Szorgalmuk tehetséggel párosult

  •  
  •  
  •  

Nemrégiben vehették át az önkormányzat saját alapítású elismeréseit, az Újpest Gyermekeiért, az Újpest Kiváló Tanulója, az Újpest Kiváló Diáksportolója, valamint a Kiváló Diákközösségi Munkáért díjakat a 2013-as év díjazottjai az újpesti városháza dísztermében. A díjakat Wintermantel Zsolt adta át a zsúfolásig megtelt díszteremben. Az Újpesti Naplóban folytatjuk a kitüntetettek bemutatását, az Újpest Gyermekeiért díjban részesülők után ezen a héten az Újpest Kiváló Tanulója elismerést átvevő diákokkal.

Újpest Kiváló Tanulója díjat vett át (balról jobbra): Juhász Dóra Krisztina, Lipták Panna Georgina, Granát Roland, Werlein Anna, Varga Marcell, Makuszovich Eliza és Farkas Flóra

FARKAS FLÓRA, a Kanizsay Dorottya Egészségügyi Szakképző Iskola 12. c osztályos tanulója
Flóra kiemelkedő teljesítményt nyújtó tanuló. Évek óta aktív résztvevője az iskolai rendezvényeknek, szereplőként és szervezőként egyaránt. Magatartása és szorgalma példamutató. Idén IX. helyezést ért el a Szakmacsoportos Szakmai Előkészítő Érettségi Tantárgyak Verseny országos döntőjén.

GRANÁT ROLAND, a Könyves Kálmán Gimnázium 12. d osztályos tanulója
Roland 7. osztályos korától kezdve számos versenyen bizonyította tehetségét és szorgalmát, kiváló eredményeivel jelentősen öregbítette a Könyves Kálmán Gimnázium jó hírnevét. 2012 nyarán a magyar csapat tagjaként a Nemzetközi Csillagászati és Asztrofi zikai Diákolimpián vett részt, ami országosan is kiemelkedő eredmény. Nyitottságát és sokirányú érdeklődését bizonyítja, hogy számos tanórán kívüli program résztvevője. Tanulmányi eredménye és angol, valamint német nyelvvizsgái bizonyítják céltudatos felkészülését a továbbtanulásra.

JUHÁSZ DÓRA KRISZTINA, a Szűcs Sándor Általános Iskola 8. b osztályos tanulója
Dóra első osztályos kora óta kitűnő tanulmányi eredménnyel büszkélkedhet. Általános nevelőtestületi dicséretben részesült az elmúlt hét tanév során (minimum négy tantárgyi dicséret). Nagy jelentősége van, hogy 7. osztályosként év végén kilenc tantárgyból kapott dicséretet, ezzel magasan kiemelkedik az iskola tanulói közül. Több tantárgyból is részt vett iskolai, kerületi, Pest megyei, valamint országos szintű megmérettetéseken. A versenyekről elismerésre méltó eredményekkel tért vissza, ezzel is hozzájárulva az iskola és Újpest jó hírnevéhez. Szívesen vállal feladatokat, amelyeket nagy precízséggel, szorgalommal, körültekintéssel el is lát. Az iskola és az osztály életében, programjaiban aktív szervezőként, közreműködőként vesz részt. Négy éven keresztül bekapcsolódott az iskolai diák-önkormányzati munkába is – mint osztályának választott képviselője.

LIPTÁK PANNA GEORGINA, a Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium 8. b osztályos tanulója
Panna már kisiskolás kora óta a Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium legkiválóbb tanulói közé tartozik. Példamutató szorgalmának és magatartásának köszönhetően már többször kapott nevelőtestületi dicséretet. Kerületi és körzeti versenyeken gyakran végzett dobogós helyen, elismerést szerezve ezzel iskolájának és Újpestnek. A tanulmányi versenyeken kívül az iskolai sportéletnek is aktív résztvevője, hozzájárulva ezzel az iskola csapatainak kerületi sikereihez. Emellett gyakori szereplője az iskolai műsoroknak, fesztiváloknak, és évek óta az iskolai diákönkormányzatnak is oszlopos tagja. Tehetségével kedves, szerény személyiség párosul, társai adnak a szavára, véleményét – amely átgondolt, egyedi és építő jellegű – mindig kikérik.

MAKUSZOVICH ELIZA, a Homoktövis Általános Iskola 8. a osztályos tanulója
Eliza a nyolc év alatt mindvégig kitűnt példamutató magatartásával, szorgalmával és kiváló tanulmányi eredményével az iskola diákjai közül. A különböző iskolai szervezésű programoknak, az ünnepi műsoroknak aktív részese. A számára kiadott vagy önként elvállalt feladatok teljesítésekor a kreatív alkotókészség és a megbízható pontosság jellemzi. A humán és reál tantárgyak terén egyaránt lelkiismeretes, alapos felkészültsége példaképül állítható társai elé. Igazán kitűnő szinte minden tantárgyból, de különösen kiemelkedik a tehetsége társai közül az irodalom, az ének-zene, a rajz és a táncművészet terén. Kiváló helyezéseket ért el kerületi, fővárosi és országos versenyeken. A magyar nyelvi Kazinczy “Szép magyar beszéd” versenyeken kiemelkedő helyezésekkel büszkélkedhet, ebben az évben ő képviseli majd a kerületet a regionális döntőben. Jól terhelhető, munkájában alapos, pontos. Az osztályközösség megbízható tagja, társai az osztályért végzett közösségi munkáját elismerik.

VARGA MARCELL, a Babits Mihály Gimnázium és Karinthy Frigyes Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 8. b osztályos tanulója
Marcell kitűnő tanuló, szorgalmas és megbízható diák. Nyolc éven keresztül egyenletes teljesítményt nyújtott, kimagasló tanulmányi sikereket ért el, eredményesen szerepelt mind az angol nyelvi, mind pedig a matematika- és fi zikaversenyeken. Angolból a nemzetközi Cambridge B1 szintű nyelvvizsgával rendelkezik, most készül a középfokú B2 szintű vizsgára. Az osztály és az iskola közösségi életének kreatív, lelkes tagja és szervezője. Részt vesz a diákönkormányzat munkájában, az iskolarádió szerkesztésében. Rendszeresen vállal feladatot az ünnepélyek szervezésében. Társai szeretik, és példaként tekintenek rá. Ősztől a Fazekas Mihály Gimnázium természettudományi tagozatán folytatja tanulmányait.

WERLEIN ANNA, a Halassy Olivér Német Tagozatos Általános Iskola 8. a osztályos tanulója
Anna kiemelkedő képességű, rendkívül sokoldalú diák. Az általános iskola mind a nyolc éve alatt kitűnő tanulmányi eredményt ért el, több ízben tantestületi dicsérettel zárta a tanévet. Sokoldalúságát bizonyítják versenyeredményei. Humán és reál tantárgyak versenyein is szép eredményeket ért el, de az iskolai kosárlabdacsapatnak is tagja. Nemcsak az iskolának, hanem Újpestnek is sok dicsőséget szerzett, amikor fővárosi és országos versenyen képviselte a várost. Aktívan vesz részt a közösségi életben, népszerű és elismert az iskola diákságának körében.

A méltatásokat a felterjesztésekből idéztük.