Újpesti BMX-esek, figyelem!

  •  
  •  
  •  

PÁLYÁZATI  FELHÍVÁS

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata pályázatot hirdet Budapest, IV. kerület Óceánárok utcában lévő (76554/7. hrsz-ú ingatlan) mintegy 6 000 m2 nagyságú „BMX ügyességi pálya” működtetésére, térítésmentes használatba adására

Pályázhatnak:     mindazok a társadalmi szervezetek (egyesületek, alapítványok), amelyeknek székhelye Újpesten van, vagy országos, illetve regionális szervezet és Újpesten önálló szervezeti egységgel, illetve a tevékenységéhez szükséges helyiséggel (teleppel) városrészünkben rendelkeznek.

A pályázaton nem vehetnek részt:
bevétel orientált szervezetek, vállalkozások;
pártok és szervezeteik;
szakszervezetek és szervezeteik;
azok a szervezetek, amelyek az Újpesti Önkormányzattól valamely pályázaton támogatásban részesültek, de elszámolási kötelezettségüknek nem tettek eleget a szerződésben meghatározott időpontig.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

1.a tervezett sporttevékenységekre valamint a „BMX ügyességi pálya” hosszú távú (minimum 5 év) működtetésére vonatkozó részletes pályázati programot;
2.a pályázó szervezet részletes bemutatását;
3.a működés törvényességét igazoló, a beadástól visszafelé számított 30 napnál nem régebbi bírósági kivonatot, az alapszabály, valamint a szervezeti-működési szabályzat másolatát;
4.bankszámla igazolást: a számlavezető bank által kiállított, a bankszámla számát tartalmazó iratot, ami lehet bankszámlakivonat is;

Pályázás módja:

A pályázatokat 1 eredeti példányban személyesen vagy postai úton lehet benyújtani.
A pályázat nyertesével az ÉPÍT Zrt. használati szerződést köt amelyben a jogszabályoknak megfelelő működtetés, a korlátlan kárfelelősség a működtetéssel és üzemeltetéssel kapcsolatban is rögzítésre kerül.
Benyújtás helye:    Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzat
                Polgármesteri Hivatal
                Gyermek, Ifjúsági és Sport Osztály
                1041 Budapest, István út 14. I. 35.

A pályázat benyújtási határideje:

2011. szeptember 30.
A pályázatokat a Közművelődési és Oktatási Bizottság bírálja el.

Egyéb információ:
a pályázattal kapcsolatos kérdésekre felvilágosítást adnak a Gyermek, Ifjúsági és Sport Osztály munkatársai  a 231-3298 és a 231-3177 telefonszámokon.

Újpest, 2011. július
                                            Dr. Molnár Szabolcs
                                                 alpolgármester