Újpest Városkapu és környéke fejlesztési javaslatainak ismertetése

  •  
  •  
  •  

2016. november 3-án (csütörtökön) 17.00 órától a Budapest IV. kerület Újpest Önkormányzat Hivatali épületében (István út 14.) az 1. emeleti házasságkötő teremben kerekasztal fórumot rendeznek, amelyen Újpest Városközpont városrész KÉSZ Városkapu és környéke fejlesztési javaslatait ismertetik.

A rendezvény megszervezésének célja Meghívottak (Lakosok, Partnerek, Városüzemeltetési és Városfejlesztési Bizottsági és Tervtanácsi tagok) tájékoztatása Újpest Városkapu és környéke elkészített fejlesztési javaslatairól, a térség tervezett, lehetséges fejlesztési iránya megismerésének elősegítése, és lehetőség a megjelentek számára az azzal kapcsolatos véleménynyilvánításra.

Újpest Városközpont városrész KÉSZ a C.D.C-ACZÉL Konzorcium tervezésében készül, a kerekasztal egyeztetésen Aczél Gábor vezető tervező fogja a javaslatot ismertetni.
A javaslat készítés célja a területre hatályos tervekben már megfogalmazott új, kerületi intézményi központ építészeti, városrendezési arculatának átfogalmazása, mely a jelenlegi térszerkezethez, struktúrához jobban igazodik. A tervezés során elkészültek az azt megalapozó vizsgálatok, elemzések, melyeket Újpest Képviselő-testülete 130/2016.(VI.16.) sz. határozatával fogadott el, az elfogadott tervanyag a kerület honlapján a linken érhető el.

A megrendezésre kerülő kerekasztal keretében szeretnék a szervezők a meghívottak véleményét megismerni. Erre a helyszínen kérdés-felelet formájában lesz lehetőség. A kerekasztalról hangfelvétel is készül. A kérdéseket, észrevételeket írásban is meg lehet tenni a kerekasztalt megelőzően, valamint az azt követő 10 napban, november 14. 12.00 óráig Szesztai György újpest főépítészének címezve foepitesz@ujpest.hu Főépítészi Iroda 1041 Budapest, István út 15. IV. em. 411. elérhetőségeken.