Újpest bizonyítékot kér a lakóitól

  •  
  •  
  •  

Legutóbb január 11-én adtunk hírt a Sziget Fesztivál és az Újpesti Önkormányzat között zajló birtokháborítási perről. Akkor úgy váltunk el dr. Kató Balázstól, az önkormányzat jogi tanácsnokától, hogy február 14-e után már a bírói döntésről tudunk beszámolni. Nem így lett.

Lassan szappanopera-jelleget ölt a komoly üzleti álláspontokat védő s döntögető per újabb epizódja. Mint ismeretes, Újpest önkormányzata azért indított (a 2002-es próbálkozás után) újabb pert, hogy egy időközben módosított, a birtokháborításról szóló rendelkezésre hivatkozva akkor is jogosnak ítélhető a zajszint zavaró hatását, ha az nem is éri el a törvényben előírt kritikus határértéket. Mindezt Újpest vezetése – lakossági panaszokra hivatkozva – azzal a kérelemmel toldotta meg, hogy a bírói ítélet a jogerős döntésig előzetesen is mondja ki a per tárgyát képező nyitvatartási idő, illetve koncertprogramok korlátozását.
Mindezt a Sziget Kft. képviselői természetesen az ellenkező előjellel igyekeznek védeni, mindkét fél saját igazát bizonyító szakértői véleményekkel próbálja alátámasztani, idáig kevés eredménnyel. A fesztiválgazdák aggodalma érthető, hiszen közel ötmilliárdos üzleti tranzakciót veszélyeztet a per – esetleges – negatív ítélete, mellyel korlátoznák a programok heti esti működését.
Annak ellenére, hogy az elmúlt év végén szinte az egész magyar sajtó tele volt a Sziget és Újpest párbajával, meghökkentő módon a február 14-i tárgyalásról már jóval szűkszavúbb jelentések tudósítottak – ha egyáltalán.
-Nem csoda – nyilatkozta az eseményt kommentálva dr. Kató Balázs -, hiszen olyan abszurd kifogásokkal éltek a döntés elhalasztásának érdekében, hogy azt valószínűleg kevésbé szívesen látnák viszont a lapok címoldalain, mint az előző év végén kavart médiavihart. Két hivatkozási alapot találtak, amelyekkel halasztást csikartak ki a bíróságtól a következő, május 22-i ítélethozatalig eltolva a döntést. Az egyik „érvük” a bíróság által kirendelt igazságügyi szakértő díjazását kifogásolta, kérve a bíróságot, hogy ezt vessék össze az általános gyakorlattal, mert szerintük eltérő mértékű a honorárium az addig megszokott hasonló díjazásoktól (a bíróság által kijelölt szakértő jelentését a fesztivál Újpestet érintő hangkulisszáit negatívan értékelte). A másik megrendítő próbálkozásuk a bizonyítási eljárást igyekezett kiterjeszteni, mondván: olyan hangfelvételek birtokában vannak, amelyek egyértelműen bizonyítják – szerintük – hogy a fesztiválzaj nem érintheti bántóan az újpesti lakosok éjszakai pihenését. Arról, hogy ezek a felvételek hol, mikor, milyen körülmények között készültek, nem szólt az előterjesztésük. Nos, empirikus bizonyítékaink nekünk is vannak, de szeretnénk megragadni az alkalmat, hogy Újpesti Napló széleskörű olvasottságával élve megkérjük Újpest lakosságát: bárki, aki a tavalyi, 2007-es Sziget Fesztivállal kapcsolatban hangrögzítést végzett újpesti otthonából akár audio-, akár videófelvevővel, jelentkezzen az Újpesti Napoló szerkesztőségénél vagy az önkormányzaton a 2313-101-es telefonszámon a 209-es melléket kérve. Minél több adat áll a rendelkezésünkre, annál meggyőzőbben bizonyíthatjuk az igazunkat önmagunk nyugalma, Újpest érdekében.
Az immár elkerülhetetlen ítélethozatal május 22-én várható. Az eredményről természetesen beszámolunk lapunkban.