Szerződés van, mégsem veszik át a bútort a hulladékudvarban

  •  
  •  
  •  

Hetek óta egyre több negatív észrevétel érkezik az újpestiektől az önkormányzathoz és lapunkhoz is a nemrégiben megjelent lakossági hulladékudvarral kapcsolatos hirdetmény miatt. Abban ugyanis az szerepelt, hogy ott átvesznek bútorokat, háztartási nagygépeket is, ám az udvar dolgozói erről mit sem tudván megtagadják az átvételt. Ennek jártunk utána.

Rengeteg lakossági panasz érkezett a szelektív hulladékgyűjtő szigetek környezetéről, használatáról, állapotáról az újpesti önkormányzathoz az elmúlt években, legutóbb október 6-án érkezett egy levél a szerkesztőségünkbe:
„Az Újpesti napló 2009. szeptember 28-i számában a Tájékoztató a különböző lakossági hulladékok begyűjtéséről, leadási lehetőségeiről cím alatt az alábbi sorokat találtam: 
 ’Újpesten két hulladékudvart is üzemeltet az FKF Zrt. Az egyik az Ugró Gyula 5or 1-3. szám alatt, a másik a STOP-SHOP mögött, az lstvántelki út-Zlchy M. u. sarkon’, a STOP-SHOP mögötti hulladékudvarban nagyméretű darabos hulladékot is átvesznek egész évben, pl., háztartási gépeket, bútorokat stb. Ezeken túl mindkét helyszínen az alábbi hulladékokat lehet leadni díjmentesen az egész év folyamán: stb.’
 Nos, vagy a hulladékudvar, vagy Önök nem mondanak igazat. Ugyanis minden könyörgés ellenére sem vették azt a két régi fotelt, amit az újságban leírtak alapján némi szervezés után, nagy nehezen odaszállítottam és persze vissza!”
(név és cím a szerkesztőségben)
 
Kinek van igaza?
 
Ezeket a szelektív hulladékgyűjtő szigeteket, valamint a rajtuk lévő gyűjtő tartályokat a Fővárosi Közterület-Fenntartó Zrt. (FKF Zrt.) kezeli, azok az ő tulajdonukban vannak. Az újpesti önkormányzat ezekhez csupán a helyszínt biztosítja. Az FKF Zrt. munkatársainak kötelessége lenne a környezet rendben tartása, a megfelelő időszakonkénti ürítés. Ennek többé-kevésbé, de inkább kevésbé tesznek eleget.
-Miután az újpestiek szenvedik ennek a rendetlenségnek az árát, a helyi önkormányzat közbeszerzési eljáráson keresztül külön megállapodást kötött egy városüzemeltetési céggel – mondta el kérdésünkre Lőrincz Mihály, Újpest önkormányzatának városüzemeltetési főosztályvezető-helyettese.  Ezen megállapodásnak része a szelektív hulladékgyűjtő szigetek környezetének tisztán tartása, karbantartása is. Ily módon az FKF Zrt. tevékenységét pótolva-kiegészítve vállal át feladatokat a környezet tisztántartása érdekében az önkormányzat. Ez nem egyedi Újpest esetében, gondoljunk csak például a járdák takarítására, amely a fővárosi rendelet értelmében a tulajdonosok kötelessége lenne a házak előtt, ezt a munkát is részbe átvállalja az önkormányzat, hiszen járdatakarító gépekkel róják a munkások a frekventált útvonalakat. Nos, ugyanez történt tehát a szelektív hulladékgyűjtő szigetek esetében is.
Ennek kapcsán olvashatták az újpestiek az Újpesti Naplóban többször is megjelent hirdetményt, amiben egyrészt az önkormányzat felhívta a lakosság figyelmét arra, hogy próbálják meg a szelektív hulladékgyűjtőket rendeltetésszerűen használni, mivel sajnos igen gyakran előfordult, hogy nem csak a tartályokon jelölt szemetek kerültek a hulladékgyűjtő szigetre, hanem háztartási hulladék, bútor, használt akkumulátor, hogy csak néhány példát említsünk.
 
Szemét egy ügy
 
A hirdetményben arról is tájékoztatta az önkormányzat a lakosságot, hogy 2009. áprilisában dr. Derce Tamás polgármester úr aláírt egy szerződést az FKF Zrt. vezérigazgatójával arról, hogy két hulladékudvar is működik a kerületben, ahol nem csak szelektív hulladékokat lehet leadni, hanem egyéb más hulladékot is. Többek között éppen az említett használt akkumulátorokat, veszélyes hulladékot, festéket stb., tehát éppen azokat, amiket helytelenül a szelektív szigetekre, a tartályok mellé helyeztek az emberek. A hirdetményben szerepelt az is, hogy a két hulladékudvar közül az egyikben, ami a STOP-SHOP mögött, az Istvántelki út – Zichy Mihály utcák kereszteződésében található, a szerződés szerint nagy terjedelmű hulladékot is köteles átvenni, mint például a mosógép vagy a bútor.
Ezt a kitételt a hirdetmény megírásakor a szerződésből idézték az illetékesek. A felhívás első megjelenését követően lakossági panaszok érkeztek úgy az Újpesti Napló szerkesztőségébe, mint az önkormányzathoz, miszerint az újságban megjelentekkel ellentétben a hulladékudvarban nem hajlandóak átvenni a bútorokat.
Volt, hogy valaki könyvespolcot, más foteleket vitt az udvarba, ám mindannyian hoppon maradtak, mivel megtagadták az udvarban az átvételt. Ez különösen bosszantó, amikor valaki nagy nehézségek árán megszervezi, hogy feleslegessé vált bútordarabját autóra rakja, s elviszi a lerakóba, ahol közlik vele, hogy oda ugyan nem rakhatja le, sőt, az volna a legjobb, ha hazavinné, és tárolná a következő lomtalanításig.
Az Újpesti Önkormányzat a beérkezett panaszok kivizsgálása után a kialakult helyzetet, s szerződésszegést nehezményezve jelezték az udvar vezetőjénél, valamint a szerződést aláíró FKF Zrt. vezérigazgatójánál, ám hivatalos, írásbeli válasz panaszos levelükre lapzártánkig nem érkezett.
A hulladékudvar vezetője továbbra sem hajlandó darabos hulladékot – hűtőszekrény, mosógép, bútor, stb. – átvenni, sőt, még a szerződést, amely ezek befogadását kötelezővé tette volna számára, sem vette át.
 
Magyarázkodni kellett
 
Ezek után az Újpesti Naplóban kiegészítést olvashattak az újpestiek a hirdetmény mellett, amelyben az önkormányzat jelzi, hogy a kialakult helyzet miatt tárgyalásokat folytatnak – eddig eredménytelenül – az FKF Zrt-vel, az önhibán kívüli téves tájékoztatásért elnézést kérnek.
Lőrincz Mihály kérdésünkre elmondta, hogy remélhetőleg egy-két héten belül megoldódik a hulladékudvar körüli vita. Miután az önkormányzat kedvezménnyel adja a területet az udvar üzemeltetéséhez, ragaszkodnak a szerződésben leírt kötelezettségek teljesítéséhez.
A kialakult helyzet igen kellemetlen, mivel szerződés kötelezné a Közterület-fenntartó Vállalatot a környezet megóvása érdekében tett intézkedés végrehajtására, ám – nem tudni, hogy belső kommunikációs gond miatt, vagy egyszerűen hanyagságból – könnyen lehet, hogy még jó ideig az erdőszélekre, illegális hulladéklerakókba kerülnek a kidobni kívánt bútorok, veszélyes hulladékok, mivel azt legálisan nem tudják az emberek leadni, holott erre a szerződés szerint joguk lenne.
 
AZ FKF Zrt. válasza
 
Nardai Ferenc, az FKF Zrt. üzemvezetője, a hulladékudvar vezetője nem kívánt érdemben nyilatkozni lapunknak az üggyel kapcsolatban.
Horváth László, az FKF Zrt. helyettes szóvivője az alábbiakról tájékoztatta szerkesztőségünket a Zichy Mihály utca és Istvántelki út sarkán található hulladékgyűjtő udvarban történő bútor-átvétellel kapcsolatos kérdéseinkre:
„A hulladékudvarok fennállása óta nem merült fel igény bútorok átvételére, mivel a rendes évi lomtalanítások keretében a keletkezett felesleges bútort a lakosságtól ’házhoz menve’ begyűjtöttük. Nem kivétel ez alól a IV. kerületben található két hulladékudvar sem. Szerződésünk valóban tartalmazza ezt az opciót, ezért most – hogy ez igényként jelentkezett – haladéktalanul intézkedni fogunk az udvar ez irányú működéséhez szükséges engedélyek kibővítésére.
Ugyanakkor fontosnak tartjuk megemlíteni, hogy a nevezett hulladékudvart kifejezetten az Önkormányzat kérésére vettük át – változatlan feltételekkel – a korábbi üzemeltetőtől, aki a tevékenységét felfüggesztette. A terület korlátai azonban még a vonatkozó engedélyek birtokában sem teszik lehetővé a nagyméretű bútorok rendszeres befogadását. Erre a célra változatlanul a rendes évi lomtalanításokat tartjuk megfelelő módszernek, illetve a lakosoknak lehetősége van soron kívüli lomtalanítást megrendelni Társaságunktól. 
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a csatolt linkben megjelent anyagban van egy apró tárgyi tévedés. Az építési törmeléket már nem lehet az Orgoványi úti inert lerakóban elhelyezni, mivel azt az uniós előírások értelmében 2009 nyarán bezártuk és rekultivációra a területet visszaadtuk.”
 
Zöld szám
 
Miután kiderült, hogy az Istvántelki út – Zichy Mihály utca kereszteződésében lévő hulladékudvarban nem veszik át a bútorokat, felhívtuk az FKF Zrt. zöld számát, hogy tájékozódjunk, mégis hova vihetjük Újpestről legálisan megunt bútorainkat. A hölgy azt a tájékoztatást adta, hogy a legjobb volna, ha megőriznénk a következő – 2010 tavaszán esedékes – lomtalanításig a bútorokat, vagy ha mindenképp megválnánk tőlük, akkor vigyük el Dunakeszire, vagy Pusztazámorba a telepre, ahol átveszik.