•  
  •  
  •  

Újpest forgalmi igényeinek megfelelő közúthálózati fejlesztést a jövőben a márciusban elfogadott Újpest Közlekedési Rendszerének fejlesztési terve határozza meg. A fejlesztési terv a közúti hálózatok, forgalomszabályozás, forgalomirányítás, parkolás, tömegközlekedés vizsgálatán keresztül olyan hosszú távú közlekedésfejlesztési javaslatokat fogalmaz meg, melyek megvalósítása nagyvároshoz méltó, kulturált közlekedési lehetőségeket biztosíthat az újpestiek számára.

Ennek ellenére ez idáig áldatlan állapotok uralkodnak az úttalan utakon városszerte. Már a civilerő is hallatta a hangját, nem véletlenül a lomtalanítás idejére. A közismert újpesti képzőművész, Somos Zsuzsa egy sajátosan groteszk műalkotással igyekezett felhívni a figyelmet például a Görgey Artúr utca katasztrofális állapotára: a macskakövek lerázta dísztárcsákat összegyűjtve állított „emlékművet”. 
 
 
Megkérdeztük…
…dr. Derce Tamás polgármestert: véleménye szerint mikor valósul meg a Görgey utca felújítása?
 
– Újpest nagy forgalmú főútvonalai közül tagadhatatlan, hogy a Görgey utca van a legrosszabb állapotban, felújítása jogos igény. Jó hír lehet, hogy a Görgey utcának a kezdetétől – tulajdonképpen a Külvárosi Kávéháztól a Kiss Ernő utcáig tartó, igen rövid szakasza benne van a fővárosi önkormányzat ez évi felújítási tervében. Bölcs mondás, hogy nyugtával dicsérd a napot! – így csak reménykedhetünk, hogy a munka valóban megvalósul ebben az évben.
Ez egy alig száz méteres útszakasz…
– Rövid szakasz, de nagyon forgalmas. A Görgey utca további nyomvonalának felújítása azonban mindenképpen várat még magára. Igaz, az sem kérdéses, hogy ez kinek lesz a reszortja? Ezt ugyanis az a bizonyos négyoldalú megállapodás rögzíti, amelyet 2003 nyarán az újpesti városháza dísztermében az akkori gazdasági miniszter, a Nemzeti Autópálya Rt. vezérigazgatója, valamint az akkori és jelenlegi főpolgármester és jómagam – Újpest Önkormányzata képviseletében – írtunk alá.
Mit tartalmaz a megállapodás?
 -A megállapodás annak apropóján született, hogy önkormányzatunk igent mondott a MO-s híd kormányprogram szerinti megépítésére és feloldottuk azt a változtatási tilalmat, amelyet a térségre előzőleg elrendeltünk. Az északi agglomeráció és Budapest érdekeit egyaránt szolgáló híd építése előtt szabaddá vált az út, és „cserében” az egyezség útfejlesztéseket garantált Újpestnek. Ezek egy része megvalósult, illetve jelenleg is folyamatban van. Az állam vállalta, hogy a Váci utat 2×2 sávosra bővíti a Szilas patak és a Fóti út között. Ezek a munkálatok jelenleg is tartanak. A fővárosi és az újpesti önkormányzat vállalta, hogy, hogy kiépíti a 2×1 sávos Szilágyi utat a Fóti út és a Görgey utca között a felüljáróval együtt, a Megyeri híd átadása után pedig felújítja a Görgey utca burkolatát is. Mivel az időközben megvalósult Szilágyi utcai beruházás 80 százalékát a főváros, 20 százalékát- saját elhatározásként - Újpest állta, az egyezségben az áll: amennyiben a Megyeri híd átadása után a forgalom az érintett területeken a meghatározott aránynál nagyobb mértékben növekszik, az állam a Szilágyi utca kiépítésének fővárosi részét visszatéríti és ebből az összegből valósulhat meg a Görgey utca felújítása.
Fontos kitétel, hogy a híd átadását követően kerülhet szóba a felújítás
– A híd átadásakor egy sajátos időszámítás veszi kezdetét. A nyár végi átadást követően kezdődik a forgalomszámlálás, amelyet egy év múlva megismételnek. Amennyiben a forgalom növekedését konkrét számadatok igazolják, – s ebben nem kételkedem – valóban megvalósulhat a Görgey utca felújítása. De számoljunk együtt: a Megyeri híd elkészültét először 2006 decemberére tervezték, most 2008-at írunk. Mindezek ismeretében a Görgey utca felújítására 2010 előtt sajnos nem látok esélyt.
 
Fejlesztések – önerőből is
 
Meghatározó az a megállapodás, mely a Fővárosi Önkormányzat, a Nemzeti Autópályakezelő Zrt. valamint Újpest Önkormányzata között jött létre, mely rögzíti azokat a közlekedésfejlesztési feladatokat, melyeket a Megyeri híd beruházáshoz kapcsolódóan végre kell hajtani. A megállapodásban rögzített fejlesztések egy része már elkészült – pl. a felüljáró – más része, mint a Váci út szélesítése – ami jelenleg a Fóti út és Szilaspatak közötti szakaszt érinti – folyamatban van, míg egyéb fejlesztések – mint amilyen a Görgey Artúr utca is – a megállapodásban rögzítetteknek megfelelően váratnak magukra.
Újpest közlekedési rendszerterve szintén kitér a Görgey Artúr utca problémájára, mely jelenlegi állapotában nem felel meg hálózati szerepének. Ennek oka, hogy a villamospálya mellett 1-1 forgalmi sáv előírt szélessége nincs biztosítva. A 14-es villamosnak ez az egyetlen szakasza, ahol nincs a közúti forgalomtól elválasztott pálya és peron sziget.
A helyi önkormányzatokról szóló 1990-es törvény értelmében a kerületi önkormányzatok tulajdonában lévő tömegközlekedés által igénybe vett utak üzemeltetése, fenntartása és fejlesztése az Fővárosi Önkormányzat feladata. Ennek megfelelően a budapesti Közlekedési Rendszerfejlesztési Tervben a Görgey Artúr utca átépítése a 2007-től 2013-ig terjedő ütemben szintén szerepel. Önkormányzatunk érdeke a kerületet érintő budapesti és agglomerációs főúthálózati fejlesztések keretében tervezett létesítmények – többek között a Görgey Artúr utca – ütemezésének gyorsítása.
Dr. Trippon Norbert alpolgármester szerint az önkormányzat saját erejéből is igyekszik megoldásokat találni a közlekedési helyzet kezelésére. Ennek meghatározó mérföldköve a legutóbbi testületi ülésen elfogadott közlekedési rendszerfejlesztési terv:
-A fővárosi 2008. évi útfelújítások I. ütemében tervezik megvalósítani a Görgey Artúr utca Kiss E. utca – Klauzál utca közötti szakaszát, valamint a Baross utca Fóti út – Erdősor utca közötti szakaszát. A II. ütemben – melyek tervezése már az idén megkezdődik – a Külső Szilágyi út, Óceánárok út, Homoktövis utca közötti szakasza, valamint a Szent Imre utca, Leiningen utca – Görgey utca közötti szakasza újulhat meg.
Közutak, hidak alagutak építésére az idei költségvetésben 80 millió Ft-tal terveztünk többet, mint 2007-ben, így 162 millió Ft áll rendelkezésünkre. Ezen belül kátyúzásra, lámpa és járdajavításra 80 millió Ft-ot, míg nagyfelületű javításra 40 millió Ft-ot különítettünk el. A folyamatos, igényeknek megfelelő kátyúzások mellett az idei évben – amennyiben a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság is jóváhagyja – a Szabadkai utca út és járda szerkezet felújítását, a Munkásotthon utca és a Nyár utca nagyfelületű felújítását, valamint a Sporttelep utca járdafelújítását végezzük el.
 
Az újpesti aggodalmakkal megkerestük az egyik legilletékesebb embert is. Hagyó Miklós főpolgármester-helyettesnek címzett kérdéseinkre az alábbi válaszokat kaptuk a fővárosi önkormányzat sajtóirodájától:
-A Görgey út felújítását már régebben beígérte a fõváros az M0-ás híd megépülésével idezúduló járműforgalom ellentételezéseként. Derce polgármester úr aggodalmának adott hangot, hogy ez valóban megtörténik-e.
-Az M0 északi szektorának átadásával várható forgalom kezelésére született 2003-ban az a négyoldalú megállapodás, amely a IV. kerület érdekeinek figyelembe vételével rendelkezett a szükséges közlekedési beruházásokról. A megállapodásnak megfelelően, a Főváros finanszírozásban megépült a Szilágyi utca Fóti út és Görgey Artúr utca közötti szakasza. A GKM finanszírozása mellett pedig jelenleg is folyik a Váci út külső szakaszának korszerűsítése. A korszerűsítést megelőzően a Fővárosi Önkormányzat kiépítette az új közcsatornát, amely lehetővé teszi a Külső Váci út melletti területek fejlesztését. A felújítást követően az M0-ástól a Váci úton minimum 2×2 sáv széles útpályán közlekedhetnek majd az autósok. A Váci úti útépítést az M0-ás északi szektorának forgalomba helyezését megelőzően be kell fejezni, és át kell adni a forgalomnak.
2008. július elején megkezdődik a Baross utca Fóti út – Erdősor út közötti és a Szent Imre utca Leiningen Károly utca – Görgey Artúr utca  közötti szakaszának a felújítása. 2008. szeptemberi munkakezdéssel pedig megújul a Görgey utca Kiss Ernő utca – Klauzál utca közötti, a Kiss János utca Görgey Artúr utca – Szilágyi utca közötti, valamint a Külső Szilágyi út Óceánárok utca – Homoktövis utca közötti szakasza.
A négyoldalú megállapodás értelmében, az M0-ás forgalomba helyezése után a Szilágyi utcán megjelenő forgalomnövekedéstől függően a GKM visszatéríti a Fővárosnak a Szilágyi utca kiépítési költségének bizonyos hányadát. Ezt az összeget a Görgey utca korszerűsítésére kell fordítani. A visszatérítendő összeg nagysága 2009 őszén, a forgalomszámlálást követően határozható meg, a Görgey utca további szakaszainak felújítására ezután kerül sor.
 
-Van, egyéb tervezett intézkedés a híd forgalmát s ezáltal a helyiek kedélyét csillapítandó a fõváros részérõl? Van-e bármilyen egyéb elképzelés, amivel enyhíteni fognak ezen õsztõl, a tervezettt hídavató idõpontjától kezdve?
-A tehergépjármű forgalom csökkentésének érdekében március 1-jétől lépett életbe az a közgyűlési rendelet, amely a IV. kerületet is érinti. A Váci úton, a Külső Szilágyi úton kikerültek a 12 tonnás tehergépjárművekre vonatkozó tiltó, illetve korlátozó táblák. Az M0 északi részének átadását követően a táblákat az új részekre is ki kell terjeszteni.
-Felmerült a Külsõ-Szilágyi út szintén tervezett kerékpárútja. Mi van ezzel, mi lesz ezzel s mikor? 
-Budapest  kerékpáros  főhálózat tervjavaslata  a Szilágyi út teljes hosszában  a gépjárműforgalomtól elválasztott kerékpárutat, kerékpársávot irányoz elő. A Görgey utca és az Óceánárok utca közötti szakaszok már korábban megépültek. A hiányzó szakaszok tervei elkészültek.
A belső szakasz megvalósítása szerepel abban a  csomagban, amelyre a  Főváros pályázati támogatást nyert, így ez a kerékpárút várhatóan legkésőbb 2009-ig megépül.
A külső szakasszal kapcsolatban nincs egyetértés a  műszaki megoldásban. A Főváros és  a Magyar Kerékpárosklub a fölöslegesen  széles  jelenlegi úttest területéből biztosítaná  a helyet a kerékpárút számára. A kerület ehhez nem járult hozzá. Így  a terv a  zöldterület rovására megépítendő kerékpárutat tartalmazza, a jelenlegi járda mellett. Konszenzus hiányában ezért még további egyeztetések szükségesek.