Újpesten jó irányba mennek a dolgok

  •  
  •  
  •  

Korábban már beszámoltunk egy 2011. november végén, december elején végzett közvélemény-kutatás eredményeiről az újpestiek helyi kötődésével kapcsolatban. Ugyanebben a felmérésben kérdezték az újpestieket arról is, hogy szerintük mennyire hat az euroválság Magyarországra, milyen irányba mennek a dolgok hazánkban, és mi a helyzet e tekintetben Újpesten. A válaszokból érdekes, kettős kép bontakozik ki. A kerületben élők a válság közepette az országgal kapcsolatban pesszimisták, Újpesttel kapcsolatban viszont kifejezetten optimisták.

Az első ábra arról tanúskodik, hogy a kerületben élők több mint 77 százaléka érzi úgy, hogy az európai válság nagyon erősen érinti Magyarországot, több mint 51 százalék a legmagasabb értéket adta. Mindössze 4 százalék azoknak az aránya, akik szerint nem vagy kis mértékben hat ránk a válság.

A második ábrán az látható, hogy az újpestiek 61 százaléka szerint eközben – vagyis az európai válság viharai közepette – rosszul mennek a dolgok az országban, majdnem 29 százaléka a válaszadóknak egyenesen úgy véli, hogy nagyon rosszul. Összesen 7,7 százalékban fordult elő pozitív vélemény e kérdésben.

 

A harmadik ábra az előző kettőhöz képest különösen figyelemre méltó, mert az előzőekkel éles ellentétben azt mutatja, hogy az itt élők a kerülettel kapcsolatban sokkal derűlátóbbak. A válság és az országos pesszimizmus ellenére az újpesti válaszadók majdnem fele, 46 százalék (37,1+8,9) mondta, hogy Újpesten jó irányba mennek a dolgok. Csupán 13,5 százalék az, akik elégedetlenségének adott hangot. Vagyis Újpesten a helyi klímát gyakorlatilag nem befolyásolja a jelenlegi általánosan pesszimista közhangulat. Miközben a válság Magyarországra gyakorolt hatását tekintve az újpestiek is borúlátóak, aközben saját kerületüket egyfajta szigetnek érzik, ahol a helyi dolgok a rossz külső körülmények ellenére is jól mennek.

A felmérés az önkormányzat megrendelésére készült 1000 fő telefonos megkérdezésével.
A mintavétel reprezentálja Újpest felnőtt korú lakosságát.