Tolnai tiltakozik

  •  
  •  
  •  

Tolnai Sándor, az Újpest FC korábbi tulajdonosa az alábbi közlemény közzétételét kérte a múlt héten, a magyar sajtóban, így nálunk is megjelent beszámoló kapcsán, amely a klub szurkolói ankétjáról szólt.

“Alulírott Tolnai Sándor ezúton is visszautasítom, azon személyemet sértő valótlan állításokat és azon valótlan tények híresztelését, melyet az elmúlt napokban a magyar sajtóban több helyen is Roderick Duchatelet, az Újpest FC klubelnökének tulajdonítanak.

Kijelentem, hogy valótlanok azok az állítások, amelyek szerint – személyemet azonosítva az Újpest FC Kft. korábbi tulajdonosi körével -, „ahogy csak tudtam becsaptam, megloptam az Újpest FC Kft. jelenlegi többségi tulajdonosát”, ezen valótlan állítások közlésével, híresztelésével a megjelent sajtótartalmak személyemmel kapcsolatban hamis látszatot keltenek, alaptalanul hamis gyanúba kevernek.
 
Nem felelnek meg a valóságnak azok a valótlan állítások, mely szerint jómagam vagy az általam képviselt tulajdonosi kör bármilyen cselekményével tévedésbe ejtette volna, illetve megkárosította volna az Újpest FC Kft. jelenlegi tulajdonosát.
 
Ezzel szemben a valóság az, hogy a Roland Duchatelet – Roderick Duchatelet édesapja – 2006. július hó 14. napjától a Costerlau Kft.-n keresztül, majd más offshore cégeken keresztül az Újpest FC Kft. tulajdonosa volt, ebből kifolyólag az Újpest FC Kft. működésére teljes körű rálátással bírhatott.

Az Újpest FC Kft. üzletrész megvásárlásával kapcsolatban – Roderick Duchatelet és az általa képviselt Cesarion BVBA és a korábbi többségi tulajdonos Spontefor Limited között – 2011. októberében megkötött adásvételi szerződés létrejöttében közreműködtem, a felek közti megállapodásnál jelen voltam, annak részleteit ismerem.

Tekintettel arra, hogy az adásvételi szerződés és annak mellékletei üzleti titoknak minősülnek, annak részleteit nem áll módomban nyilvánosságra hozni. Azonban az üzleti titok megsértése nélkül határozottan kijelentem, hogy az üzletrész adásvételi szerződés elválaszthatatlan részét képezi azon melléklet, amely tételesen tartalmazza az Újpest FC Kft. tartozásait, a tartozások lejáratának határidejét. A mellékletet és annak tartalmát természetesen Roderick Duchatelet, a Cesarion BVBA képviselője, mint a szerződést megkötő egyik fél, azt megismerte. A felek az üzletrész vételárát a tartozások ismeretében és annak mértékére tekintettel, teljes egyetértésben határozták meg egymás közt.

Továbbá az adásvételi szerződésnek része az is, mely szerint a Spontefor Limited-nek jövőbeni követelése áll fenn a Cesarion BVBA-vel szemben, ezen követeléssel szemben a Cesarion BVBA természetesen beszámítással élhet, amennyiben úgy érzi, hogy jogos követelése keletkezett a szerződésben rögzített tartozásokon felül. “

(fotó: blikk)