SNI-s tanulók tanulmányi versenye

  •  
  •  
  •  

Az Újpesti Általános Iskola és EGYMI-ben kiemelt feladatunknak tekintjük, hogy intézményünk tanulói találkozhassanak a kerület iskoláiban tanuló sajátos nevelési igényű gyerekekkel, és összemérhessék képességeiket. Március 21-én tanulmányi versenyt szerveztünk számukra 1-től 8. osztályig, amelyre több mint ötven tanuló adta be jelentkezését.

A befogadó iskolák tanulóit a Pedagógiai Szakszolgálat utazó gyógypedagógusai készítették fel és kísérték el a versenyre. Az alsó tagozaton az anyanyelvi és matematikai kompetenciák körében készültek a feladatok, a felső tagozaton ehhez a történelem és a természetismereti tárgyak kapcsolódtak. A tantárgyi tudást mérő feladatlapok megoldására 45-45 perc állt a versenyzők rendelkezésére. A szünetben büfé, teaház várta őket. A verseny végeztével kézműves- és sportfoglalkozáson kapcsolódtak ki a tanulók. A gyógypedagógusok az elért pontszámok alapján minden osztályfokon az 1., 2., 3. helyezett tanulót oklevélben és jutalomban részesítették, de minden résztvevő kapott apró ajándékot.
Eltökélt szándékunk, hogy a tanulmányi versenyt a következő években is megrendezzük, hiszen láthatóan a gyerekek is élvezték a programot.
Kassai Valéria, Nagy Katalin
szervezők