Tizenkét kisebbség, négy-négy tagú testülettel folytatja

  •  
  •  
  •  

Október 14-én délután tettek esküt az Újpesten megválasztott kisebbségi önkormányzatok képviselői a városháza dísztermében.

A 2010. október 3-i választást követően mindazon kisebbségi önkormányzatok újraalakulhattak, amelyek eddig is tevékenykedtek a városrészben.

Wintermantel Zsolt köszönti a kisebbségi önkormányzatok képviselőit - 2010 október 14

A tizenkét kisebbség 4-4 képviselőjét Wintermantel Zsolt polgármester köszöntötte, kedves és megtisztelő gesztusként, kinek-kinek az anyanyelvén üdvözlést mondva.

Újpest polgármestere gratulált a megválasztott kisebbségi önkormányzatok képviselőinek, és kiemelte a kisebbségek közéletünkben betöltött fontos szerepét,az anyanyelv ápolásában, a hagyományok és kultúrájuk megőrzésében végzett munkájukat. A kisebbségi önkormányzatok Újpesten több éve a helyi közélet szereplői, színesítik és gazdagítják a kulturális és az ismeretterjesztő programokat, miközben őrzik kultúrájukat, ápolják anyanyelvüket és át is örökítik a következő nemzedéknek. A város vezetője ígéretet tett arra, Újpest Önkormányzata lehetőségei szerint továbbra is támogatja a kisebbségi önkormányzatok tevékenységét, amelyhez sok sikert kívánt a megválasztott képviselőknek.

Esküt tettek a kisebbségi önkormányzatok képviselői - 2010.október 14.

Esküt tettek a kisebbségi önkormányzatok képviselői - 2010. október 14.

Ahhoz, hogy a megválasztott kisebbségi képviselők gyakorolhassák jogaikat ,esküt kellett tenniük.
Jancsin György, a román kisebbségi önkormányzat tagja, anyanyelvén, a jelenlévő további 46 kisebbségi képviselő magyar nyelven mondta el az eskü szövegét, amelyet a legfiatalabb képviselő Dobrán Erzsébet Szilvia ( lengyel kisebbség) mondott elő. Az eskü értelmében a kisebbségi képviselő minden igyekezetével anyanyelve és a hagyományok fejlesztésén fáradozik, melynek során az Alkotmányt és a jogszabályokat betartja. Az esküt tévő képviselők Kissné Boda Györgyitől, a Helyi Választási Bizottság elnökétől, átvették megbízólevelüket.

Dr. Budaházy Gábor aljegyző a ünnepélyes eskütételt követően arra hívta fel a jelenlévők figyelmét, hogy alakítsák meg testületüket, válasszák meg az elnököt és elnökhelyettest.

Gál Istvánné az Újpesti Horvát Kisebbségi Önkormányzat képviseletében arra hívta fel a jelenlévők figyelmét, hogy a vörösiszap-katasztrófa károsultjainak megsegítésére folklórműsort szerveznek november 6-án este az Ady Művelődési Központban. Kérte az újpesti kisebbségek tagjait, támogassák elképzelésüket, a táncest bevételét ugyanis a legrászorultabb település lakóinak szánják.

– B. K.

A Települési Kisebbségi Önkormányzatok listája, elérhetősége

További képeink:

Esküt tettek a kisebbségi önkormányzatok képviselői - 2010. október 14.