Társadalmi egyeztetés indul a fővárosi közlekedés jövőjéről

  •  
  •  
  •  

A közterületeket, közlekedési eszközöket igénybe vevők valós igényeit tartalmazza a Balázs Mór-terv

Budapest közlekedési rendszerének mint az egyik legfontosabb infrastruktúra fejlesztése alapvetően meghatározza a főváros jövőjét. A Balázs Mór-terv világos célokat és prioritásokat megfogalmazó mobilitási terv a budapesti közlekedés fenntartható fejlesztéséhez. A tervezés feladata a budapesti közterületeket, a közlekedési eszközöket igénybe vevők valós utazási igényeinek feltérképezése és minőségi kiszolgálása, illetve a közlekedési rendszer folyamatos megújításának, fejlesztésének előkészítése. A Balázs Mór-terv a budapesti városfejlesztés jövőképére épül és megfogalmazza, hogy a Főváros közgyűlése által 2013-ban jóváhagyott Budapest 2030 Városfejlesztési Koncepcióban kitűzött célokat hogyan lehet a közlekedés eszközeivel támogatni.

A terv egyeztetési változata a hazai gyakorlatban újszerű mobilitási tervezési módszertannal készült az elmúlt időszak közlekedésfejlesztési tapasztalataira, a nemzetközi jó gyakorlatokra, valamint a fővárosi közlekedés kulcsproblémáinak elemzésére támaszkodva rendszerbe foglalja a legfontosabb közlekedési teendőket.

A BMT kulcsfogalma a stratégiai célok meghatározásakor az integráció, amely a stratégiai célok szintjén három szempontból jelenik meg:

  • a városfejlesztés és a közlekedésfejlesztés között,
  • a különböző közlekedési módok fejlesztési és működtetési eszköztára között,
  • a helyi, a regionális és a nagytérségi szintű közlekedést szolgáló rendszerek között.

A fő stratégiai célokat négy területen (infrastruktúra, járművek, szolgáltatások, intézményrendszer) 9 operatív célban fogalmaztuk meg.

A Balázs Mór-terv több szempontból is újszerű a főváros közlekedéstervezésében: szemlélete a városban élő embert és környezetét állítja a tervezés középpontjába az ágazati gondolkodással szemben. A társadalmi egyeztetésben történő minél szélesebb körű részvétel és a hozzáférhetőség érdekében a terv egyeztetésre szánt változatát közérthető formában, befogadható terjedelmű dokumentumként kapják meg az olvasók.

A Budapesti Közlekedési Központ a Fővárosi Közgyűlés döntésének megfelelően társadalmi vitára bocsátja a Balázs Mór-terv egyeztetési változatát, amely a 2014 és 2030 közötti időszakra határozza meg a legfontosabb közlekedésfejlesztési célokat, intézkedéseket, ezért fontos számunkra, hogy megismerjük az érintetteknek a tervről alkotott véleményét.

A társadalmi egyeztetés 2014. október 15-én kezdődik, ezzel több fórumon is lehetőséget teremtünk a vélemények megismerésére, megvitatására. A Balázs Mór-terv bemutatására, az észrevételek fogadására és a társadalmi egyeztetéssel kapcsolatos fontos tudnivalók közlésére létrehoztuk a www.bkk.hu/bmt oldalt. A terv elektronikus változatán kívül itt tesszük elérhetővé az annak megértését segítő dokumentumokat is. A társadalmi egyeztetésről több mint 200 intézményt (önkormányzatok, civilszervezetek, szakmai szervezetek stb.) levélben is tájékoztatunk.

A BKK azt szeretné, hogy minél többen véleményezzék a Balázs Mór-tervben lévő közlekedésstratégiai célokat, intézkedéseket. Az írásos észrevételeket, javaslatokat 2014. november 15-éig a www.bkk.hu/bmt oldalon vagy e-mailben, a balazsmorterv@bkk.hu címen várjuk. A társadalmi egyeztetés folyamata várhatóan november végén zárul le.

A beérkező vélemények elemzése után egyeztető megbeszéléseken lesz lehetőség azok megvitatására, amelyeknek pontos időpontjáról és a részvétel módjáról a BKK weboldalán lehet majd tájékozódni.

A társadalmi egyeztetéseket követően a konszenzuson alapuló véleményeket, észrevételeket a Balázs Mór-tervbe építjük, amelyet Budapest Főváros Közgyűlése várhatóan 2014 végéig tárgyal ismét.Balázs Mór a XIX. század kimagasló tehetségű magyar közlekedésmérnöke volt, aki nagy érdemeket szerzett Budapest világvárosi rangra emelésében. 1887-ben megalapította a Budapesti Városi Villamosvasút Társaságot, és útjára indította Budapest első villamosát a Nagykörúton. A Millenniumi Földalatti Villamosvasút építésének eszméje és kivitelezésének munkája is az ő nevéhez fűződik.