Újabb tömböt szabályoznak

  •  
  •  
  •  

Újpest Önkormányzata – a Fővárosi Önkormányzat finanszírozása mellett – szabályozási tervet készíttet az Újpest, Görgey Artúr út – Rózsa utca – Deák Ferenc utca által határolt tömb területére.

Tervezés indítása: 2011. november

A szabályozás célja, feladata

A terv keretében rendezni kell a Kozma Lajos Faipari Szakközépiskola telekkönyvi státuszát.
A tervezési feladat szorosan kapcsolódik a Görgey Artúr út tervezett komplex rekonstrukciójához, ami a Rózsa utcai csomópontban – a villamos-peron létesítésével, valamint a forgalomtechnikai helyzet módosulásával összefüggésben – szükségszerűen a közterület szélesítésével jár, ezért javaslatot kell adni a kereszteződés környékén lévő, annak idején ideiglenesen létesített pavilon-csoport elbontására és a visszamaradó terület kiala-kítására.
Javaslatot kell adni továbbá az FSZKT szerint IZ keretövezetbe sorolt terület („szánkózó domb”) esetleges hasznosítására, valamint a Z-KK keretövezetbe sorolt beépítetlen terület zöldfelületi kialakítására. Ennek keretében pontosítani kell az IZ keretövezetben létesíthető épület rendeltetését, valamint a zöldfelület visszapótlá-sának módját.

A szabályozás várható hatása

A tervezési terület jogi rendezetlensége megszűnik, a Görgey Artúr út komplex rekonstrukciója keretében forgalomtechnikai szempontból átalakul a Rózsa u. – Szent Imre utcai csomópont. A zöldfelületi dominancia megtartása mellett javaslat születik a Szakközépiskolától nyugatra eső terület esetleges hasznosítására.

A jelen tájékoztató alapján kérjük, hogy akinek a szabályozási terv készítésével, a tervezési terület fejlesztésével kapcsolatban bármilyen észrevétele, illetve javaslata van, azt írásban juttassa el a Polgármesteri Hivatal Főépítészi Irodája (1042 Budapest, István út 15.) postai címére, vagy a foepitesz@ujpest.hu e-mail címre. Ugyancsak itt várjuk az esetleges kérdéseket is, de a Főépítészi Iroda munkatársai ügyfélfogadási időben személyesen is állnak az érdeklődők rendelkezésére.