Új alpolgármester a városvezetésben

  •  
  •  
  •  

Kellő meglepetéssel szolgált a szeptember12-re összehívott rendkívüli testületi ülés. Egyetlen napirendi pontjaként ismertették Szalkai István alpolgármester lemondását, valamint a helyére az MSZP-frakció által jelölt dr. Trippon Norbert megválasztását. Új megbízatásáról kérdeztük az új alpolgármestert.

Az új alpolgármester eskütételét követően szavazás döntött az addigi, Gazdasági Bizottság élén betöltött elnöki pozícióról is, amire dr. Kovács László (MSZP) kapott bizalmat a testülettől egyhangú igen szavazat mellett. A pozícióváltás következményeként a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagjának választották Marsal Gézát (MSZP), valamint új taggal bővült a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság is Vasvári Pál (MSZP) személyében.
A változásról s a változást követő elképzelésekről kérdeztük Újpest új alpolgármesterét:
 
-Úgy vélem az első és a legkézenfekvőbb kérdés: mi az oka a történteknek?
-István olyan kihívásnak felelt meg s olyan munkát teljesített, ami Újpest eljövendő időszakát alapjaiban határozza meg. Az ismert kormányzati elvárásoknak megfelelve hatalmas erőfeszítést jelentett egy olyan költségvetés megalkotása, ami szinten tudja tartani – az örökölt adósságállománnyal együtt – a városrészünk biztonságos működését, a lehetőségek nyújtotta fejlődését. Visszalépésének pontos indokairól azt hiszem őt kellene kérdezni; amennyire én tudom, a magánszférából érkezett a számára egy olyan felkérés, amely kihívásként megközelíti az eddigi eredményeit. A szakmai erőpróba motiválta a döntését, amit sajnálattal, de akaratát tiszteletben tartva vett tudomásul a szocialista frakció.
-Ön eddig az MSZP-frakció vezetőjeként, a Gazdasági Bizottság elnökeként kulcsszerepet töltött be a testületi munkában. Egyértelmű volt a jelölése?
-Frakciótársaim megtisztelő bizalmát nem utasíthattam vissza s a 22 szavazat erős háttérről árulkodik.
-Értem. Milyen tervekkel vág neki az alpolgármesteri munkának?
-Első s legfontosabb cél Újpest felvirágzása az elkövetkező években – mind valós, mind képletes értelemben egyaránt. A Virág Város programunk biztosítani fogja, hogy az egy millió négyzetméternyi zöldterületünk s a 15 000 fasori fa kellő gondossággal és minőségben tükrözze az élhető környezet elvárásait, ami megillet egy szinte megyei jogú várost. Ennek az elképzelésnek a másik jelentős pillére a Főtár-program, ami szerintem a metróépítkezés óta a legnagyobb jelentőségű, a városrész arculatát jellemző változás lesz. Zöldövezeti sétálóutcák, parkosítás, virágok – mindez a formálódó Károlyi városközponthoz illeszkedve nem csak Újpest, de a főváros meghatározó életterévé vélik.
-Szép tervek. A Városkapu környékén sétálva szinte álomnak is tűnik. Honnan lesz minderre anyagi háttér, tekintve a már említett szűkös költségvetést?
-Többlépcsős feladatsorról van szó. Mivel a közbeszerzési pályázaton nyertes cég pontos kimutatással és tervezettel győzte meg az önkormányzatot, az erre elkülönített összeg a rendelkezésére áll, már „csak” a többéves ütemtervet kell tartania, amit a megfelelő bizottságok felügyelnek. Mindehhez természetesen a felelős újpesti polgárok figyelme is a segítségünkre van, hiszen nem állhatunk ott minden egyes lehajított, szeméttel teli szemeteszsák mellett. De ha az emberek megszokják, hogy a valóban áldatlan állapotok helyett rendezett park fogadja őket nap, mint nap – meggyőződésem, hogy az igényesség természetessé válik s nem hagyják szó nélkül az illegális környezetrombolást sem itt, sem a kerület más helyszínein. Nem az ünnepeket akarjuk hétköznapivá tenni, hanem a hétköznapokat emelnénk közelebb az ünnepeink tisztaságához. 
-Új tanév kezdődött.
-Értem a kérdést. Az oktatási intézmények elkerülhetetlen átalakítása – s ez nem csak az én véleményem -, a legkisebb veszteség mellett ment végbe Újpesten. Ma már a jelen eredményei és a jövő lehetőségei jelentik a megoldandó feladatot. Mind az önkormányzat, mind az anyagi feltételeket biztosító bizottság kiemelt feladatként kezelte az összevonásra került intézmények épületeinek a sorsát és az átalakításokra kitűzött határidők szigorú betartását. Ennek szellemében a tanévkezdet előtti utolsó héten intézménybejárást tartottunk, hogy a megfelelő helyen, megfelelő időben és minőségben történnek-, történtek-e a fokozott figyelemmel kísért változások. A kiemelt feladatként kezelt átalakítások több iskola, illetve oktatási intézmény épületét is érintették. A felelős szakbizottság elnökeként hat átépítésre kijelölt helyszínt is végigjártam s örömmel állapíthattuk meg, hogy az anyagi felelősséget, valamint a feladat jelentőségét is kellő súlyán mérték a kivitelezők.
Nincs egy intézmény sem, ahol csúszást okozott volna a nyáron megkezdett átalakítás: több helyszínen szükség szerint éjszaka is dolgoztak a szakemberek. Mindez nem csak a befektetett anyagi és szellemi érték, de Újpest eljövendő generációjának méltó igényű fejlődése szempontjából is jelentős eredményként értékelték mind az intézmények vezetői, mind az önkormányzat felelős vezetői egyaránt.
-Minden eddigi tisztségéről lemondva vállalta el alpolgármesteri tisztséget, ami komolyan veendő felelősségről árulkodik. Ilyenkor a barátok száma is megszaporodik. Nem tart attól, hogy a politikai játszmák fékezhetik a lendületes tervek megvalósítását?
-Aki azért keres meg, mert Újpest jövőjéért kíván dolgozni, azzal egy nyelven beszélünk, foglaljon helyet a testület akár jobb- akár baloldalán, akár középen – maga dr. Derce Tamás Polgármester is bizalmáról biztosított a szavazás alkalmával. Megválasztásommal én nem a politikai érdekeknek, hanem a százéves városunk hagyományainak és modern jövőjének, tehát az újpesti polgárok elvárásainak akarok megfelelni. Hiszek benne, hogy a munkámmal bizonyítani fogok, s ezzel köszönöm meg támogatóim bizalmát.
 
Szalkai Istvánt is megkérdeztük a visszalépése okairól:
 
-Eljön az idő, amikor az ember már nem válságmenedzseléssel foglalkozik – ez a pillanat érkezett el a számomra. Elindult egy folyamat a kerület életében, az önkormányzat költségvetése egyensúlyba került, és teljes erővel az elvégzendő feladatok megoldására koncentrálhatunk. Ehhez biztosít stabil hátteret a megalkotott költségvetés. Mindezt komoly harcok árán, de sikerült életbe léptetni, felülvizsgálni és korrigálni az eddig hátrányosnak tűnő szerződéseket is. Mostantól a hatékony munkáé a főszerep. Komoly felelőssége a koalíciónak, hogy szinten tudja tartani a szervezeti és strukturális egyensúlyt. Új időszámítás kezdődött el a politikusi munkánkban, a jövő eredményeit megterhelnék a múlt konfliktusai. Ilyenkor a politikus is ember és nem a személyes ambíciókat, hanem mindannyiunk közös érdekét kell szem előtt tartania, hogy a lehető leghatékonyabban szolgálhassuk Újpest jövőjét. Úgy érzem, hogy a változás ezt szolgálja. Az én közéleti tevékenységem e cél érdekében folytatódik mind a testület életében, mind a Fővárosi Önkormányzat Városrendészeti, valamint a Városüzemeltetési, Környezetvédelmi, Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottságaiban. Aki komolyan veszi a politikusi hivatást, egyben biztos lehet: sosem tudhatja, milyen meglepetést tartogat számára a jövő.