Tizenöt éves történet

  •  
  •  
  •  

Jubileumi évet kezdett az Újpesti Helytörténeti Értesítő: tizenöt évvel ezelőtt vehették először kézbe a lapot a helytörténet iránt fogékony újpestiek. A negyedévenként megjelenő, olvasói számára térítésmentes újság az eltelt másfél évtizedben szerkesztési és tipográfiai változáson természetesen átesett, ám a közel nyolcvan lapszám mindegyike őrzi és közvetíti az alapításkori célt: Újpestnek a helytörténet- kutatás új eredményeinek szerinti bemutatását.

Normal
0

21

false
false
false

HU
X-NONE
X-NONE

MicrosoftInternetExplorer4/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Normál táblázat”;
mso-style-parent:””;
font-size:10.0pt;”Times New Roman”,”serif”;}

– Az Újpesti Helytörténeti Értesítő, az első pillanattól kezdve az egyik legpatinásabb helyi szervezet, az Újpesti Helytörténeti Alapítvány lapja volt, és ma is az,- avat a régmúlt történetébe Rojkó Annamária, a lap szerkesztője. A szellemi tőkét – egy-egy kutatási téma tanulmányértékű vagy ismeretterjesztő szintű feldolgozását – változatlanul az Értesítő szerzőgárdája biztosítja, a lapkészítés azonban technikai költségekkel is jár. 2001-től Újpest Önkormányzata vállalata magára a mecénás szerepét. Az anyagi lehetőségek alakítják a lap példányszámát is, a korábbi évek ötezer példányos megjelenését – az igényes tipográfia megtartásával – három évvel ezelőtt kénytelenek voltunk kétezer példányra csökkenteni.

-Miként indult a lap?

-A rendszerváltozás utáni időben nagyon sokan bekapcsolódtak a régmúlt történetének kutatásába és a feltárt anyagok rendszerezésébe. Ezt a munkát az önkormányzat erkölcsileg és anyagiakkal egyaránt sokféleképpen támogatta. Jól ismert tény, hogy a nyolcvanas években Újpest lakossága a szanálásokat követően megváltozott, sokan költöztek ide a főváros más részeiből. Negyedszázaddal ezelőtt tették le a káposztásmegyeri lakótelep alapkövét, és hamarosan szinte egy önálló városrész fogadta a távolabbról beköltöző lakókat. Az Újpesti Helytörténeti Értesítő kiadásának egyik célja az volt, hogy az új otthonra lelt családok a régmúlt és a közelmúlt eseményeinek megismerésével kötődjenek lakóhelyükhöz, ismerjék meg az 1840-ben alapított település történelmét. Ezzel egyenrangú szempontként merült fel a diákok bevonása a lap olvasásába és a helytörténet megismerésébe, hosszabb távon a kutatómunkába. Az Újpesti Helytörténeti Alapítvány abban a szerencsés helyzetben volt, hogy Kadlecovits Géza Újpest Díszpolgára, az alapítvány korábbi ügyvezető kurátora maga kezdeményezte az újság megjelentetését. Az alapító főszerkesztő hét éven át jegyezte a lapot, elvitathatatlan érdemeit nevének feltüntetésével ma is jelzi az impresszum.

– Az előbbiekben említette az iskolások megnyerését az olvasók táborába. Milyen tapasztalatok vannak?

– Nagyon kedvezőek, hiszen a lap a lokálpatriótákon és a városrésszel ismerkedőkön kívül Újpest iskolásainak is készül. Nálam szakavatottabbak mondják: Újpesten példás a helytörténeti munka, itt, ebben a városrészben vezették be először a helytörténet oktatását. Az önkormányzat tankönyv írására buzdította a helyi pedagógusokat, és a legjobb munkákból egységes helytörténeti olvasókönyvet jelentetett meg. E tankönyv anyagát folyamatosan bővíti, kiegészíti és mélyíti a Helytörténeti Értesítő. Városismereti olvasmányaikról a Helytörténeti Alapítvány rendezésében – az önkormányzat, az Újpesti Városvédő Egyesület és a Közművelődési Kör támogatásával – évente helytörténeti vetélkedőn adnak számot a városrész iskoláinak csapatai.

-Hogyan lehet újra-és újra témákkal megtölteni az Értesítőt? Kik írják, készítik a negyedéves kiadványt?

 - A most áttekintett másfél évtized felénél járva, 2001-ben bővített terjedelmet, új rovatokat – Banga Ferenc Munkácsy-díjas grafikusművésznek köszönhetően – igényes tipográfiát, és ehhez igazodó nyomdai kivitelezést, míves papírt kapott az Újpesti Helytörténeti Értesítő. A témákra helyi segítőink, szerzőink hívják fel a figyelmünket, a válogatás és a tematika összeállítása, a szerkesztőbizottság feladata. A szerkesztőbizottság elnöke dr. Sipos Lajos egyetemi tanár, Újpest Díszpolgára, akinek szakmai véleménye, szerkesztői munkája garancia arra, hogy a sokféle alkotó által készülő lap egységes egésszé és nívós kiadvánnyá váljon. Munkatársaink többsége jó íráskészséggel megáldott, a helytörténeti kutatómunkát kedvtelésből végző kolléga. Akadnak közöttük egészen különleges témát választó, saját szakterületükön belül minden apró részletet felkutatni kívánó lokálpatrióták, az írást hivatásként űzők, illetve rendszeresen publikáló tudományos kutatók, tanárok, történészek is. A szerzői kör szívesen kutat és publikál, munkájukért jelképes ajándékkal mondunk köszönetet. Hogy hogyan lehet megtölteni az újságot? Soha nem vagyunk témák híján. Tévedés lenne azt hinni, hogy már mindent feldolgoztak Újpest múltjából és csökkenne a muníciónk! Ezt a tényt igazolja többek között, hogy folyamatosan jelennek meg az önkormányzat, illetve a különböző civil szervezetek, alapítványok, iskolák által kiadott, helytörténeti vonatkozású könyvek, cd-k, dvd-k, albumok.

– Milyen tematikával folytatják, és mely témákat dolgoz fel a jubileumi évben az Újpesti Helytörténeti Értesítő?

– Január közepén tartottuk „évnyitó” szerkesztőbizottsági ülésünket, amelynek során „virtuálisan” mind a négy idei lapszámunk oldalait megtöltöttük. Az értesítő ebben az esztendőben is megtartja jól bevált szerkezetét: az első oldalon megjelenő archív képpel, és a hozzá kapcsolódó publicisztikával az adott lapszám belső tartalmára „hangolódunk rá”. Az olvasó múltidéző sajtó-összeállítással, majd egy-egy témát feldolgozó tanulmánnyal találkozhat a lap belső oldalain, amelyet a színes tematikájú közlemények rovat, és a híres újpestieket bemutató sorozat egy-egy epizódja követ. Interjú rovatunkban mindig egy Újpesten élő, vagy innen elszármazott, jelentős életpályát befutott személyiséget mutat be. Az elmúlt években úgynevezett tematikus számokat is készítettünk, így emlékeztünk 2007-ben a település várossá nyilvánításának századik évfordulójára, tavaly pedig a káposztásmegyeri lakótelep alapításának negyedszázados jubileumára. 2009 nem tartogat a fentiekhez hasonló, jelentős jubileumokat. Idén a gyárak, üzemek bemutatásával folytatjuk az elmúlt év őszén megkezdett ipartörténeti sorozatunkat, amely nemcsak a nosztalgia jegyében készül. Elsősorban a fiataloknak szeretnénk bemutatni milyen jelentős iparváros állt hajdan a jelenlegi üzletek, lakóparkok helyén, és hogyan tűnik el mindez szinte nyomtalanul.

– Mikor jelenik meg a lap?

-Az első negyedévi újság március közepén jelenik meg, azt követi a júniusi, majd a városnapokra elkészülő augusztus végi lapszám, amelyet még egy követ majd decemberben. Az Újpesti Helytörténeti Értesítőhöz az önkormányzat jóvoltából ebben az évben is térítésmentesen juthatnak hozzá az érdeklődők az Újpesti Helytörténeti Gyűjteményben, a Városházán, az Ady Művelődési Központban, Karinthy ÁMK-ban és a Király Könyvtárban.