Tiszta szív, józan ész

  •  
  •  
  •  

A hagyományokhoz hűen Újpest Önkormányzata a Városháza hátsó homlokzatán elhelyezett emléktáblánál hajtott fejet az 1956-os forradalom és szabadságharc hősei előtt. Az ünnepségen a városvezetők mellett a képviselő-testület tagjai, 56–os veteránok, díszpolgárok, Újpestért díjasok és civil szervezetek képviselői is részt vettek.

Az ünnepséget Krizsik Alfonz nyitotta meg, aki Petőfi Sándor A magyarok istene című versét szavalta el, majd Papadimitriu Athina színésznő lépett a mikrofonhoz, hogy előadja a Fellegajtó nyitogató című dalt.

Az est szónoka Wintermantel Zsolt, Újpest polgármestere volt. Ünnepi beszédében az 56-os fiatalok bátorságát és szabadságvágyát méltatta, külön kiemelve, hogy „nem követtek el törvénytelenséget csak a magyarok jogaiért küzdöttek, azokat védelmezték. Ezért válhattak a világ szemében is hősökké.”

– És mi, akik már bárhol nyíltan beszélhetünk ezekről az értékekről, eszmékről, mi vajon mindent megteszünk-e azért, hogy átadjuk a gyermekeinknek, vagyis a következő nemzedékek lelkébe írjuk őket? Vajon elkövetünk-e mindent, hogy megtanítsuk és megmutassuk az utánunk jövőknek, hogy az igazság fontosabb, mint az érvényesülés, a józan ész többet tud minden ideológiánál, a becsület tiszteletreméltóbb, mint az anyagi siker, az összetartozás többet ér a karriernél, az összefogás erősebbé tesz, mint az önérdek, és hogy az igazi szabadságot csak egymásban, az emberi közösségekben találhatjuk meg, egyedül, önmagunkban soha? – tette fel a kérdést a polgármester.

A válasz, mint megfogalmazta, az élő, működő közösségekben rejlik, ezért kell ezeket erősítenünk. „Mindenfajta emberi közösséget. A családokat, a lakóhelyi, munkahelyi, baráti közösségeket, mert csak az erős, öntudatos helyi közösségekből tud felépülni egy erős nemzet. Olyan nemzet, amely képes nagy tettekre, képes sikerekre, és amely képes szembeszállni minden külső veszéllyel, válsággal, igazságtalansággal, gonoszsággal, akár egy szovjet birodalom méretű szörnyeteggel is. A magyar nemzet ilyen. Amikor mi azt mondtuk: „Elég!”, az a Földgolyó túlsó feléig elhallatszott. És ilyen erős közösség él a mi városunkban, Újpesten. Van mit átadnunk gyermekeinknek, unokáinknak. Az 56-os forradalom idején az egész országban elsőként itt, Újpesten az Egyesült Izzóban alakult Munkástanács.”

Wintermantel Zsolt beszédében idézte a forradalom utáni megtorlásokban segédkező ügyészt, aki szerint Újpest államot képezett az államon belül. „Ezt a megtorlók vádnak szánták, de számunkra elismerést jelent, és büszkék vagyunk rá. (…) Újpest társadalma, az újpestiek közössége tehát nem csak az új időkben, a béke és szabadság idején volt példamutatóan összetartó, erős, és bátor, hanem a vészkorszakban, a legnagyobb szükség, és az elnyomás idején is.”

A polgármester ezek után külön megemlékezett Újpest hét kivégzett mártírjáról. „Jól jegyezzük meg ezeket a neveket – Dr. Rajki Márton, Kósa Pál, Csehi Károly, Gábor László, Gémes József, Koszterna Gyula, és S. Nagy Sándor –, mert kötelességünk örökre emlékezni rájuk. Ők heten iparosok, tisztviselők, ügyvédek, katonatisztek, munkások, az életüket áldozták azért, hogy a magyar nemzet szabadon, az elnyomás alól fellélegezve, igazságosabb, jobb világban, egy szebb és méltóbb jövőben élhessen (…) A forradalom hősei azért lehettek hősök, mert a szüleik megtanították, átadták nekik azokat az erényeket, eszményeket, amelyek mindenkit hőssé tehetnek. Nekünk, akik felelősséget érzünk egymásért, Újpestért, a hazánkért és nemzetünkért, ugyanez a dolgunk. Hinnünk kell a jövőben és az 56-os hősök igazságában. Ezt a hitet kell közös eszméinkkel, eszményeinkkel együtt átadnunk gyermekeinknek, beleírnunk a következő nemzedékek lelkébe. Ha így teszünk, méltók leszünk 56 hőseihez, és az ő szüleik nemzedékéhez.”

Az ünnepség zárásaként Wintermantel Zsolt, az önkormányzati képviselők, a pártok és a civil szervezetek képviselői, és a megjelent újpesti polgárok elhelyezték a megemlékezés virágait a bronz emléktáblánál. Az ünnepség a Szózattal ért véget.

A megemlékezésen elhangzott beszéd szövege elolvasható a polgármester blogján.