Találkozzunk többször! – az Újpesti Városnapokon is!

  •  
  •  
  •  

Sorrendben 19. városnapi programsorozatát indítja útjára augusztus 24-28. között Újpest Önkormányzata.
Ám kerek évforduló, hogy húsz éve, a település örömét, gondját egyaránt szívükön viselő lokálpatrióták javasolták: legyen augusztus 14-e, az 1907-es várossá nyilvánítás napja jeles ünnepünk, hajtsunk fejet a községalapító Károlyi család fóti sírboltja előtt, s emlékezzünk arra is, hogy az akkori
Magyarország 55 ezer lakost számláló nagyközsége, a helyi polgárok akaratából, várossá nyilváníttatott.

Ezt a civil akaratot karolta fel egy évvel később, 1993-ban az önkormányzat és a lokálpatriotizmus erősítése, a települése történetének megismertetése valamint a hagyományőrzés jegyében akkor még két napos rendezvénysorozattal, majd egy esztendőre rá három naposra kibővítve az programnaptárat, elindította a Városnapokat. Ötvözte a művészeti  és szórakoztató rendezvényeket, s alkalmat talált az emlékezésre, Újpest kialakulásáért és fejlődésért igen sokat tévő elődök megismerésére.

A régi újpestiek ismerik azt az érzést, hogy mit jelent, ha egy élményt, eseményt közösen élnek át. A Városnap ma is alkalmat ad arra, hogy azokkal is megismertessék a városrész történetét, múltját, hagyományait, akik nem itt születtek, hanem itt találtak otthonra.Lassan történelmi tény, hogy az első városnapok alkalmából – 55 év után – újra díszpolgárokat avatott a város, majd az Újpestért-díjat létrehozva újabb saját elismeréssel állít elénk példaképeket, olykor közösségeket. Olyanokat, akik szakmájuk elismert művelői, s ezáltal Újpest hírnevét viszik a világba. A születésnapi rendezvénysorozat hozadéka – úgy is mondhatjuk, az újpestiek ajándéka – volt többek között a várostól az Újpesti Kamaraszínház, az Újpest Galéria, a Károlyi-, a Görgey-szobor, az első és a második világégés áldozatainak emelt emlékművek, a Király utcai Könyvtár kialakítása, vagy a Hargita utcai gyermek háziorvosi rendelő átadása, kisebbségi önkormányzatok helyiségének kialakítása, illetve több helytörténeti forrásmunka, gyűjteményes kötet megjelentetése is.

Majd két évtizedes múlt után mindezek alapján, de meg is újulva, a napok és a programok számát is túlszárnyalva, indul a tizenkilencedik rendezvény, amely a Találkozzunk többször! Programsorozatba beemelve sok-sok új ötlettel gazdagodva, több helyszínen várja a vendégeket, a lakóhelyi és baráti közösségeket.