Útlezárások labdarúgó mérkőzések miatt

  •  
  •  
  •  

A BRFK Közlekedésrendészeti Főosztály Forgalomszervezési és Megelőzési osztálya által kiadott, Újpest területére vonatkozó útlezárások részletes meghatározásához és indoklásához kérjük kattintson a “tovább” gombra.

Az 1994. évi XXXIV. tv. 44. §. és az 1988. évi I. tv. 14.§. alapján ideiglenes forgalomkorlátozást rendelek el az alábbiak szerint:
                                              
1./ Tilos megállni!
 
 
2008. augusztus   hó 05. nap 20.00 órától
2008. augusztus   hó 06. nap 24.00 óráig: a Bp. IV. ker.
 
       Kisfaludy u. mindkét oldalán,
       Sörétgyár u. mindkét oldalán,
       Mildenberger köz mindkét oldalán,
       Labdaverő u. mindkét oldalán,
       Labdarúgó u. mindkét oldalán a Kisfaludy u. és a Mildenberger u. között,
       Mildenberger u. mindkét oldalán a Labdarúgó u. és a Baross u. között,
       Baross u. mindkét oldalán a Kisfaludy u. és a Mildenberger u. között,
       Megyeri út mindkét oldalán a Váci út és a Szilas-patak között.
 
 
2./  Lezárását rendelem el:
                                     
2008. augusztus   hó 06. nap 12.00 órától
2008. augusztus   hó 06. nap 24.00 óráig: a Bp. IV. ker.
 
       Kisfaludy u. teljes szakaszának,
       Sörétgyár u. teljes szakaszának,
       Mildenberger köz teljes szakaszának,
       Labdaverő u. teljes szakaszának,
       Labdarúgó u. Kisfaludy u. és Mildenberger u. közötti szakaszának,
       Mildenberger u. Labdarúgó u. és Baross u. közötti szakaszának.
 
 
3./ A tilalmat szükség szerinti MT mobil jelzőtáblával, elszállításra és a tilalom időtartamára utaló kiegészítő táblákkal kell jelezni.
 
4./   A lezárást rendőri erő igénybevételével kell megvalósítani.
       Rendőri biztosítás érdekében külön szerződést kell kötni. (Tel.: 443-5302, 443-5201, 443-5236)
 
5./ A jelzőtáblákat a megállási tilalom kezdete előtt legalább 24 órával ki kell helyezni, az ideiglenes forgalomkorlátozás életbelépésekor az ellentétes értelmű jelzőtáblákat átlátszatlan fóliával le kell takarni, az eredeti forgalmi rendet a tilalom befejezése után vissza kell állítani.
 
6./  A jelzőtáblák kihelyezésének és az eredeti forgalmi rend visszaállításának költségei az MLSZ-t terhelik.
       A munkálatokat szakkivitelező céggel kell elvégeztetni.
       Kapcsolattartó: dr. Majoros Róbert r. örgy. tel.: 4435297
  A kérelmező köteles a FŐVINFORM-ot tájékoztatni. (Tel.:317-8077, fax: 317-8288)
 
 
 
INDOKOLÁS
Így intézkedtem, merta BL selejtező labdarúgó mérkőzés biztosításának zavartalan lebonyolítása csak a fent foglaltak betartása mellett biztosítható.
 
Budapest, 2008. augusztus 4.
                                                                                   
 
 
 
                                        Szécsi Tibor r. őrnagy
 osztályvezető