Százéves a baptista imaház

  •  
  •  
  •  

„Az egyházak rendelkeznek a legnagyobb tudással arról, hogyan kell valódi, erős közösséget építeni”’ – emelte ki a május 17-én tartott, ünnepi megemlékezésen dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

A centenáriumi megemlékezésen dr. Molnár Szabolcs alpolgármester mondott köszöntőt, kiemelve az egyházak közösségépítő szerepét, majd átadta az önkormányzat nevében a  városzászlót Mészáros Kornél lelkipásztornak.

A jeles alkalmon Mészáros Kornél lelkipásztor hirdetett igét, dr. Molnár Szabolcs alpolgármester pedig a múlt fontosságáról és az egyház közösségépítő szerepéről beszélt.

Mindenekelőtt azt mondta, száz év nagy idő, és ami száz évig fennmaradt, az kiállta az idő próbáját.
– Az egyházak a vallási élet szervezésén túl mindenkor kivették és kiveszik a maguk igen jelentős részét a kultúra terjesztéséből, a nemzeti értékek őrzéséből, az ifjúság neveléséből, a szegények és az elesettek segítéséből, a betegek gyógyításából. S talán nem túlzás kijelenteni, hogy a világon az egyházak rendelkeznek a legnagyobb tudással arról, hogyan kell valódi, erős közösséget építeni – emelte ki.

Az alpolgármester a reformáció szerepéről is szólt: ez az új gondolkodás nem csak a vallást, hanem Európa egész világnézetét megújította, s egyben a reformáció fél évezredét a ma történéseivel, útkeresésével állította párhuzamba.
– A baptista egyház fél évezrede segíti eligazodni a híveit a világban. Hiszem, hogy a jövőben egyre nagyobb szükség lesz rájuk – zárta gondolatait az alpolgármester, majd átnyújtotta a baptista közösségnek az önkormányzat városzászlaját, amelyet Mészáros Kornél lelkipásztor vett át..

Az ünnepi műsor további részében a templomépítés körülményeit Marosi Nagy Lajos presbiter idézte fel, és a gyülekezet énekkara működött közre.

MOA

Fotó: Mészáros Péter