•  
  •  
  •  

Újpesten közel háromszáz elnevezett közterületet találunk. Sorozatunkban arról kérdezzük az újpestieket, tudják-e, kiről, miről kapta a nevét az az utca, ahol otthonuk található.

Újpest egyik legrövidebb utcája a Kemény Gusztáv utca, amelynek egyik oldalán földszinti üzletsorokat kínáló lakóépületek magasodnak, míg másik oldala földszintes üzletházaival őrzi a régi, kisvárosi képet.

– Kemény Gusztáv az első volt, akit díszpolgárrá avatott 1887-ben Bellágh Imre főszolgabíróval és Tóth Józseffel, Pest megye tanfelügyelőjével együtt a nagyközség – mondja dr. Gerber Alajos nyugalmazott fogszakorvos, világi hitoktató, aki az 1997-ben kapott önkormányzati elismeréssel maga is díszpolgár, a huszonötödik a sorban. A névadóról sokat lehet mesélni: – Az első díszpolgárok nem újpesti lakosok voltak, de nagyon sokat tettek a településért.

Kemény Gusztáv, aki Koch vezetéknéven született, harminc éven át töltötte be a váci járási szolgabírói tisztséget, és intézte az itteniek ügyeit, nehéz körülmények között dolgozott, Újpest és Rákospalota rendőrhatóságát képviselte. Az 1876-os árvíz idején derekasan helytállt, Jókai Mór is felidézte alakját egy újságcikkben.

Nem sok feljegyzés maradt róla, de annyi kiderül, hogy nagyon önzetlen és áldozatos ember volt – tudjuk meg az utca névadójáról. – Családunk már a 19. század végén telepedett Újpestre. Mi, szanálás miatt, kis időre elkerültünk és jó másfél évtized után jöttünk vissza a Kemény Gusztáv utcába – mondja dr. Gerber Alajos.

– A lakásunk ablakából rálátok az utca páratlan oldalra, ahol majd nyolcvan éve keresztanyám, Milka néni gyönyörű kacsákat és libákat árult, a férjének pedig borkereskedése volt. Sokat jártunk Mártikával, a feleségemmel a Kemény Gusztáv utca–Árpád út sarkán álló Anyák Boltjába, ahol a három gyermekünkre mindig kaptunk ruhát. Szerettük a szemközti sarok méteráruüzletét. Az utcát tisztes iparosok lakták. Kollarik úr szabósága a ruházkodásban, a szerelvénybolt a lakásokban elromlottakban és beszerzendőkben volt segítségünkre. Újpesten mindig mindent megtalálhattunk, jó minőségben. Itt volt még Sáradyék temetkezési vállalata is. Manapság, mint régen, csak egy ugrás a piac, és a lakásunkból a karosszékből is rálátok a nagytemplom órájára – értesülünk az utca újabb előnyéről.

A járókelőknél is próbát tettünk, tudják-e, ki volt Kemény Gusztáv, de a másfél évszázadnyi időintervallum ez esetben nem volt kedvező.
– Talán író – találgat egy piacról jövő, ősz hajú asszony, majd kiderítjük: Kemény Zsigmondra gondolt.

A babakocsit toló kismama az Árpád útról csak annyit fűz hozzá: talán régi újpesti lehetett a névadó, mert amikor az anyukája kislány volt, már akkor is így hívták az utcát.

B. K.


Idézzük az Újpest utcanévlexikont: Kemény Gusztáv utca (1890) Árpád út 56.-tól a Szent István tér 8.-ig. Kemény (Koch) Gusztáv (1829–1908) váci járási főszolgabíró volt. Nagyon sokat tett Újpest fejlődéséért, ezért 1887-ben díszpolgári címmel tüntették ki.