelnek.

A foglalkozások zenei anyagát a kodályi gondolat szerint válogatják. Két nagy csokor alkotja az e korosztálynak szánt zenei anyagot, az egyik a már említett úgynevezett ölbeli játékok, a másik pedig a meghallgatásra szánt dalok.

Az ölbeli játékok elnevezés – ami nagyon találó, hiszen utal a gyermekek életkori sajátosságaira is – Kiss Árontól származik, akinek köszönhető az egyik alapmű, Magyar gyermekjáték-gyűjtemény címmel, amely 1891-ben jelent meg először.

Az egyszerű mozgással kísért ölbeli játékok nagy részét a magyar néphagyományból merítik. Ezek mindig „kétszemélyes” játékok, a felnőtt és a kisgyermek bensőséges kapcsolatát tükrözik, még a kisebb óvodások is szívesen játsszák az ilyeneket.

Valamennyi ölbeli játék egy-egy miniatűr “dráma”. Kezdete van, fokozódó feszültsége, majd végül csattanója, örömteli oldódása. A kisgyermek számára ezek a mozgásos-énekes vagy mondókás játékok jelentik a művészeti nevelés csíráit. A játékok érzelmi hatása hozza számukra azt a katarzist, amit a felnőttnek egy színdarab, vers, regény, egy festmény, zenemű vagy bármely más művészeti alkotás jelenthet.

A kisgyermeknek fontos, hogy a hozzá érzelmileg legközelebb álló felnőttel, szülővel, nagyszülővel élje át ezt az örömet.

A Ringató foglalkozása december 3-án, 10.00 órától látogatható a Városháza épületében.
A program természetesen ingyenes, de előzetes jelentkezésre azért szükség van. Ezt az Újpesti Ajándékboltban tehetik meg (István út 17-19.)

(Bővebb info, és fotó: www.ringato.hu)