Új tanévre készülünk

  •  
  •  
  •  

2011. szeptember 1-jén nappali rendszerű általános iskolai oktatásban várhatóan 940 diák kezdi meg a 2011/2012-es tanévet az újpesti intézményekben. Ebből 828-an választották az Újpest Önkormányzata által fenntartott intézményeket. A 828 gyermekből 651 a ténylegesen tanköteles korú, 171-en már az előző évben elérték a tanköteles kort, de egy évet még óvodában töltöttek, 6-an pedig még nem érték el a tanköteles kort, de felvételt kért az első osztályba.

Újpesten 107 olyan gyermek van, aki tanköteles korú, de a kijelölt napon nem iratkozott be.

A négy évfolyamos gimnáziumok 9. évfolyamai a 2011/2012-es tanévben összesen 241 fős létszámmal indulnak. A Könyves Kálmán Gimnázium 7. évfolyamára összesen 58 , a Babits Mihály Gimnázium 5. évfolyamára pedig 60 diák  nyert felvételt.

Ügyelet: szerdai napokon
Az iskolákban jelenleg még tart a tanítási szünet, de szerdai napokon ügyeletet tartanak. Ezeken a napokon az intézményben személyesen vagy telefonon is tájékozódhatnak az érdeklődők 9 és 12 óra között.

Változások az intézményrendszerben

A 2011/2012-es nevelési évtől kezdődően változások lesznek az óvodai intézményrendszerben: a Királykerti Óvoda a Liget Óvoda tagóvodájaként, a Leiningen Utcai Óvoda a Fóti Óvoda tagóvodájaként, a Lakkozó Óvoda pedig a Park Óvoda tagóvodájaként fog a továbbiakban működni.

2011. augusztus 1-jétől az Újpesti Nevelési Tanácsadó beolvadt az Újpesti Speciális Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménybe. Az intézmény új neve: Újpesti Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat, Nevelési Tanácsadó. A Nevelési Tanácsadó tevékenységét továbbra is a 1041 Budapest, Szigeti J. u. 1-3. szám alatti végzi.

2011. augusztus 30. napjával megszűnik az Újpesti Pedagógiai Szolgáltató Központ. Feladatát ezentúl a Polgármesteri Hivatal látja el.

Tankönyvtámogatás

Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete a 6/2011. (I.31.) sz. önkormányzati rendeletével önkormányzati tankönyvtámogatásban részesíti az általános iskoláskorú gyermeket nevelő családokat. 2011. évben az a tanuló gyermek részesül önkormányzati tankönyvtámogatásban, aki

a)   az Önkormányzat közigazgatási területén – fenntartóra tekintet nélkül – működő nevelési-oktatási intézmény nappali tagozatos 1-8. évfolyamos tanulója és oda a 2011/2012-es tanévre beiratkozott, és
b) 2011. január 1. és 2011. szeptember 1. között folyamatos bejelentett lakóhellyel rendelkezik az Önkormányzat közigazgatási területén, és
c)  legalább egyik szülője vagy gondviselője, illetve más törvényes képviselője a b) pont szerinti időszakban a gyermekkel azonos bejelentett lakóhellyel rendelkezik, és
d)  jogszabályban meghatározott normatív kedvezmény vagy más kedvezmény alapján nem részesül ingyenes tankönyvellátásban.

A tanév rendje

A 2011/2012. tanévben a szorgalmi idő első tanítási napja 2011. szeptember 1. csütörtök, utolsó tanítási napja 2012. június 15. (péntek).
A tanítási napok száma száznyolcvanhárom nap, a nappali oktatás munkarendje szerint működő középiskolában és szakiskolában a tanítási napok száma száznyolcvankettő nap.
Az őszi szünet 2011. november 2-től november 5-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap október 28. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap november 7. (hétfő).
A téli szünet 2011. december 22-től 2012. január 2-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2011. december 21. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2012. január 3. (kedd).
A tavaszi szünet 2012. április 5-től április 9-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap április 4. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap április 10. (kedd).