Szentmise a terror áldozataiért

  •  
  •  
  •  

Vasárnap este szentmisét és gyertyagyújtást tartottak a Szent József Templomban a novemberi 13-i párizsi terrortámadás áldozataira emlékezve. Ozsváth Kálmán önkormányzati képviselő megemlékező beszédét és István atya imáját teljes terjedelmében közöljük.

A mindenséget összetartó erők megrendülnek…

Tegnap reggel szívünk-lelkünk, jövőképünk, az ember jóságába vetett hitünk is megrendült, amikor értesültünk a párizsi terrortámadásról. Ártatlan emberek váltak ismét a gyűlölet, bosszúállás áldozatává. Sokan rettegünk a jövőtől, és a mai evangélium is csak fokozhatja félelmünket, mikor Jézus a világ végéről jövendöl.

Nincs emberi magyarázat a történtekre. Mondta Ferenc pápa. Valóban, nincs és ha tudnánk is az okát, akkor sem kapnák vissza elhunyt szeretteiket családtagjaik. Ezek a tragikus események hitünk próbakövei: vagy megerősödik, vagy elveszítjük azt.

Jézus nem csak a világ megsemmisülésről beszél, hanem arról is, hogy Isten angyalai összegyűjtik a választottakat a világ négy tájáról. Életünk és sorsunk nem megsemmisülés, bármilyen módon is távozunk az élők sorából. Atyátok tudta nélkül egy hajszál sem vész el a fejetekről. Mondta Jézus a Hegyi Beszédben. Életünk végső soron nem a vak szerencsének, a terroristák fegyvereitől függ, hanem Istentől.

Ferenc Pápa dél amerikai missiós útján letért az előre kijelölt “biztonságos útról”. Amikor megkérdezték, nem félt-e a attól hogy baja eshet, ezt válaszolta: Az életem Isten kezében van, és az Ő akaratát egy fegyver sem tudja meghiúsítani. Addig élek itt a földön, ameddig Isten akarja.

Ez az élő hit, amely képes legyőzni a teremtmények kiváltotta félelmet.

Vasárnap este gyertyát gyújtottunk a terrorizmus áldozatainak emlékére, imádkoztunk a világ békéjéért.

Molnár István plébános


Kedves István atya, kedves Hívek! Tisztelt Újpestiek!

2015. november 14-én szombaton reggel nagyon sokan úgy gondolták, hogy egy egészen új világ kezdődött, új korszak köszöntött Európára, a civilizált világra és az egész emberiségre. Valóban, ami történt, merőben új volt, tragikus, felfoghatatlan, részben megérthetetlen, milliókat sokkolt, az öreg kontinens gyászba borult, mintha megállt volna az élet, és jogosan nemzeti gyásznapot tartottunk ma Magyarországon is.

Szörnyű és megmagyarázhatatlan az a tragédia, ami Párizsban pénteken éjszaka történt: az ártatlan emberek elpusztítása, az értelmetlen vérontás, amit a gyűlölet, a butaság, az önzőség, a harag és a gőgösség eredményezett. A francia helyzet talán azért érintett meg minket mindennél jobban, mert közelebb érezzük magunkhoz Őket, mivel az európai család részei vagyunk, testvéreink voltak. Sokunk ismerősei élnek kint Franciaországban, nekünk is kötődnek élményeink Párizshoz, az Eiffel-toronyhoz, a Diadalívhez, egy jó kávézóhoz, vagy a Loire-menti kastélyokhoz, személyes és mindenféle rokonszenv, Edit Piaftól a francia borokig és sajtokig, sőt Magyarországon az első három beszélt idegen nyelv között ott van a francia is. Nekem az egyik korábbi főnököm, jó barátom mondta, hogy évekkel ezelőtt éppen azon a helyen volt koncerten, ahol történt a mészárlás. Nem igazán tudom a pszichológiai okát, de valahogy ez sokkal jobban sokkolta a magyarokat is, mint bármi más, ami az elmúlt években vagy évtizedekben, például Irakban, Afganisztánban, Szíriában, Egyiptomban, Oroszországban, vagy éppen Észak-Koreában, tehát jóval messzebb egy olyan országban történt, ami számunkra idegen. És ez teljesen érthető, hiszen Franciaország még akkor is, hogyha az 1920-as események sokunkban mélyen ott élnek, közel van Hazánkhoz. Tehát érthető, hogy a szombati brutális terroresemények letaglóztak minket, és talán félelem is van bennünk, sajnos részben jogosan.

Igen, tisztelt Hölgyeim és Uraim! Mi gyászolunk másfélszáz franciát, mert közelinek érezzük őket magunkhoz, mert ez akár velünk is megtörténhetett volna. Az Evangélium így ír: “Vagy az a tizennyolc ember, akire rádőlt Siloámban a torony, és agyonzúzta őket, azt hiszitek, hogy bűnösebbek voltak, mint Jeruzsálem lakói közül bárki? Mondom nektek: nem! De ha nem tartotok bűnbánatot, éppúgy elvesztek ti is mindnyájan”.

Victor Hugo azt mondta egyszer, hogy Európában minden eszme Párizsban kezdődik. Bizony, most Európa térdre rogyott, miközben Párizs vérben fürdik. De hát ahonnét kiűzik Krisztust és még csak az Európai Unió alkotmányában sem szerepeltetik a Kereszténység szót, ne csodálkozzunk, ha más megy a helyébe. Szörnyű, megmagyarázhatatlan, de ugyanakkor sajnos várható volt ez a tragédia, mert ahonnan a Krisztusi szabadság helyére a szabadosság és a liberalizmus lép, ott ilyen következmények lesznek.

Hölgyeim és Uraim!

Az első gondolat valóban a gyászé, a második a miérté, a harmadik pedig a megoldásé. Ennek a brutális, a magát Iszlám Államnak nevező terrorszervezetnek az embertelen gyilkoló gépei áthozták a vérengzést Szíriából Európába. Rajcsányi Gellért újságíró a mandiner.hu-n kiválóan ír ezekről a szörnyetegekről: “Mi élni szeretünk. Ti ölni szerettek. Mi békében akarunk létezni. Ti háborút akartok. Mi az alkotást díjazzuk. Ti a pusztítást. Mi a szabadságban élünk. Ti az alávetettségben. (…) Mi tiszteljük és védelmezzük a nőket, a gyermekeket és azt valljuk, a világon mindenkit megillet az egyenlő, alapvető emberi méltóság. Ti nem ezt valljátok. Mi türelemmel vagyunk a más nézeteket, más hitet vagy hitetlenséget vallókkal szemben. Ti nem bírjátok elviselni azt, aki mást gondol, mint ti.”

De vajon miért éppen most történt mindez? Miért támadtak ekkora erővel Európára éppen most? Azért mert hála Istennek vesztésre állnak, hiszen a francia tragédia előtti napon a kurd csapatok az Iszlám Állam felett Szíriában hatalmas offenzívát hajtottak végre és nagy győzelmet arattak. Így ezeknek a szörnyetegeknek most az az egyik legfőbb céljuk, hogy a bevándorlókat és a menekülteket összeugrasszák Európa lakosságával, felszítsák a gyűlölethullámot és radikalizálják a muszlimellenességet és a muszlim közösségeket, és még jobban egymás ellen fordítsák a keresztényeket és európaiakat a mohamedán bevándorlókkal. Ahogy a terroristák üzenik, el akarják tüntetni a “szürkezónát” a muszlimok között. Céljuk az is, hogy pogromok induljanak a mohamedánok ellen, minél több sérelem, lenézés, támadás, bántalmazás érje a muszlimokat, hogy azok az emberek félelmükben szélsőségesekké válva átpártoljanak az Iszlám Állam gyilkos szervezetébe.

Hogy Európa milyen hely lesz a terror után, az csak a terrorra adott válaszon múlik. A gyilkoló gépek egyértelművé tették, ők háborút akarnak. Éppen ezért a terroristák akkor győznek, hogyha Európa vezetői hagyják elszabadulni a gyűlöletet. Tudjuk, hogy a harag és a gyűlölet mindig az egyszerűbb út volt, de sohasem a kifizetődőbb; a jót mindig is nehezebb megtenni.

Tisztelt Újpestiek!

Az Öreg Kontinens nagy kérdése, hogy vannak-e és lesznek-e olyan vezetői, akik képesek lecsillapítani a fellángoló indulatokat és gyűlöletet, kerítésekkel megvédeni Európa határait, és képesek lesznek-e valódi, megnyugtató választ adni mindenki számára erre a világméretű problémára? A történelemből, főleg a XX. század eseményeiből tudjuk, hogy a politikai és vallási szélsőségek csak politikai és vallási szélsőségeket szülnek. És éppen ezért nem vagyunk semmivel sem jobbak ezeknél a gyilkoló gépeknél, hogyha például facebookos megosztásainkban minden muszlim, arab és menekült kiirtását szorgalmazzuk.

Valóban, pénteken éjszaka az emberi méltóság tiszteletén, a jogegyenlőségen, a szabadságon és a testvéri szolidaritáson alapuló keresztény világot érte szó szerint gyilkos támadás. Hadban állunk ideológiákkal, emberekkel, és ez most nem egy utópisztikus gondolat, de magával a Sátánnal.

Kedves Egybegyűltek!

Martin Luther King azt mondja: “Sötétséget sötétséggel elűzni nem lehet, csak a fény teheti azt. A gyűlölet nem űzi ki a gyűlöletet, csak a szeretet teheti azt.”

Hogyan tudunk védekezni a gonosz szemben? A nemrég Thaiföldön történt robbantás helyszínén több száz buddhista szerzetes gyűlt össze. Ők azért imádkoztak, hogy megtisztítsák a helyet a negatív energiáktól. Nekünk itt nagyon sok emberre van szükségünk ugyanehhez.

Ma újra az a feladatunk védelmezzük a keresztény Európát, amire Isten hívott bennünket, ha kell, kerítéssel, ha kell lelkileg. Gondoljunk csak bele, mennyi nagyhatalom próbált meg bennünket lesöpörni, és mi mégis itt vagyunk Európa szívében. Ne veszítsük el küldetéstudatunkat, hiszen magyarnak lenni nem állapot, hanem lelki küldetés.

Szent II. János Pál pápa azt mondta, mivel Európa reményvesztett, egyedül az isteni irgalmasság lesz a XXI. század mentsvára. Azért vannak a történelemben a válság időszakok, hogy ha hagyjuk, Isten egy újat adjon utána. Hogyha a jelenlegi válságos időszakban nem kérjük Krisztust és a Szentek közbenjárását, akkor elvész Európa.

Aki Jézust választja, a békét és szeretetet választja. Aki gyilkol, nem Isten vagy Allah nevében teszi, hanem a Sátán nevében. Az igaz hit nem árt a másiknak. Az igaz hit a szeretet jegyében cselekszik, mert a szeretet maga Isten. Aki szeretettel bánik embertársaival, az Krisztussal tesz jót. Ezért minden, ami nem szeretet, az nem Tőle való és azzal nem lehet azonosulni semmilyen formában. Kérdés, hogy Krisztussal tartunk-e tovább az Ő útján, vagy letérünk a gonosz felé?

Be kell bizonyítanunk, hogy a szeretet erősebb a gyűlöletnél. Nincs mese. Ez az egyetlen lehetőségünk. A politikusoknak, az egyházi személyeknek, a világ gazdasági vezetőinek és nekünk, “kisembereknek” is. Különben elpusztul minden, ami a miénk; az életterünk, a kultúránk és az életünk is. Itt az idő, hogy igazi európaiként a kereszténységet megerősítsük, ezért nekünk nagyobb feladatunk van most, mint bármikor máskor a történelemben. Mindszenty bíboros azt mondta, hogyha lesz egymillió imádkozó magyar ember, nem fél a jövőtől. Imádkozzunk vezetőinkért és az Európai Unió vezetőiért is. Legnagyobb pajzsunk most sem más, mint az Úrba vetett hitt és bizalom.

Ozsváth Kálmán