Újpest díszpolgára és Újpestért díj 2011

  •  
  •  
  •  

Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete – hagyományainkhoz híven – ebben az esztendőben is várja a kitüntető címek elnyerésére tett javaslatokat. Képviselő-testületünk az újpesti választópolgárok képviseletében kívánja kifejezni a városközösség köszönetét és elismerését a díjak adományozásával azon újpesti polgároknak és szervezeteknek, akik Újpest társadalmi, közösségi életében, illetve fejlődésében, fejlesztésében kiemelkedő szerepet töltöttek, vagy töltenek be.

A javaslatokat kizárólag az erre rendszeresített adatlapokon lehet megtenni, amelyek átvehetőek a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáiban (Bp. IV. István út 15., illetve Bp. IV. Hajló u. 42-44.), illetve letölthetők az Önkormányzat honlapjáról (ujpest.hu).

A határidő után érkezett, vagy hiányosan kitöltött javaslatok nem kerülnek értékelésre.

Kérjük, minél többen éljenek a lehetőséggel, hogy a díjak a legméltóbbakhoz kerüljenek.

A díj adományozására javaslatot tehetnek: önkormányzati képviselők, a kerületben működő – jogszerűen bejegyzett – egyesületek, társadalmi szervezetek, illetve politikai pártok, valamint érdekközösségek.

A felterjesztéseket 2011. június 10-ig a Polgármesteri Hivatal Művelődési és Oktatási Osztályára kell eljuttatni postai úton, vagy személyesen az Ügyviteli Osztályon keresztül. (1041 Budapest, István út 14.)

A díjak adományozásáról a Közművelődési és Oktatási Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület dönt.

A díjak ünnepélyes átadására az Újpesti Városnapok keretén belül kerül sor.

A pályázattal kapcsolatos kérdésekre felvilágosítást adnak a Művelődési és Oktatási Osztály munkatársai a 231-3209-es telefonszámon.

Budapest, 2011. május 12.

Dr. Molnár Szabolcs
alpolgármester

Letölthető felhívás és adatlap. Kattintson ide!