Téli munkarendre állt a Főváros Közterület-fenntartó Zrt.

  •  
  •  
  •  

Hagyó Miklós főpolgármester-helyettes és Bielek Péter, a Fővárosi Közterület-fenntaró Zrt. vezérigazgatója csütörtökön ismertették a sajtó képviselőivel a vállalat november 15-étől életbe lépett téli munkarendjét.

 E naptól kezdődően az FKF Zrt. a téli munkák irányítására – az éjjel-nappal folyamatosan működő Központi Ügyelet mellett – állandó vezetői szintű ügyeleti rendszert is működtet.

Bielek Péter hangsúlyozta: „Az FKF Zrt. a téli időszakban kiemelt feladatának tekinti a főváros fő- és tömegközlekedési útvonalainak, valamint a lakosság ellátásában kiemelt létesítményekhez, egészségügyi központokhoz, élelmiszer elosztókhoz vezető utak síkosságmentesítését és hóeltakarítását. Ezek képezik azt a mintegy 1200 km-es főútvonal-hálózatot, amelyen az úgynevezett I. ütemben 80 db fővonali járatban végzik a hó- és síkosságmentesítési munkákat.” A téli feladatokat végző célgépek – tette hozzá – megfelelő műszaki előkészítése megtörtént. A vállalat felkészülten várja a telet.

Fontos biztosítéknak ítélték, hogy az időjárási előrejelzést a Társaság Központi Ügyeletén működő meteorológiai műholdkövető berendezés, a hatékonyabb munkavégzést és az érdemi ellenőrzést a műholdas helyzet-meghatározó berendezés is erősíti.  

Az alkalmat megragadva a főpolgármester-helyettes a Főpolgármesteri Kabinet által jóváhagyott 13,68%-os szemétdíj-emeléséről is szólt. „Az emelés mértékét elsősorban az indokolja, hogy a szemétlerakó helyek rekultiválását az Európai Unió előírásainak megfelelően a szemétdíjból kell fedezni. A fővárosban keletkezett szemét feldolgozását végző Pusztazámori Hulladékkezelő és a Dunakeszi Hulladéklerakó rekultivációjára mintegy 1,2 milliárd forintot kell céltartalékként képezni. (Ez adja a tervezett díjemelésnek, mintegy a felét.)

Ezen kívül 2008-ban az elszállítandó, kezelendő hulladék mennyisége számítások szerint 2%-al bővül és ehhez szükséges a többlet-kapacitások biztosítása is.” – mondta. A végső szót a tarifaemelés ügyében a Fővárosi Közgyűlés fogja kimondani – tette hozzá.

Hagyó Miklós a környezetvédelmi szempontokra is felhívta a vállalatvezetés és Budapest lakóinak a figyelmét. Azt kérte, hogy a téli munkavégzés során minimális szinten tartsák a sózást, hogy minden esetben csak az adott útviszonyokhoz meghatározott mennyiséget szórjanak ki, a védett fasorokban pedig különösen korlátozzák a kiszórható só mennyiségét.

Bielek Péter vezérigazgató emlékeztetett rá, hogy a téli védekezés nemcsak a Fővárosra, hanem az ingatlantulajdonosokra (kezelőkre és használókra) is ró feladatot, kötelezettséget.  Az ingatlan előtti járda, továbbá a járda és a kocsiút közötti kiépített, vagy kiépítetlen terület gondozásáról, hóeltakarításáról és síkosságmentesítéséről ugyanis nekik kell gondoskodniuk.