Tudnivalók a népszámlálásról

  •  
  •  
  •  

A 2011. évi népszámlásra 2011. október 1. és 31. napja között kerül sor. Az adatszolgáltatás kötelező, de vannak olyan kérdések, amelyek megválaszolása önkéntes. Tájékoztatom Újpest lakosságát, hogy a számlálóbiztosoknak titoktartási kötelezettségük van, az adatszolgáltatók adatai biztonságos kezelése megoldott.

Az adatvédelemmel kapcsolatosan többen tesznek fel kérdéseket a számlálóbiztosoknak, így fontos tudni, hogy törvényi szabályozás alapján a statisztikai adatgyűjtések eredményei összesítésben nyilvánosak, részletesebb adatok is csak összesített, feldolgozott formában kérhetők. Egyedi adatokat a KSH senki és semmilyen intézmény számára nem ad meg.

A 2011. szeptember 27-30. napja között eljuttatott adatszolgáltatói csomagok NEM reklámcsomag vagy szóróanyag, azok a népszámlálás nélkülözhetetlen nyomtatványait tartalmazzák. Az adatszolgáltatói csomag borítékján a számlálóbiztos neve és elérhetősége szerepel. Kérjük, ne dobják ki a csomagokat csak azért, mert nem az Önök neve szerepel rajta. Nem is szerepelhet név a borítékon, csak a lakás címe.

2011. október 1. napjától a számlálóbiztosok folyamatosan járják a körzeteket, és minden lakásba becsöngetnek, hogy megtudják, ott milyen módon kívánnak válaszolni a kérdésekre.

Kérjük, tegye lehetővé, hogy a számlálóbiztos legalább a lakás ajtóig bejuthasson, vagy vegye fel vele a kapcsolatot az adatszolgáltatói borítékon, illetve a postaládába bedobott értesítőn megadott elérhetőségen.
A tapasztalat szerint sok helyen sem postaláda, sem lakáscsengő nem található. A számlálóbiztosok eredményes munkájának elősegítése érdekében kérem a T. Lakosságot, hogy a házszámok, ajtószámok kihelyezéséről, valamint a nevek és címek postaládákon való elhelyezéséről gondoskodjanak.

Kérem továbbá, hogy házszámrendezési eljárást – lehetőség szerint- 2011. november 8. napjáig ne kezdeményezzenek.
A számlálóbiztosok nem zaklatás céljából csöngetnek be a lakásokba, hanem azért, hogy teljesítsék a törvényben előírt feladataikat.

Egy átlagos összeírás egy 2-3 fős családban kb. 25-30 percig tart. Az összeírás során a valóságnak megfelelő adatokat szükséges közölni.

Válaszadás módjai:

1./ Október 1-16. napja között van lehetőség internetes önkitöltésre a www.enepszamlalas.hu oldalon.
Az adatszolgáltatói csomag lakáskérdőíven szereplő internetes azonosító alapján van lehetőség az internetes kitöltésre. Amennyiben egy háztartás az online kitöltés mellett döntött, akkor valamennyi ott élő személyről internetes módon kell megválaszolni a kérdőíveket.

2./ Október 1-16. napja között van lehetőség papír alapú önkitöltésre. Az így kitöltött kérdőíveket csak oda kell adni a számlálóbiztosnak, a lakáskérdőíven túl minden személyről is, aki a lakásban lakik.
A számlálóbiztos nem élhet vissza adataival, ezért kérem, önkitöltés esetében tegyék lehetővé a számlálóbiztossal való közös ellenőrzést. Ebből a lakosoknak semmiféle hátránya nem származik, sőt így mellőzhető lesz, hogy a számlálóbiztos az ellenőrzés során tapasztalt hiányosságok miatt újból felkeresse Önöket.

Önkitöltés esetén kérem, figyelmesen olvassák el a lakáskérdőíven található kitöltési útmutatót, mely segítséget nyújt mind a lakás, mind pedig a személyi kérdőív kitöltéséhez.
Kérem továbbá, hogy a kérdőíveken az iskolázottságra vonatkozó 18. számú kérdésnél az elvégzett évfolyamok számát írja be, ne „X”- jellel jelölje az elvégzett iskola típusát.
Önkitöltés esetén figyelmesen tanulmányozza át, hogy minden kérdésre válaszolt-e a kérdőíveken, illetve a nem kívánt válaszolni kérdéseknél ezt külön jelölte-e.

3./ Október 1-31. napja között az adatszolgáltató a számlálóbiztos segítségével, interjú formájában is válaszolhatnak a népszámlálási kérdésekre.
A számlálóbiztosi interjúra az első megkeresés alkalmával, vagy előre egyeztetett időpontban kerülhet sor, ezért is adták meg a számlálóbiztosok az elérhetőségüket.
E módszer előnyei:
•    Hatékony: egyszerűvé, gördülékennyé teszi a válaszadást;
•    Szakszerű: a számlálóbiztos maximális segítséget ad az adatszolgáltatónak a kérdések megválaszolásához;
•    A számlálóbiztos az adatfelvétel teljes időszaka alatt segíti a kitöltést.

Kérdőívek:

Lakáskérdőívet kell kitölteni
A lakás címe, rendeltetése (típusa), építési éve, falazata, lakáshasználat formája és rendszeressége, tulajdoni jellege, helyiségeinek száma, alapterülete, kommunális ellátottsága, felszereltsége, lakásban lakó háztartások és személyek számáról.
Személyi kérdőívet kell kitölteni
•    minden olyan magyar vagy külföldi állampolgárról, aki életvitelszerűen él a lakásban – albérlőről, használóról is, akár bejelentkezve, akár bejelentkezés nélkül –, azaz aki éjszakai pihenését általában, a hét nagyobb részében itt tölti, innen jár iskolába, dolgozni (akkor is, ha átmenetileg távol van, pl. gyógykezelés, üdülés, rokonlátogatás miatt),

•    azokról a személyekről, akiknek ezen a lakcímen van az állandó otthonuk,
de kollégiumban, munkásszálláson, albérletben stb. laknak, és ide időszakonként (pl. hetente, kéthetente, havonta) visszatérnek vagy
átmenetileg külföldön tartózkodnak, és a külföldön tartózkodás teljes időtartama várhatóan nem éri el a 12 hónapot.
Az adatokat 2011. október 1-je, szombat, 0 órai időpontnak megfelelően kell megadni.

Annak érdekében, hogy az adatszolgáltatók estelegesen személyesen is tudják teljesíteni adatszolgáltatási kötelezettségüket, a kérdőíveke a Népszámlálási Irodához, illetve a Hivatal Ügyfélszolgálati Irodájához is eljuttathatják.

Népszámlálási iroda: 1041 Budapest, István út 15. fszt. 2.

A népszámlálás mindenkit érintő országos ügy, ezért ismételten kérem Újpest lakosságának együttműködést, e közös feladatunk elvégzésében!

Én Felelek. Feleljen Ön is a jövőért!

Dr. Vitáris Edit
Területi Népszámlálási Felelős