Testületi hírek II.

  •  
  •  
  •  

Folytatjuk a január 27-i testületi ülésről szóló beszámolónkat.

Rendeletetek, pályázatok
 
Az ülésen dr. Derce Tamás polgármester gratulációját fejezte ki Szalma Botondnak (KDNP), mivel a képviselőt megválasztották az év szállítmányozási menedzserének.
A harmadik pontban az Önkormányzati Tervtanács működési rendjéről szóló új rendeletet tárgyalták, melyre a megváltozott jogszabályi keretek és az elmúlt év tapasztalatai miatt volt szükség. Dr. Trippon Norbert alpolgármester, előterjesztő elmondta: változna a taglétszám, a tagok díjazása, illetve a Tervtanács hatásköre. Derce Tamás azt javasolta: kerüljön be a rendeletbe, hogy kezdeményezésére az elnöknek kötelessége lesz összehívni a Tervtanácsot. Pajor Tibor képviselő (Jobbik) úgy vélte: túl nagy a Tervtanács elnökének hatásköre, így nem támogatja az előterjesztést. Szalma Botond (KDNP) szerint a 13 taglétszám sok, erre a munkára 7-9 fő elegendő. Úgy vélte, díjazásuk ne a napirendi pontok számától függjön; javasolta, hogy az egyik paragrafusban, mely a tárgyalásokon részt vevő feleket tárgyalja, szerepeljen a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság is, mellyel a polgármester is egyetértett. Végül az előterjesztést – a javasolt módosításokkal – 27 igen mellett fogadták el.
A negyedik pontban 29 igennel elfogadták a JMK és a Park Óvoda épületeinek átépítési munkáira vonatkozó nemzeti, nyílt közbeszerzési eljárás megindítását. A pályázaton elnyert összeg a projekt 90 %-át fedezi, a maradék 10 % biztosítására a képviselő-testület előzetesen kötelezettséget vállalt a 2009. évi költségvetés terhére.
A „Megbízási szerződés keretében élőerős vagyonvédelmi feladatok ellátása, objektum őrzése” tárgyában kiírt közbeszerzési eljárásra négy ajánlat érkezett. A Szent István téri Piac őrzésére és vagyonvédelmére érkezett pályázók közül a Dunasecurity Kft-t, a volt Petőfi laktanya önkormányzati részének őrzésére és vagyonvédelmére érkezett pályázatok közül a T.O.M Controll 2001 Zrt-t hirdették ki nyertesnek. A képviselők 24 igennel szavaztak.
Mivel a határidőig nem érkezett jelentkező, érvénytelennek minősítették a volt Bródy Gimnázium épületének elidegenítésére kiírt pályázatot. A testület úgy döntött, hogy 2009. II. negyedévében ismét kiírja a pályázatot. A képviselők 29 igen gombot nyomtak.
A képviselők véleményezték a Fővárosi Közgyűlés forrásmegosztásról szóló rendeletét. A tervezet értelmében Újpest Önkormányzatának korrigált részesedési aránya a tavalyi évhez képest nőtt, ezért idén a kerület közel 670 000 Ft többlettámogatásra számíthat. A rendeletet 26 igennel fogadták el a képviselők.
A Fóti-Centrum Kft. és a Beton Kft. értékesítené a tulajdonában lévő ingatlanokat, melyek szomszédságában az önkormányzat 5 db telke található; azokat ideálisan együtt érdemes értékesíteni. Derce Tamás szerint érdemes volna a szerződésben rögzíteni: a vevő tudomásul veszi, hogy a terület nagyon szennyezett. A képviselők rövid szünetet tartottak, majd a megbízási szerződést kiegészítették: a megbízási díj felét akkor kapja a Megbízott, ha a szerződés aláírásra kerül, másik felét pedig akkor, amikor a vételár összege megérkezik az önkormányzat számlájára. A kiegészített határozatot 27 igen, 2 nem szavazattal fogadták el.
Ezután Belán Beatrix alpolgármester (MSZP) óvodai és iskolai körzetmódosításra vonatkozó előterjesztését tárgyalták. A Károlyi István Városközpont körzetét a Bródy Imre Oktatási Központ kapja meg. Mivel a Homoktövis Óvoda körzete túlterheltté vált, valamennyi káposztásmegyeri óvoda körzete módosult. A határozatot a képviselők elfogadták.
Ezt követően Nagy István alpolgármester (FIDESZ) előterjesztései kerültek sorra. Először háziorvosokkal kötött megbízási szerződést módosítottak, mivel a dr. Csiki – dr. Deák Bt. neve és telephelye megváltozott. A határozati javaslatot 31 képviselő szavazta meg. 
Módosították az Aranyhíd Gyermekek Átmeneti Otthon szervezeti és működési szabályzatát és szakmai programját, melyre a Közép-magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala decemberi vizsgálati jelentésében javaslatot tett. A képviselők hozzájárultak 1 fő gyermekvédelmi asszisztens alkalmazásához és biztosítják a szükséges forrást a 2009. évi költségvetésben.
A 12. napirendi pont a Szociális és Egészségügyi Intézmény Családsegítő Szolgálat szervezeti és működési szabályzatának és szakmai programjának módosításáról szólt. A SZEI szociális információs szolgáltatása 2 munkatárssal működik, akik a szervezet átstrukturálásával a Családsegítőnél dolgoznak majd tovább. A határozati javaslatot 31 igennel fogadták el. Módosították a SZEI alapító okiratát is, mivel a védőnői szolgálat központja és az egészségnevelés a Fóti úti telephelyen folytatja működését. 
Az egyebek napirendi pontban először a polgármester által előterjesztett idei képviselő-testületi munkatervét tárgyalták, ezt minden képviselő elfogadta.
 
Metróépítés, játszótéri tilalom
 
Wintermantel Zsolt (FIDESZ) tájékoztatta a testületet, hogy a Fővárosi Önkormányzat a januári közgyűlésre előterjesztette Budapest közlekedésének rendszerfejlesztési tervét, melyben nem szerepel a 3-as metró befejezése a 2020-ig megvalósításra javasolt projektek között. Javaslata szerint Újpest Önkormányzatának képviselő-testülete felkéri azon fővárosi képviselőket, akik az újpesti testületben is dolgoznak, hogy ebben a formában ne szavazzák meg a tervjavaslatot. Dr. Derce Tamás támogatta ezt, mint ahogy Szalkai István (MSZP), az egyik fővárosi képviselő is, aki kérte, hogy az utolsó bekezdést, amely az újpesti fővárosi képviselők felkéréséről szólt, hagyják ki a javaslatból. Szalma Botond úgy vélte, e nélkül nincs ereje a javaslatnak. Dr. Derce Tamás emlékeztette a testületet arra, hogy a parkolási díj bevezetése is összefügg a metró építésének felfüggesztésével. Hock Zoltán (MDF) elmondta, hogy 2005 végén a fővárosi közgyűlés már tárgyalt a metró befejezéséről, és jóval kevesebb pénzbe kerülne a három kimaradt megállót megépíteni, mint a 4-es metró megépítése. Dr. Dabous Fayez (Újpestért Egyesület) felszólalásában elmondta, az újpesti fővárosi képviselőknek egyet kell érteniük az ügyben. Szalkai István úgy válaszolt: tart attól, hogy ez a fajta kényszerítés árt a folyamatban lévő ügyeknek is. Rövid szünet után a módosított előterjesztést, melyben felkérték a főpolgármestert, hogy a beterjesztett javaslatot dolgoztassa át úgy, hogy abban a 3-as metró befejezése is szerepeljen, minden képviselő elfogadta.
(Január 29-én pedig a Fővárosi Közgyűlés fogadta el Budapest közlekedési rendszerének 2020-ig szóló fejlesztési tervét, melyben szerepel – többek között – a 3-as metró Káposztásmegyerig történő meghosszabbítása is.)
Farkas István (MSZP) kezdeményezte a dohányzás tilalmának bevezetését Újpest játszóterein. Dr. Derce Tamás úgy vélte: nehéz lesz ezt a rendeletet betartatni. Szalma Botond kiemelte, hogy a megoldás a megfelelő nevelés volna, Koronka Lajos (Fidesz) pedig utalt arra, hogy Ausztriában komoly bírságot kapnak a közterületen dohányzók. Kósa Viktória (MSZP) elmondta: kezdésnek jó az ötlet, mivel ezzel csökkenne a passzív dohányzás, és a gyerekek előtt is jó példával járnánk. A javaslatot végül 26 igen, 3 nem mellett elfogadták.
Az ülés végén Szalma Botond képviselő fogalmazta meg kritikáját az Újpesti Naplóval kapcsolatban. Furcsállta, hogy az egyik cikknél a miniszterelnök fotója is szerepelt, illetve úgy vélte, sokakat sérthetett, hogy a január 10-i ünnepi megemlékezéssel kapcsolatban a lap címoldalán „A felszabadulásra emlékeztek” mondat szerepelt. Derce Tamás úgy fogalmazott: minden évben részt vesz az ünnepélyen; Újpesten élnek olyanok, akiknek ez a nap a felszabadulást jelentette, és tiszteli az ő történetüket is, de nem ért egyet az újság megfogalmazásával; ezen a véleményen volt Dr. Trippon Norbert alpolgármester is.
Ezt követően a képviselő-testület zárt ülés keretében folytatta munkáját.