Szakemberek és civil szervezetek elképzelései, javaslatai nyomán

  •  
  •  
  •  

A Képviselő-testület szeptemberi ülésén elfogadta a Főtér rekonstrukció II. ütemének tervezési programját. A tervek szerint a Főtér-program II. ütemének keretében a Szent István téren mélygarázs, rendezvénytér és Új Virágpiac valósulna meg. A tervezési program kialakításához számos értékes gondolattal járultak hozzá azok a szakemberek, akik az Újpesti Önkormányzat által kiírt tervpályázat keretében elkészítették pályamunkájukat, és azok a civil szervezetek is, akik alapvetően egyetértve a programban megfogalmazottakkal tettek javaslatokat és észrevételeket.

A közönség számára a tervpályázat lezárását követően a három díjazott, illetve az öt megvételben részesített terveket a Magyar Építész Kamara és az Újpesti Önkormányzat is bemutatta. Ezen túl az Újpesti Önkormányzat számos egyeztetést folytatott az újpesti civil szervezetekkel és az egyházak képviselőivel is. A részükre átadott javaslattal kapcsolatban érkezett vélemények egyértelműen igazolják, hogy a Főtér-projekttel és ezen belül a II. ütem tervezési programjával az érintettek összességében egyetértettek. Ugyanakkor arra is felhívták a figyelmet, hogy egyrészt a mélygarázs létesítésekor fokozott figyelmet kell majd fordítani az építkezés szervezésére, elsősorban az átmeneti közlekedési gondok kezelésére, másrészt arra, hogy a Főtér-rekonstrukció igényes megvalósítása önmagában csak lehetőséget teremt, az Önkormányzatnak gondoskodni kell a megújuló környezet igényes fenntartásáról, nemkülönben a lakosság számára vonzó, sokszínű rendezvények megszervezéséről és színvonalas lebonyolításáról is.
 
A díjazott, valamint a megvételben részesített pályaművek által legkedvezőbbnek ítélt megoldások felhasználásával készült tervezési program meghatározza a térrendezéssel, a Virágpiac épületével és a mélygarázs kialakításával kapcsolatos követelményeket.
E szerint a tér nyugati oldalára kerülne a Virágpiac, ettől keletre pedig a pihenőkert, mely közvetlenül kapcsolódna a Károlyi szoborkerthez. A pihenőkertet és a teret sétánnyal kötnék össze, úgy, hogy a térrészen vízsugár, vízjáték, a pihenőkertben vízmedence létesülne. A Károlyi szoborpark viszonylagos intimitásának megőrzése mellett létesül majd egy nagyvonalú, elegáns rendezvénytér, melynek fókuszában a Virágpiac épülete állna, míg a két elem között a támpontok szerint döntően zöldfelületnek adnának teret.
A mélygarázs kialakításának tervezésénél olyan követelmények kerültek meghatározásra, melyek biztosíthatják, hogy a Szent István téren, illetve annak a környékén lévő létesítmények parkolási igényei kielégíthetőek legyenek. Ennek megfelelően 550-650 férőhelyes parkoló létesítésével számolnak, melyet több „közlekedő” kötne össze többek között a térrel és a Virágpiaccal is. Míg a Virágpiac épületével kapcsolatos tervezési követelményeknél olyan elvárások kerültek meghatározásra, melyek többek között a szállítás és rakodás feltételeinek biztosításán keresztül hozzájárulnak a Piac kereskedelmi funkciójához, másrészt egyfajta fogadó területként a rendezvénytér sokszínű használatához, működtetéséhez.