Újpesten 430 számlálóbiztos vesz részt a népszámlálásban

  •  
  •  
  •  

Újpesten 430 számlálóbiztos kezdi meg a munkát 2011. szeptember 27-én. Feladatuk az adatgyűjtés területi megvalósítása: 2011. október 1-je és 31-e között egy, a KSH által előre meghatározott, kb. 110-140 címet tartalmazó számlálókörzeten belül, az összes lakás és ott lakó személy adatainak összegyűjtése, a lakásokra és a személyekre vonatkozó kérdőívek kitöltése.

A számlálóbiztosi munkára olyan személyek jelentkezését várta az Önkormányzat, akik jó kapcsolatteremtő- és beszédkészséggel rendelkeznek, pontosan tudják követni az előírásokat, betartják a határidőket, olvashatóan írnak, képesek a munka okozta fizikai megterhelés, az esetleges konfliktusok elviselésére. A számlálóbiztosok elsősorban újpesten élő, vagy a kerületben dolgozó olyan személyek, akik a fent leírt jellemzők mellett vállalták az új ismeretek elsajátítását, a kapott válaszok bizalmas kezelését, továbbá a népszámlálás idején más adatgyűjtési, ügynöki tevékenység mellőzését.

A számlálóbiztosok többsége a számlálói körzetben vagy annak környékék lakik, így rendelkezik helyismerettel. A számlálóbiztos magát a kék, kártyaformátumú népszámlálási igazolvánnyal igazolja, amelyen szerepel a neve, az azonosítószáma, valamint a kártya hátoldalán a település jegyzőjének az aláírása.

Az eredményes feladatvégzés érdekében kérem Újpest lakosságának együttműködését a számlálóbiztosokkal!
 
Dr. Vitáris Edit
Területi Népszámlálási Felelős