Talpig emberek voltak!

  •  
  •  
  •  

Egy évszázaddal a szaléziak magyarországi megtelepedése után, a Vatikán által idén boldoggá avatandó Sándor István vértanúra, valamint a száz évvel ezelőtt született dr. Gyökössy Endre református lelkészre, Újpest díszpolgárára emlékeztek május 4-én a Városháza dísztermében.

A Centenárium az ökumené jegyében című emlékkonferenciát az Észak-pesti Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség (IKSZ) és az Újpesti Fidelitas szervezte, a fővédnökséget Wintermantel Zsolt vállalta. Az előadók között volt többek között dr. Hollósi Antal országgyűlési képviselő és P. Havasi József, a rendszerváltás korának szalézi tartományfőnöke is. Az előadók, szám szerint heten, a két újpesti személyiségre emlékezve arról szóltak, a nemzet, a haza, a család és a kereszténység fogalma miként kapcsolódott egybe az ötvenes években és milyen üzenettel, tartalomban bír a jelenben. 

Személyes emlékek

A konferencia számos érdeklődőt vonzott, civilek és egyházi vezetők, önkormányzati képviselők, az újpesti közélet reprezentánsai, a Gyökössy család tagjai jöttek el a Városházára. A jelenlévők többsége átélője volt az ötvenes éveknek, Gyökössy Endre és Sándor István kortanúja volt számos előadó, így a személyes emlékeknek is teret nyújtott a konferencia. 

Az Észak-pesti Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség, az Újpesti Fidelitas és a rendezvényt felkaroló újpesti önkormányzat nevében Ozsváth Kálmán főszervező köszöntötte a megjelent előadókat és a dísztermet megtöltő vendégeket szombaton délelőtt. Majd átadta a fővédnök, Wintermantel Zsolt jókívánságait. 

Sándor István emlékpark

Újpest polgármesterének más irányú elfoglaltsága miatt dr. Hollósi Antal országgyűlési képviselő nyitotta meg a rendezvényt. Újpest polgármestere és a maga nevében nem csupán a jelenlévőket köszöntötte, hanem többek között kiemelte: dicsérendő és elismerésre méltó, hogy a fiatalok egy konferenciát hoztak létre és lehetőség nyílik arra, hogy a személyes példák és történelmi elemzések okán a vészkorszakban élők tetteit idézhetjük, mégpedig az ökumené jegyében. Dr. Hollósi Antal utalt arra is, hogy az önkormányzat a közeljövőben Sándor István emlékparkkal is tiszteleg a boldoggá avatandó vértanú emléke előtt.

Példaképül szolgálnak 

Az előadók mindegyike kiemelte: a hűség és a hazaszeretet, a hit, Sándor István és dr. Gyökössy Endre életét tekintve, mind visszatérő jellemzők. Talpig emberek voltak, tetteik példaképül szolgálhatnak a mai fiataloknak. Mert ma is szükség van példaképekre – emelte ki szinte az előadók mindegyike. 

Sándor István vértanút hatvan évvel ezelőtt végezték ki, és a szaléziak a boldoggá avatás idejéről szólva, októbert nevezték meg, az emlékév programjaihoz is igazítva az ünnepet. 

Menni, vagy maradni?

Erről P. Havasi József, a rendszerváltás korának szalézi tartományfőnöke szólt a rendezvényt megnyitó előadásában. P. Havasi József jól ismerte Sándor István szerzetes testvért.   Előadásában többek között azt emelte ki: a menjünk, vagy maradjunk kérdése a ma fiatalságának is dilemmája. A külföldi munka, a jobb megélhetés nagyobb vonzerő. Sándor István menekülését már megszervezték, hamis útlevéllel segítették volna, szerették volna az életét megmenteni. A szalézi testvér mégis itthon maradt, pedig tudta, csak egyféle büntetést kaphat. Vállalta azt, ami rá várt, nem tudta itt hagyni a Clarisseumban nevelkedő fiatalokat.  Tettének, hűségének üzenete, hogy szükség van példaképre, lehet keresztényül élni – miként Don Bosco is üzente–mondta P. Havasi József.

Szemkontaktus, megmaradó munkásság

Dr. Hollósi Antal országgyűlési képviselő családi példával illusztrálta dr. Gyökössy Endréhez fűződő kapcsolatát. A nagy tudású professzor az újpestiek többségének „csak” Bandi bácsi volt, miként mások is kiemelték az emlékkonferencián: „megengedhette magának”, hogy így szólítsák. Az országgyűlési képviselő egy találóan szép idézettel vezette fel személyes hangú előadását, mely szerint Bandi bácsi, amikor teológiát művel, akkor pszichológus, amikor pszichológiát művel, akkor teológus. Hollósi doktor kisiskolás korában ismerte meg a tisztelendő urat, s máig ható emléke a szemkontaktus, ami közöttük is kialakult. Az újpestiek többsége még az ötvenes években is tudta: Bandi bácsihoz lelki tanácsadásra lehet járni. 

– Ma is emlékezetes számomra a nyugalma, a higgadtsága és a bölcsessége. A lelki problémák gyógyítójaként állt mindig rendelkezésre – mondta az előadó. Munkássága máig ható és megmaradó. Könyvei, beszélgető füzetei tudományos körökben ma is példák, hírneve egyfelől messze túlnőtt Újpest határain, másrészt vitte is a város hírét mindenhová. Ezért lett a rendszerváltás után az önkormányzat által felélesztett díszpolgári cím első kitüntetettje Gyökössy Endre. Újpest méltán lehet büszke rá – emelte ki Hollósi doktor. 

További előadók

A délelőttön még további előadások idézték meg a hosszú életpályát megérő példaképet, dr. Gyökössy Endrét és Sándor István vértanút, akitől tragikus módon elvették el az életét. 

Pokorni János, a vértanú szerzetes egykori cellatársa, az utolsó napok emlékeiről tartott előadást, Gaal Gergely országgyűlési képviselő a fiatalok életkörülményeiről, a haza és a hűség fogalmáról szólt. Szigethy János református lelkész Gyökössy Endre lelkész munkásságát és személyes emlékei segítségével méltatta. Dr. Pál Zsombor Szabolcs történész az 1950-es években Magyarországon folyó egyházüldözésről és koncepciós perekről szólt, különös tekintettel Sándor István szalézi vértanú szerzetesre.  

Mikácsi Péter, az egyházügyi államtitkárság munkatársa Sándor István és Gyökössy Endre lelkiségének üzenete a mai egyházpolitikára címmel tartotta meg előadását, amely egyben a   konferenciát záró téma volt. 

Érdemes volt belevágni!

Ozsváth Kálmán főszervező, önkormányzati képviselő az ujpest.hu –nak elmondta: 

– A szalézi rend éppen száz éve telepedett le Magyarországon. A centenárium jelentőségét növeli, hogy Sándor István újpesti szalézi szerzetes boldoggá avatását Ferenc pápa idén nagycsütörtökön hirdette ki. 1913-ban, éppen száz éve született dr. Gyökössy Endre református lelkész, Újpest későbbi díszpolgára. Mindkettejük életében nagyon sok a közös pont. Szinte egyidősek voltak, hűségesek maradtak hitükhöz és nemzetükhöz, a lelkekért és a magyar fiatalokért dolgoztak, cselekedeteik túlnőttek Újpest határain. Ezért volt kézenfekvő, hogy egy emlékkonferencián idézzük fel személyiségüket. Tervünk megvalósítását az önkormányzat, polgármester úr is támogatta.  Az érdeklődést és a kitűnő előadásokat tapasztalva, érdemes volt belevágnunk! 

Bangha K.