Újpest Önkormányzatának sajtóközleménye

  •  
  •  
  •  

Újpest Önkormányzata megrendüléssel fogadta a tragédia hírét. Kötelességünk tényszerű tájékoztatást adni a Berda József utca 38. számú alatt található lakásban történtek előzményeiről.

A bérlakás bérlője 1997 óta nem fizetett egyetlen forint bérleti díjat, különszolgáltatási díjat, és közös költséget.

A 2005-ben az addig felgyűlt nagy összegű tartozás miatti, felmondást megelőző felszólítást senki nem vette át, ezért az UV Zrt. a lakásbérleti szerződést felmondta, ezt 2008-ban ismételten megtette.

A Bíróság 2009. február 26.-án kelt ítéletében kötelezte a bérlőt a lakás kiürítésére.
2011-ben a lakbérhátralék kamatok nélkül már meghaladta a 2.900.000 Ft-ot, a távfűtési díjtartozás a 600.000 Ft-ot, a többi közüzemi díjtartozás az Önkormányzat előtt nem ismert.

A bírósági határozat végrehajtására a mai napon került volna sor.
Újpest Önkormányzata felelősséggel tartozik minden Újpesten élő ember sorsáért. Felelősséggel tartozunk a szociális bérlakásban élő bérlőkért. A lakhatási költségek fizetésével nehéz helyzetbe került, hátralékos bérlőinknek mind a Vagyonkezelő, mind az Újpesti Önkormányzat részletfizetési kedvezményt biztosít.

Felelősséggel tartozunk a bérlőink szomszédainak biztonságáért is. Sajnálatos tény, hogy ez esetben a bérlő nem tartotta be sem az együttélés, sem a lakás rendeltetésszerű használatára vonatkozó szabályokat. Életvitelével veszélyeztette a többi lakó higiénés, testi és vagyoni biztonságát is. A Vagyonkezelő bérlemény-ellenőrzést végző munkatársait egyetlen alkalommal sem nem engedte be a lakásba. A lakásban hatalmas mennyiségű szemetet halmozott fel – ezt gyújtotta meg.

Felelősséggel tartozunk az újpestiek közös vagyonáért is, akik joggal várják el tőlünk, hogy a közösség anyagi eszközeivel felelősen gazdálkodjunk!

Újpest Önkormányzata számos megoldási lehetőséget kínál az önhibájukon kívül nehéz helyzetbe került bérlőknek a fizetési nehézségeik áthidalására, de ennek alapvető feltétele az ügyfelek együttműködése és az együttélés szabályainak betartása.

Az újpesti közvagyonnal való felelős gazdálkodás az önkormányzatnak törvény által előírt kötelessége.
Az önkormányzat nem teheti meg, nem nézheti tétlenül, hogy valaki több mint egy évtizeden keresztül ne fizesse a lakbért, külön szolgáltatási díjat, a közüzemi díjakat, és megtagadjon minden együttműködést a helyzet megoldására.