Új cég látja el a tájékoztatási feladatokat

  •  
  •  
  •  

Eredménytelenül végződött az Újpesti Média Kht. nonprofit korlátolt felelősségű társasággá alakulása. A Cégbíróság nem jogerősen elrendelte a Kft. kényszer-végelszámolását. A társaság jogi képviselője a Fővárosi Ítélőtáblához fellebbezést nyújtott be, melyben a végzés hatályon kívül helyezését kérte.
Ugyanakkor az Újpesti Önkormányzat nem akarja kockáztatni a fellebbezés esetleges elutasítását, továbbra is eleget kíván tenni tájékoztatási feladatainak, ezért a Képviselő-testület március hó 2. napján új cég alapításáról döntött.

Az Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. júniusában döntött arról, hogy a Média Kht. nonprofit korlátolt felelősségű társaságként működjön tovább, egyben elfogadta az erre vonatkozó Alapító Okirat és Közhasznúsági Szerződés módosítást. A döntésre a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény értelmében volt szükség. E szerint a közhasznú társaság 2007. július 1-jét követő két éven belül nonprofit korlátolt felelősségű társaságként működhet tovább, vagy más nonprofit gazdasági társasággá alakulhat át.
Ennek megfelelően a Kht. jogi képviselője 2009. június 30-án benyújtotta a változásbejegyzési kérelmet. A Cégbíróság 2009. augusztus 6-án kelt végzésében hiánypótlást rendelt el, melynek a társaság nem tett maradéktalanul eleget. A problémát az okozta, hogy az egyébként 15 nappal meghosszabbított hiánypótlási határidő alatt a Felügyelő Bizottsági tagok elfogadó nyilatkozata nem került hiánytalanul beadásra. Jelenleg az ügyben belső vizsgálat zajlik.
A Képviselő-testület úgy határozott, hogy az Újpesti Napló kiadója, a helyi televízió és az ujpest.hu üzemeltetője az újonnan alapított cég lesz. Az Önkormányzat a társaság feladatainak ellátásához a mindenkori éves költségvetés terhére támogatást biztosít.