Tervezzük együtt Újpestet!

  •  
  •  
  •  

A Belügyminisztérium szervezésében és finanszírozásában megkezdődött az Újpesti Integrált Településfejlesztési Stratégia kidolgozása. A munkába a minisztérium, a kiválasztott szakmai konzorcium, és az önkormányzat szakemberei mellett az újpestiek, a civil és érdekképviseleti szervezetek, a vállalkozások és az érdeklődő újpestiek is bekapcsolódhatnak. A tervezés folyamatáról kérdeztük Wintermantel Zsoltot.

Mi a lényege az integrált településfejlesztési stratégiának? Ez a kifejezés a szakemberek számára nyilván sokat mond, de az átlag halandó számára elég érthetetlen.
– Igen, az emberi fülnek szerintem is rémesen hangzik, de valójában nagyon fontos és izgalmas dolgot takar. Arról van szó, hogy az adott település, esetünkben Újpest helyi adottságait, lehetőségeit, problémáit, valamint az itt élő emberek, itt működő vállalkozások, intézmények és társadalmi szervezetek igényeit fölmérve készítünk egy tervet arról, hogy a következő 5-6 évben mely területeken és milyen jellegű fejlesztéseket kell megvalósítani. Ennek a stratégiának a célja az, hogy összehangolja a különböző szakterületeket, tehát pl. a gazdaságfejlesztés és munkahelyteremtés területét, a szociális intézményrendszert, a környezeti fejlesztést, a közlekedésfejlesztést, a társadalmi célok megvalósítását, a kulturális életet.

Miért tartja fontosnak a településfejlesztési stratégia közös kidolgozását?
– Azzal kezdeném, hogy több szempontból is közös lesz a munka. Egyrészt azért mondhatjuk, hogy közös, mert a kormányzat, vagyis a Belügyminisztérium és az újpesti városvezetés együttműködésével készül el a településfejlesztési stratégia. A stratégia elkészítésének pénzügyi feltételeit a minisztérium biztosítja, a szakmai munkát közösen végezzük. Azokat a célokat, feladatokat fogalmazzuk meg, amelyeket 2020-ig akarunk megvalósítani.
De közös lesz a munka más értelemben is. Hagyományainkhoz méltón bevonjuk a tervezésbe az újpesti polgárokat is. Amikor 2010-ben Újpest polgármestere lettem, munkatársaimmal tisztáztam, hogy a városvezetők legfontosabb feladata közösséget építeni. Mert egy város nem építmények, utcák, közművek összessége, hanem a benne élő emberek közössége. Ha pedig összetartó, erős közösséget akarunk, akkor az embereket minél inkább be kell vonni a döntésekbe, a közös jövő alakításába, a város ügyeibe, fejlesztésébe. Ha az emberek részt vesznek a város jövőjének tervezésében, akkor sokkal inkább magukénak érzik a megvalósult eredményeket, büszkébbek rájuk és jobban meg is becsülik azokat. Ezért tettük hagyománnyá az Újpesti Párbeszédet, aminek eredményeit évről évre beépítjük a munkánkba. Így valósult meg Újpest első saját uszodája, az SZTK átvétele és felújítása, és az elmúlt négy év valamenynyi fontos fejlesztése. De nem csak az építkezések, felújítások, hanem a közösségi programok is: a Találkozzunk többször rendezvényei, vagy az Újpesti Cseriti, az Újpest Kártya. Biztos vagyok benne, hogy azért szeretik ezeket az újpestiek, mert részt vettek a létrehozásukban, az ő igényeik, javaslataik alapján születtek.
Ezt a hagyományt folytatjuk, újítjuk meg és szélesítjük ki most azzal, hogy az Újpesti Párbeszédet kibővítjük, és egy hosszabb távú városfejlesztési stratégia megalkotásába is bevonjuk az itt élőket: az üzleti szektort, a civil szervezeteket, a helyi közéleti szereplőket és természetesen az újpesti polgárokat. Ez minden eddiginél szélesebb körű, nagyobb szabású Párbeszéd lesz tehát a közös jövőnkről. Arra kérek mindenkit, aki fontosnak érzi, hogy aktív szereplőjévé váljon a kerületben zajló eseményeknek, fejlesztéseknek, hogy vegyen részt a tervezésben, mert mi hiszünk abban, hogy a településfejlesztés közös ügyünk. Lesz honlap, ahol be lehet kapcsolódni a közös gondolkodásba, küldünk levelet és kérdőívet is mindenkinek szokás szerint.
Én úgy látom, az újpesti közösség egyre erősebb, még tovább erősödött a lokálpatriotizmus, az újpesti polgárok öntudatosak és bele akarnak szólni a saját sorsuk alakításába, a városuk, hazájuk építésébe. És ez így jó, ettől lesz Újpest egyre sikeresebb minden területen. Újpest az itt élő embereké, itt tehát annak kell történnie, amit őt akarnak. Ettől az a város, ahol szeretünk élni.

Mely területeken van szükség Ön szerint leginkább fejlesztésekre?
– Az újpestiek többségéhez hasonlóan én is szeretek úgy tekinteni Újpestre, mint egy önálló városra, ahol minden megtalálható, ami a mindennapi élethez szükséges. Nagyon fontosnak tartom a közlekedésfejlesztést – gondolok itt például a Görgey útra, aztán a közbiztonság további javítását, a munkahelyteremtést, az egészségügyet, az oktatást, a sportolási lehetőségek további szélesítését, a közösségi és kulturális életet, a panelfelújításokat. Hoszszasan sorolhatnám még, van tehát teendőnk és tervünk bőven. Kíváncsian várom az újpesti polgárok, cégek, szervezetek véleményét, javaslatait, ötleteit. Izgalmas munka lesz, és biztos vagyok benne, hogy közösen olyan dolgokat tudunk megvalósítani, amelyekre mindannyian büszkék leszünk.
Ú.N.


Vegyen részt a tervezésben!

A Belügyminisztérium szervezésében és finanszírozásában megkezdődött az Újpesti Integrált Településfejlesztési Stratégia kidolgozása. A stratégia 5-6 éves időtávon jelöli ki az Újpest fejlesztését érintő legfontosabb feladatokat. A tervek, feladatok és hangsúlyok kialakításában kiemelt fontosságú az újpestiek elképzelésinek és igényeinek megismerése. A végső terveket széleskörű egyeztetés során alakítjuk ki. Ehhez kérjük a helyi vállalkozások, civil szervezetek és az újpestiek közreműködését. Várunk mindenkit, aki fontosnak érzi, hogy aktív szereplőjévé váljon az Újpesten zajló eseményeknek, fejlesztéseknek, vegyen részt a tervezésben!

A partneri egyeztetés segítésére az önkormányzat létrehozott egy e-mail fiókot, ahová várják az észrevételeket és véleményeket.