•  
  •  
  •  

Az idei második, és az eddigi egyik leghosszabb ülését február 24-én tartotta Újpest Önkormányzatának képviselő-testület, melyen többek között költségvetési, oktatási, kulturális és egészségügyi kérdésekről esett szó.
Elsőként a 2008. évi költségvetésről és a végrehajtás szabályairól szóló önkormányzati rendelet VIII. módosítását tárgyalta a testület, melyet korábban a Pénzügyi, Költségvetési Bizottság is megtárgyalt. Az előterjesztő, Dr. Trippon Norbert alpolgármester (MSZP) elmondta, hogy a módosításban szerepelnek már az év végi korrekciók, s így a 2008. évi költségvetési főösszeg bevétele és kiadása 20,416,441 eFt-ra módosult. Az előterjesztést 22 igennel fogadták el a képviselők.

 

Ezt követte a 2009. évi költségvetésre vonatkozó javaslat megtárgyalása, mely az idei év bevételi előirányzatát 17,020,643 eFt-ban határozta meg. Dr. Trippon Norbert alpolgármester elmondta: a gazdasági válság az önkormányzatokat is nehéz helyzetbe hozta, s ilyen esetekben vagy a megszorító, vagy az osztogató gazdaságpolitika lép életbe. Újpest a harmadik módszerrel ért egyet, melyet az eladósodás elkerülése, a munkahelyek megőrzése, az intézmények támogatása és a befektetések, beruházások növekedése jellemzi.
Az önkormányzati bevételek az intézmények saját bevételeiből, a Polgármesteri Hivatal intézményi működési bevételeiből (pl. szolgáltatási díjak, önkormányzati lakbér), az Önkormányzatok sajátos működési bevételeiből (adóbevételek, bírságok, pótlékok), támogatásokból, értékesítésből, pályázatokból, hitelekből és a kisebbségi önkormányzatok bevételeiből tevődik össze. Mivel folyamatosan csökken az állami támogatás, a helyi adók, és a forrásmegosztás tud a helyzeten javítani, illetve segíthetnek a jelentős tervezett bevételek, például a 800 millió forint értékű ingatlanértékesítés.
Dr. Trippon Norbert a kiadásokról is tájékoztatta a testületet, melyet főleg a személyi kiadások, és azok járulékai képeznek. Az alpolgármester kihangsúlyozta: idén sem terveznek csoportos létszámleépítést a közel 2800 önkormányzati dolgozó között, sőt a közterület-felügyelet megszervezésével megemelkedik a polgármesteri hivatal státusz-száma. Tervezik a köztisztviselői illetménykiegészítés 3 %-os emelését; a jutalmakat, a speciális juttatásokat, és a 13. havi fizetést pedig a tartalékból próbálják biztosítani.
A javaslat szerves részét képezik a felújítások, intézményi fejlesztések és a munkahelymegőrzés érdekében tett lépések. A költségvetési terv kitért az útépítések, a járdafelújítások, illetve a Virágváros program folytatására is. A Főtér programra, az Újpesti Szakrendelő, az oktatási intézmények felújítására, az óvodaudvarok fejlesztésére és a sportpályák építésére 2 milliárd forintot tervez a javaslat, s ezek a beruházások munkát is biztosítanak majd a projekteken dolgozóknak. Az „Út a munkába” program során a munkanélküliek jövedelemhez jutását biztosítanák, és a tavalyi évhez képest remélhetőleg kétszer annyi rászorulónak tudnak majd segítséget nyújtani.
A költségvetési javaslatban jelentős támogatások is szerepelnek, így a rendőrség és a közbiztonság anyagi támogatása. Az állomány jelentős anyagi segítséget kapna, a térfigyelő kamerák kialakítására és karbantartására összesen 29 millió forintot szánnak, illetve az önálló közterület-felügyelet létrehozását is támogatják. Jelentős támogatást fordítanának továbbá a civil szervezetek, alapítványok, az újpesti egyházak, az orvosi praxisok, illetve az újpesti kisvállalkozók támogatására is.
 
 

 
Az egyházak, kereskedők és orvosok támogatására
 
Háromszor 30 millió
 
Dr. Trippon Norbert gazdasági alpolgármester javaslatára a Képviselő-testület úgy döntött, hogy az idei évben kiemelt figyelmet fordít az egyházak, a kereskedők és az orvosok támogatására.
A költségvetés szerint 2009-ben az egyházak egyházi tevékenységük folytatásához, és a felújítások támogatása céljából 30 millió forintban részesülnek majd. A gazdasági alpolgármester módosító javaslatának köszönhetően hasonló összegű támogatásra számíthatnak az újpesti kiskereskedők, és az újpesti házi orvosok is.
Az önkormányzati támogatás szükségességéről magukat az illetékeseket kérdeztük meg.
 
 
Jelentős forrásemelés az egyházaknak
 
Harmincmillió forint támogatásról döntött az újpesti képviselő-testület legutóbbi ülésén az egyházakat illetően. Ezzel kapcsolatosan kerestük meg Solymár Pétert, az Újpesti Evangélikus Egyházközség lelkészét.
-Eddig is támogatta az önkormányzat az egyházakat, hozzájárultak beruházási és közösségi tevékenységünkhöz az elmúlt években is. A mostani évben jelentősen megemelt összeggel támogatja az újpesti önkormányzat a helyi egyházakat – beszélt a támogatásról a lelkész. – Az a keret, amelyből pályázhatunk beruházási és közösségi programokra, a 2009. évben szinte kétszer akkora, mint a megelőző esztendőben volt. Örömmel vettük ezt, továbbá azt is, hogy a megemelt összeggel az önkormányzat értékeli is az újpesti egyházak fontos értékmentő munkáját úgy közösségépítésben, mint az Újpest számára fontos, többnyire műemlék jellegű, védett épületek megőrzésében. Ennek kapcsán tervezünk mi is olyan fejlesztéseket, korszerűsítéseket, amelyek részben templomunk megőrzésére vonatkoznak: nyílászáró-cseréket, energiahatékonysági programokat tervezünk végrehajtani, illetve hagyományosan táboroztatunk gyermekeket nyáron.
Energiahatékonysági pályázatot nyújtunk be a minisztériumhoz, az önkormányzat támogatása által további ablak és nyílászárók cseréjét tudjuk kivitelezni, így a közüzemi – főként gázszámlával is spórolni tudunk. A templomok fűtése egyébként is nehezen kivitelezhető, különösen fontos megőrizni az alapfűtést, ebben segíthetnek a korszerű nyílászárók.
Programjaink jelentős részben gyermekprogramok, a támogatás megemelésével ezeket hatékonyabbá tudjuk tenni, könnyebb megszervezni. A nyári tábor és a közösségi gyermeknapok megszervezésében jelent további pluszt a jelen forrás, amely körülbelül duplája az előző évinek.
Szélesebb körben az ökomenikus Biblia-napon tudnak az egyházak szólni az újpestiekhez. A tavalyi évben a Biblia évéhez kapcsolódott az esemény, az idén elképzelhető, hogy Pál apostol személye lesz a középpontban, mivel a katolikus egyháznál idén az ő évét ünneplik. Szükség van az ilyen programokra, ez derül ki az helyiek visszajelzéséből is. A támogatás által bizonyosan további közösségi programokat szervezhetnek Újpesten a különböző egyházak.
 
                                                              ***
Megsegítik az orvosi praxisokat
Harmincmillió forint támogatásról döntött az újpesti képviselő-testület legutóbbi ülésén az orvosi praxisokat illetően is. A segítséggel kapcsolatosan dr. Tausz István háziorvost kérdeztük.
-A kerület háziorvosi praxisai vállalkozásként működnek. Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) ellátandó betegszám-arányosan ad pénzt a háziorvosoknak. Ebből az összegből kell kigazdálkodni a munkabéreket, a vállalkozásokkal járó költségeket, adókat, közüzemi díjakat, fejlesztéseket. Ez az összeg, amit az OEP-től az orvosok kapnak, az elmúlt hat évben nagyságrendileg nem emelkedett, anno a vizitdíj megszűnése után kaptak némi kompenzációt, ám az nem jelentős összeg. Ehhez képest a közüzemi díjak, mint azt mindenki a saját otthonában is tapasztalhatja, jelentősen emelkedtek, nagyságrendileg közel háromszorosra. 
Egyes kisebb praxisok általános közüzemi költsége orvosonként meghaladja az 50 000 forintot is havonta. Ezért fordultak a háziorvosok dr. Trippon Norbert alpolgármesterhez, akinél panaszuk meghallgatásra talált. A praxisok ugyanis kezdtek ellehetetlenülni, az orvosok nem kapták meg azt a közalkalmazotti pénzt, amelyet egy nagyobb intézmény, pl. kórház dolgozójaként megkaptak volna.
Ha praxisokra lebontjuk, világosan kiderül, hogy a támogatás jelentős segítség, megmenti a praxisokat az ellehetetlenedéstől és a csődtől. Ilyen mértékű támogatás nem volt még soha a kerületben, az orvosok nagyon nagy örömmel fogadták a megsegítés hírét.
Elindult egy párbeszéd az önkormányzat és a háziorvosok között, a munkánkat megbecsülik. Mindenképpen nagyon nagy segítséget kaptunk a képviselő-testülettől. Köszönjük.
 
 
                                                          ***
 
Több pénz jut a közbiztonságra
 
Újpest 2009. évi költségvetését a rend és biztonság költségvetéseként jellemezte dr. Trippon Norbert alpolgármester a legutóbbi testületi ülésen. Mondta ezt többek között azért, mivel az idén jelentősen növekedett a térfigyelő kamerákra szánt pénzösszeg, valamint a rendőrség is nagyobb támogatásban részesül, mint a tavalyi évben.
A költségvetés szerint 20millió forint jut új térfigyelő kamerák telepítésére, üzemeltetésére, 9millió forint a már meglévő térfigyelő rendszer üzemeltetésére, a tavalyi 8millió forint helyett 15millióra emelkedett a Közbiztonsági Bizottság éves kerete. 
A támogatással kapcsolatosan megkérdeztük a legilletékesebbet, dr. Baranyi József alezredest, Újpest rendőrkapitányát.
-Úgy fogalmaznék, hogy nekünk az idei a meglepetés költségvetése. Jó értelemben véve a meglepetésé. Nagy örömmel és tisztelettel fogadjuk a bizalmat, amelyet ez a megemelt támogatás jelképez – tájékoztatta az Újpesti Naplót a rendőrkapitány. – Ezek az összegek semmi esetre sem arra valók, hogy a rendőrség működési költségeit fedezzék. Sokkal inkább hangulatjavító csomagként jellemezném.
Főként igaz a meglepetés, ha hozzávesszük, hogy Újpest képviselő-testülete, az alpolgármesterek, a polgármester úr erkölcsi megbecsülését fejezi ki azzal, hogy megemeli a nekünk szánt támogatást. Fontos üzenet ez számunkra, hiszen a testületen keresztül azt sugallják nekünk a helyi lakosok, hogy fontos számukra a közbiztonság. Erre a bizalomra pedig érdemes és lehet is építeni.


 

 

Az újpesti kisvállalkozók támogatása
 
Szintén harmincmillió forint támogatást kapnak a kerületben működő kisvállalkozások, mellyel kapcsolatban egy újpesti vállalkozó házaspárt kerestünk meg. Czuczorné Varga Magdolna férjével együtt 13 éve vezet egy háztartási és elektromos kisgépeket forgalmazó boltot az újpesti piacnál.
– Bizonyára minden kisvállalkozó örül ennek a hírnek. Jó a gondolat, és jót fog tenni a segítség a vállalkozásoknak, bár a javaslat megszavazása mellett ugyanolyan fontos, hogy megfelelően ki legyen dolgozva annak végrehajtása is: pontosan kiknek, milyen célra, milyen keretben juttatják az összeget. Kellenek kritériumok, szabályok a megvalósításhoz. Más és más igénye, szüksége adódhat egy kereskedőnek, mint egy kisiparosnak, de egy biztos, mindannyiunk számára nagy segítséget jelent ez a támogatás. Magasak a bérleti díjak, a forgalom jó esetben ugyanolyan, mint volt, rossz esetben csökken… Az üzletünk működésébe már csak egy alkalmazott tud besegíteni, pár éve három munkatárs is alkalmazásban állt nálunk, remélhetőleg az anyagi támogatás közvetve a munkahelyek teremtésében és megőrzésében is segíteni fog. Örömmel látom, hogy a képviselő-testület vállalkozóbarát.
– A támogatást megszavazta a testület. Mi lesz ezután?
– Ilyenkor összeül a IV. kerületi Kereskedelmi és Iparkamara, illetve ahogy szokás, egyeztetni fog az alpolgármesterrel. Mi, kamarai tagok rendszeresen kapunk tájékoztatást – a vezetőség előadásokat szervez – és nyitottak a véleményünk meghallgatására, átgondolására is. Fontos is a kommunikáció, hiszen minden kisvállalkozó más és más nehézséggel néz szembe. A mi kisboltunkra ráférne egy alapos festés, mi is megérezzük a bérleti díj összegét, és próbálunk versenyre kelni a nagyobb áruházakkal. Bár örömmel látom, hogy a vásárlóink újra megtalálnak minket – amiben bizonyára az eladóval való személyes kapcsolat, a barátságos, emberi fogadtatás, a családiasabb légkör is fontos szereppel bír -, nem lehet figyelmen kívül hagyni a versenyt sem. Jó volna bővíteni az árukészletet, növelni a forgalmat, vagy akár hirdetni a boltunkat. Nagyon jól esik ez az elképzelés, és az, hogy a képviselők ránk is voksoltak.