Újabb vállalkozástámogatási intézkedések!

  •  
  •  
  •  

Dr. Trippon Norbert Újpest alpolgármesterének javaslatára még februárban döntött úgy a Képviselő-testülete, hogy 30 millió forintos alapot hoz létre az újpesti kisvállalkozások támogatása céljából.

Most lemondva az üzlethelyiségek bérbeadásából származó bevételek egy részéről, a bérleti díjak befagyasztásán, továbbá kedvezmények és részletfizetési lehetőség biztosításán keresztül újabb vállalkozástámogató döntés született.
A döntések értelmében kb. 75 millió forintra nőtt az újpesti kisvállalkozók helyzetének megkönnyítésére szánt összeg.
A gazdasági válság az újpesti kisvállalkozásokat is sújtja. Napról – napra nőtt a kedvezményekre irányuló kérelmek száma, ezért dr. Trippon Norbert alpolgármester úgy döntött, hogy kezdeményezi a Képviselő-testületnél az önkormányzati üzlethelyiségek bérleti díjait meghatározó Rendelet módosítását, melyre a képviselők igent mondtak:
Azon túl, hogy az önkormányzati tulajdonú – többek között az Újpesti Piacon található – üzlethelyiségek bérleti díjait befagyasztottuk, az új bérlőknek is kedvezőbb szerződéskötési feltételeket biztosítunk. A pályázaton kívül bérbe vett helyiségek esetében a bérleti- és a szerződéskötési díjat 20%-kal csökkentettük. Míg a nehezen hasznosítható helyiség bérbe vétele esetén a kedvezményt az által biztosítjuk, hogy a bérlőnek az első évben a bérleti díj 10%-át, a második évben 60%-át, majd harmadik évtől a 80%-át kell megfizetnie. További kedvezmény, hogy minden más esetben, amikor a Rendelet szerződéskötési díjfizetési kötelezettséget ír elő biztosítjuk a részletfizetés lehetőségét. Így összesen 75 millió forinttal segítjük az újpesti kisvállalkozásokat, melynek egy részét támogatás formájában kapják meg, míg a másik részét közvetett módon azáltal, hogy megspóroljuk nekik az inflációt, és kedvezményeket biztosítunk számukra. –tudtuk meg magától az előterjesztőtől.