Újpestiek, akik hozzájárultak az emberiség haladásához

  •  
  •  
  •  

Nagy számú érdeklődő fogadta el az Újpesti Városvédő Egyesület és a hagyományok ápolásában őket támogatók meghívását a Magyar Tudomány Napja alkalmából az Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközépiskolához november 25-én.

Az egyesület még Újpest várossá alakulásának 100. évfordulója alkalmából helyezett el emléktáblát az oktatási intézmény homlokzatán, a kerülethez kötődő akadémikusok emlékére. Az első tábla időközben betelt, így a soron következő két nevet – Laziczius Gyula nyelvész-, és Kőrös Endre kémikus professzorokét – egy új táblára vésette fel az egyesület. A táblákat ilyenkor, novemberben minden évben megkoszorúzzák, s nemrégiben egy együttműködési megállapodás keretében a kerületi önkormányzat is mögé állt a civil szervezetek, cégek teremtette szép hagyománynak.

A két márványtábla köré gyülekező vendégeket Nagy Dávid Sólyom, a szakközépiskola 11. d. osztályos tanulója, a Diák Önkormányzat elnöke köszöntötte. A gyülekezők között felismerhettük Wintermantel Zsolt polgármestert, Újpest több díszpolgárát, Újpestért-díjasait, a városvédők által adományozott Aranyhorgony díj tulajdonosait. Jelen voltak Újpest kulturális  és gazdasági életének szereplői, a helyi polgárok és a házigazda iskola tanulói is.

Az ünnepi hangulatot az iskola tánckarának alkalomhoz illő bemutatója, valamint Szőke Richárd és Meixner Richárd szavalata teremtette meg. Ezután dr. Nyárs Csaba, az Újpesti Városvédő Egyesület vezetőségi tagja szólt az egybegyűltekhez. Elmondta, hogy a Magyar Tudomány Napját 1996-ban, a Magyar Tudósok Világtalálkozóján tették november 3-ra, arra a napra, amelyen 1825-ben a Magyar Tudományos Akadémia megalapításáról döntöttek a Magyar Rendek. A szónok feltette a kérdést: van-e a magyar tudomány fejezeteinek megismeréséből, tudós elődeink példájából adódó, közvetlenül a jövőnk számára hasznosítható tapasztalat? S meg is válaszolta: igen! Igen, ebben a zajos, hamis értékeket felmutató világunkban nagyon is szükséges emlékeznünk, és ifjúságunk figyelmét felhívni az igazi értékeket hordozó nemzeti kincseinkre.

Dr. Nyárs Csaba ezután rövid tudománytörténeti visszatekintést adott, megemlékezett a korábbi korok bölcs előrelátásáról, amikor az oktatásban összpontosították a szűkös forrásaikat, megteremtve ezzel a megújulás lehetőségét, például az 1920-ban, Trianonban megcsonkított hazánkban. Idézte Szent-Györgyi Albert Nobel díjas tudóst, aki azt mondta: “minden ország akkora, amennyivel hozzájárul az emberi haladáshoz, teljesen függetlenül attól, hogy a térképen mekkora terület jelöli helyét a világban.”

A megemlékezés után elsőként az önkormányzat nevében Wintermantel Zsolt polgármester koszorúzott, őt követte dr. Kőrös András az Újpesti Közművelődési Kör -,  dr. Kovács Ivánné az Újpesti Városvédő Egyesület-, dr. Sallai János az Újpesti Helytörténeti Alapítvány -, dr. Telek Zoltán az Újpesti Vagyonkezelő Zrt. -, Nagy István Gábor a Laziczius család -, Zombori Béla igazgató az Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközépiskola -, és Kluka Norbert, az Újpesti Diákszövetség alelnöke, a Magyar Tudományos Akadémia koszorújával.

A koszorúzás után a jelenlévők fogadás keretében találkozhattak  egymással. A találkozó jól szolgálta sz ismerkedést is. Wintermantel Zsolt ezúttal nem mint polgármester, hanem mint a középiskola egykori diákja köszöntötte a vendégeket és szóban is megerősítette a nem sokkal korábban írásba foglalt vállalást, miszerint a Magyar Tudomány Napjának megünneplése, az Újpesthez kötődő akadémikusok emlékének ápolása ezentúl nem marad a kezdeményezők feladata, ahhoz az önkormányzat is csatlakozik.

Zelei Béla