Tudnivalók az iskolai beíratásról

  •  
  •  
  •  

Az általános iskolai beiratkozás időpontja: 2012. április 19-én, csütörtökön 8-tól 19 óráig és április 20-án, pénteken 8-tól 18 óráig.

Tankötelessé váló gyermekek iskolai beíratása

  • A 2012/2013. tanévben tanköteles az a gyermek, aki az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget elérte, és 2012. május 31-ig a hatodik életévét betölti.
  • A szülő kérelmére a gyermek megkezdheti tankötelezettségének teljesítését akkor is, ha a hatodik életévét 2012. december 31. napjáig tölti be.

A tankötelezettség kezdetéről, a tanuló felvételéről

  • az óvoda véleménye alapján,
  • ha a gyermek nem járt óvodába – vagy az óvoda kezdeményezi – a nevelési tanácsadó véleménye alapján,
  • a sajátos nevelési igényű gyermek esetén a tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottság szakértői véleménye alapján

az igazgató dönt.

Tudnivalók a beíratásról

A szülő (gondviselő) a meghirdetett időpontban köteles tanköteles gyermekét beíratni a gyermek lakóhelye szerint illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára. Amennyiben a szülő gyermekét más iskolába kívánja átíratni, azt a körzeti iskolába be kell jelenteni, és amikor a befogadó iskolától a “befogadó nyilatkozatot” megkapta, le kell azt adni, továbbá a körzeti iskolába be kell jelenteni azt is, ha a tanköteles tanuló tanulmányait külföldön folytatja.

A beíratáskor be kell mutatni a szülő, illetve gyermekének személyazonosságát, lakcímét igazoló dokumentumot, a gyermek születési anyakönyvi kivonatát, továbbá az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást.

Ha a tanulót a tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottság javaslata alapján kijelölt iskolába kell beíratni, beiratkozáskor a szakértői javaslatot vagy a tanuló áthelyezését elrendelő határozatot is be kell mutatni.