Sikerült helyreállítani az egyensúlyt

  •  
  •  
  •  

Csütörtökön tárgyalja a képviselő-testület a zárszámadást,amivel az előző évi költségvetés teljesülésére tesz pontot. Mint korábban megírtuk, a szocialisták 900 millió forint értékű fedezet nélkül kiadást terveztek a büdzsébe. Molnár Szabolcs gazdasági területekért felelős alpolgármester az Újpesti Naplónak elmondta, a hiány kigazdálkodása, a költségvetési egyensúly helyreállítása az új városvezetésre hárult.

Mennyiben feleltek meg a valóságnak az előző költségvetés számsorai?
– Már a 2010-es költségvetés év közbeni többszörös módosítása nyilvánvalóvá tette, nem teljesülnek a számok, rossz büdzsét készített a szocialista gazdasági vezetés. Az októberi átadás-átvétel után a bevételi oldalon több előirányzatról kiderült, hogy nem megalapozott: a kiadások tekintetében sorozatosan kerültek elő olyan kötelezettségvállalások és számlák, melyek rögzítése a számviteli rendszerben nem történt meg, költségvetési fedezetük pedig nem volt.
Vagyis olyan szerződések köttettek, amelyekre nem volt pénz. Ezen túl saját és külső ellenőrzésünk az állami normatívák esetében számos helyen állapított meg visszafizetési kötelezettséget. Ehhez még hozzáadódott hiányként az intézményeink személyi állományát illető kifi zetések fedezete.

– Mekkora volt a valós hiány a költségvetésben?
– A polgármesteri hivatal költségvetésében összességében majd’ 1 milliárd forint, pontosan 910 millió forint hiányra illetve túlköltekezésre derítettünk fényt.
A legnagyobb lyukat a túltervezett bevételek ütötték, iparűzési adóból 345 millió forinttal kevesebb folyt be, pályázati forrásokból 134 millió forint nem teljesült.
Ehhez társultak még a fedezet nélküli kötelezettségvállalások, ami például a Főtér esetében 183 millió forint, járdaépítés és járdatakarítás vonatkozásában összesen 44 millió forint, és még sorolhatnám.

– Mihez tudott kezdeni a városvezetés ekkora hiánnyal?
– A költségvetés egyensúly megteremtése elsődleges célunk volt, és  változatlanul az, ennek érdekében kerestük a megtakarítási lehetőségeket. A zárszámadás már azt mutatatja, hogy a fent taglalt 910 milliós túlköltekezéssel szemben a polgármesteri hivatal a 2011-es évet „már csak” mínusz 592 millió forintos hiánnyal kezdi. Ennyi pénzt kell előteremteni, hogy még a tavaly vállalt feladatokat elvégezze. Ezt az óriási lyukat az intézményeknél képződött pénzmaradvány elvonásával sikerült mínusz 357 millió forintra csökkenteni. Hangsúlyoznom kell azonban, ez már tovább nem csökkenthető.

– A 357 millió forint híján, milyen beváltatlan ígéretek hagyott maga mögött az előző városvezetés?
– Ha bent lett volna a kasszában ez a pénz, már most éreznék a hatásait az újpestiek. Ebből az összegből sok minden kitelik. A szakrendelő rekonstrukciójához szükséges 240 millió forintos önrész, a Pozsonyi úti rendelő felújításának 15 millió forintos kerete. A panellakások ökoprogramjának teljesítéshez 70 millió forint, a petpalackokat tömörítő automaták telepítéséhez 11 millió forint, a kisvállalkozások támogatására 3 millió forint – csak sorolom mi volt a büdzsében előirányozva – melyekre kötelezettségvállalás történt, sajnos azonban a fedezet hiányzik. Azon dolgozunk, hogy ezt, a tovább nem csökkenthető 357 millió forintos hiányt kigazdálkodjuk, mert kötelességünk kifizetni az újpestiek számára azoknak a fejlesztéseknek az árát, amit fedezet nélkül ígértek meg.

– Hogyan lehet a történteket lefordítani az újpesti adófizetők számára?
– Itt valójában arról van szó, hogy az új városvezetés adósságot örökölt az előző szocialista gazdasági vezetéstől. Ez az adósság két elemből tevődik össze. Egyrészt azokból a kötelezettségekből, amelyeknek a fedezete hiányzik a kasszából, de nekünk mégis teljesíteni kell őket. A másik része az elmúlt években el nem végzett felújítási, karbantartási, fejlesztési feladatok, amelyeket el kellett volna végezni – ezek is adósságok, amelyeknek a törlesztése ránk marad. A jelenlegi városvezetés tudja a kötelességét, nagy erőfeszítések árán és fegyelmezett gazdaságpolitikával teljesíteni fogjuk az újpestiek felé az a szocialisták által hátrahagyott adósságokat. Mivel sikerült stabilizálni Újpest költségvetését, pénzügyi helyzetét, sikerült a hiány nagy részét lefaragnunk, elég erősek vagyunk, hogy az újpestiek által jogosan elvárt fejlesztésekre – mint pl. az uszoda, egészségügyi ellátás javítása – külső forrásokat is bevonhassunk.