Tudnivalók az óvodai felvételről

  •  
  •  
  •  

Az óvodai jelentkezés időpontja: 2012. május 7-11.

A közoktatásról szóló, módosított, 1993. évi LXXIX. törvény értelmében az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. A gyermek az óvodába harmadik életévének betöltése után vehető fel. A gyermek abban az évben, amelyben az ötödik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni, melynek teljesítéséért a szülő a felelős.

Tudnivalók az óvodai felvételről

  • Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik.
  • Jelentkezni a meghirdetett időpontban a lakóhely szerinti körzetileg illetékes – vagy választott – önkormányzati, továbbá nem önkormányzati óvodában lehet.
  • A jelenleg bölcsődében elhelyezett gyermekekre vonatkozó igényt is be kell jelenteni.
  • Az óvodai jelentkezés időpontja: 2012. május 7-11.
  • A beíratáskor be kell mutatni a szülő, illetve gyermekének személyazonosságát, lakcímét igazoló dokumentumot, a gyermek születési anyakönyvi kivonatát. A sajátos nevelési igény gyermekeket nevelő óvodába való felvételhez a szakértői és rehabilitációs bizottság javaslata szükséges.
  • Az óvodai felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt. Ha az óvodába jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az óvodavezető, több óvoda esetén az óvoda fenntartója bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre.
  • Az óvodavezető a felvételek lezárásáról – hirdetmény és határozat formájában – 2012. június 8-ig értesíti a szülőket.

A különélő szülők a gyermek sorsát érintő lényeges kérdésekben a gyermek elhelyezését követően – közös szülői felügyelet hiányában is – együttesen gyakorolják jogaikat, kivéve, ha a különélő szülő felügyeleti jogát a bíróság korlátozta, szüneteltette, vagy megszüntette.

Nem magyar állampolgár kiskorú óvodai és általános iskolai beíratásánál a szülőnek igazolnia kell azt is, hogy milyen jogcímen tartózkodik a gyermek Magyarország területén.