•  
  •  
  •  

A megyei és fővárosi, valamint az országos kisebbségi önkormányzatok tagjainak megválasztására 2011. január 9-én (vasárnap) került sor. A választás napját az Országos Választási Bizottság tűzte ki.

A választáson az elektorok, azaz a megválasztott települési kisebbségi önkormányzatok tagjai vehettek részt. Újpesten a 12 megválasztott kisebbségi önkormányzat tagjai, 48 fő élhetett választási jogával.
A választás napján 47 fő – ún. kisebbségi elektorok 97,9 %-a – adta le szavazatát a területi és országos kisebbségi listára.

A szavazás során az elektor a szavazólapokat a kisebbség megnevezésével ellátott borítékba helyezte, és a választási bizottság előtt lévő dobta az urnába.
A Újpesti Helyi Választási Bizottság vasárnap este 7 órakor zárta le a szavazást.
A szavazás lezárása után a bizottság felbontva az urnát, a szavazólapokat tartalmazó borítékokat felbontás nélkül, kisebbségenként csoportosítva úgynevezett szállítóborítékba helyezte, és eljuttatta a területi, jelen esetben a Fővárosi Választási Bizottsághoz.

A területi választási bizottság a szavazás másnapján 2011. január 10-én tartandó ülésén bontja fel a borítékokat és számlálja össze a szavazatokat, és a leadott szavazatok arányában kiosztja a mandátumokat és megállapítja a területi választás eredményét. A területi bizottság összeszámlálja az országos listákra adott szavazatokat is, erről részeredmény-jegyzőkönyvet állít ki. Tájékoztatom az érdeklődő választópolgárokat, hogy ez a nem hivatalos eredmény elérhető lesz az OVI internetes tájékoztató oldalán.

(dr. Vitáris Edit, a HVI vezetője)