Törvénymódosítási javaslat

  •  
  •  
  •  

Jelenleg a magyar társadalom elsöprő többsége igazságtalannak tartja a szociális segélyezés mai gyakorlatát. Az emberek azt szeretnék, hogy a munka és segély között szorosabb összhang legyen. Ennek a célnak az érdekében szükséges a Szociális törvény módosítása, de a helyi önkormányzatok, így Újpest aktivitására és kezdeményezőkészségére is szükség van.

Az e tárgyban tartott értekezleten elhangzottak alapján Dr. Trippon Norbert alpolgármester levélben fordult a Szociális és Családügyi Minisztériumhoz, melyben javasolta a Szociális törvény módosítását. A benyújtott javaslat lényege, hogy az Önkormányzatok tegyék lehetővé a munkaképes segélyezettek számára a társadalmi munkát is. Újpest Önkormányzata jelenleg 100 fő segélyezett részére tudná biztosítani – többek között parkfenntartás és intézmény felújítás keretében- a társadalmi munkában való részvétel lehetőségét.  
A segély megállapítása a „társadalmi munka szorzója” alapján történne. A munka végzése a segélyezettek önkéntes részvételén alapulna, ugyanakkor aki részt vesz a társadalmi munkában, az több segélyt kapna, aki nem hajlandó erre, az kevesebbet.
A szociális ellátás e rendszer kidolgozásával válhat igazságosabbá, egyúttal a segélyezettek aktivitását is fokozná. A kidolgozott modell olyan megoldás lehetőségét kínálja, ami világossá teszi az összefüggést a munka és segély között, törvényességen alapul, és a kényszerek helyett az ösztönzés mechanizmusait működteti.