Tisztelt termőföld Tulajdonosok/Használók!

  •  
  •  
  •  

Hazánkban jelenleg közel 3 millió allergiás megbetegedésben szenvedő embertársunknak a parlagfű (Ambrosia artemisiifolia) okozza a legerőteljesebb tüneteket. Évről évre egyre több ember lesz érzékeny ennek a növénynek a pollenjével szemben, mely súlyos esetben nem csak allergiát, hanem asztmát is okozhat.

A parlagfű egyéves magról kelő kétszikű, szélporozta terebélyes gyomnövény, magvai a talaj mélyebb rétegeiben 20-30 évig is elfekszenek, megőrizve csírázóképességüket. Egy átlagos méretű növény 3-4000 magot termel, de szélsőséges esetben megközelítheti az 50000 darabot is.

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 17. § (4) bekezdése szerint „A földhasználó köteles az adott év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.”

Fentiekre tekintettel kérem, hogy – amennyiben termőföldterülettel rendelkezik – az allergiás megbetegedésben szenvedő embertársaink életének megkönnyítése érdekében akadályozza meg a parlagfű növényen a virágbimbó kialakulását, majd ezt az állapotot tartsa fenn a vegetációs időszak végéig, így elősegítve azt, hogy minél kevesebb allergiát okozó pollenrészecske kerülhessen a levegőbe.

A parlagfű elleni védekezést elsősorban mechanikus (növény földből történő kihúzása, kapálás, tárcsázás, kaszálás stb.) és vegyszeres (egyéves magról kelő kétszikű gyomnövények irtására alkalmas, vagy totális gyomirtó szerek) irtással érdemes végezni. Amennyiben a kaszálással történő gyommentesítés mellett dönt, felhívom figyelmét, hogy azt a vegetációs időszak során minimum havonta egyszer végezze/végeztesse el tekintettel arra, hogy a területen visszamaradt parlagfű szármaradvány a neki kedvező időjárásban rendkívül gyorsan oldalhajtásokat képes hozni, melyeken rövid időn belül – a továbbszaporodás érdekében – megjelennek a virágbimbók.

A parlagfű elleni védekezés elmulasztása esetén a növényvédelmi bírság mértéke 15 000 forinttól 5 000 000 forintig is terjedhet.