Szeptembertől könnyebben – 30 millióból

  •  
  •  
  •  

A 2010. évi költségvetés tárgyalásakor Molloné dr. Balog Éva képviselő (MDF) vetette fel azt a javaslatot, miszerint a testületnek fontolóra kellene vennie a tankönyvtámogatás újbóli lehetőségét. A képviselőasszony ígéretet kapott arra, hogy javaslatára egy későbbi időpontban visszatérnek.

-A zárszámadás elkészülte után láthatóvá vált, hogy a pénzmaradványból 30 MFt-ot tankönyvtámogatásra tud szánni az önkormányzat, amely kellően igazságos és szakszerű felhasználás esetén jelentős segítséget nyújthat az újpesti családoknak. Erről született döntés a legutóbbi testületi ülésen – osztotta meg a jó hírt olvasóinkkal is dr. Trippon Norbert, gazdasági ügyekért felelős alpolgármester.
 
Szociális érzékenység
 
– Már a tavalyi költségvetés tárgyalásakor is felvetettem ezt az ötletet annak érdekében, hogy a kerületben élő családok iskolakezdését megkönnyítsük – tájékoztatta az Újpesti Naplót a javaslat kezdeményezője, Molloné dr. Balog Éva. – Bizonyára sokan emlékeznek arra, hogy a ’90-es években Budapesten elsőként kerületünkben valósult meg a tankönyv-támogatási rendszer, akkori ingyenes tankönyvekhez juthattak az újpestiek. Először az általános, majd a középiskolás tanulók családja részesült a támogatásban, s ez – a visszajelzések szerint – nagy könnyebbséget jelentett számukra. A javaslatomnak tehát komoly előzménye van, és úgy gondolom, ez a probléma manapság egyre aktuálisabb. Nemcsak a tankönyvek választéka, hanem azok ára is jelentősen megnőtt. Rengeteg teher hárul a szülőkre szeptemberben, hiszen a könyveken kívül rengeteg taneszközt is vásárolni kell, nem kevés összeget kell az étkeztetésre, a kirándulásokra, a különórákra is fordítani. Önkormányzatunk nagyszerű hozzáállását, szociális érzékenységét mutatja az, hogy a képviselők az ügy mellé állnak.
 
– Csak önkormányzati iskolákban tanuló gyerekek részesülhetnek a támogatásban?
– Véleményem szerint első körben az általános iskolások helyzetén kellene javítanunk, elsősorban gyakorlati okokból. Az általános iskoláknál az önkormányzati intézmények mellett egyházi intézményekről beszélhetünk, és azt gondolom, nem kell különbséget tennünk az intézmények között, hiszen mindenhol újpesti gyerekek tanulnak. Ez egyelőre csupán az én javaslatom, természetesen a bizottságnak Belán Beatrix alpolgármesterrel együtt meg kell ezt tárgyalnia, és megtalálnia a mindenki számára megfelelő megoldást.
 
Hagyománnyá nemesedhet
 
– Az újpesti képviselők egyetértettek az iskolakezdési támogatással. Hogyan tovább?
– A Közművelődési, Oktatási Bizottság következő ülésén, május közepén tárgyalni fogja a kérdést, és annak technikai megvalósítását. Mivel a tankönyvek beszerzése legtöbb esetben az oktatási intézményeken keresztül történik, úgy gondolom, ezt a helyzetet kell kihasználni, így a lebonyolítás a lehető legkevesebb pénzmozgással fog járni. A magam részéről nem szociális alapon javasolnám az összeg szétosztását. Véleményem szerint az a legpraktikusabb és legigazságosabb megoldás, ha egységes összeghatárt határozunk meg. Néha egy intézményen belül is jelentős különbségek mutatkoznak a tankönyvcsomagokban, és azok áraiban.
 
– Mit gondol, hagyományt teremt a testület ezzel a döntéssel?
– Már annak is nagyon örülök, hogy a felvetésem újra szóba került, de szívből remélem, hogy a 2011. évi költségvetés tervezésénél már automatikusan számolni fog a testület a tankönyvtámogatásra szánt, célirányosan megtervezett összeggel. Nyilvánvalóan ez attól is függ, hogy hogyan alakul az ország és az önkormányzat gazdasági helyzete. Egy biztos: a 2010/2011-es tanévkezdés már sok újpesti családnak könnyebb lesz!