Valahogy ki kell jutni a Duna partra

  •  
  •  
  •  

A Környezeti munkacsoport ülésével folytatódott az Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) előkészítése. Az Újpest 2020 program keretében létrehozott három munkacsoport közül a környezetvédelemmel, épített és természetes környezetünkkel, a közlekedéssel, ezek fejlesztésével foglalkozó testület megbeszélése zárta az előkészítés első szakaszát.

Mint az ITS elkészítésének koordinációjával megbízott tervező cég képviselőjének megnyitójából kiderült, a szakemberek – hasonlóan a gazdasági illetve humán munkacsoporthoz – ebben az esetben is elkészítették a témával kapcsolatos, úgynevezett SWOT analízist, amely Újpest erősségeit, gyengeségeit illetve lehetőségeit térképezi fel, feltárva a lehetséges veszélyforrásokat is.

Az elemzésből kiderült, hogy a város “puffer” szerepet tölt be a térségben, amely magyarra fordítva a már általunk is ismert “északi kapu” funkciót jelenti. Újpest ugyanis az agglomerációs átutazók, az átmenő forgalom, földrajzi és közlekedési adottságai révén térségi központnak tekinthető, amelynek egyik funkciója a belső városrész, Budapest fő központjának tehermentesítése. Ahhoz azonban, hogy ezt a feladatot ideálisan betöltse, Újpestnek szüksége van helyi “alközpontokra” is, amelyek elosztják a terhelést. Ilyen alközpont jelenleg a Városkapu környéke, bár ez utóbbi jelenleg inkább csak intermodális csomópontként működik.

Ezzel kapcsolatban elhangzott, hogy a főváros területfejlesztési terveiben szerepel a 3-as metróvonal rekonstrukciója, és meghosszabbítása, az Aquincumi híd megépítése Óbuda és Újpest között, valamint a kerékpáros közlekedés fejlesztése is, B+R parkolók létesítésével. A város közlekedése, különösen ami az autókat illeti, meglehetősen rendezett, bár a lakossági parkolás okoz gondot. A tájékoztatóban elhangzott, hogy a fővárosi átlaghoz képest alacsony Újpest személygépkocsi-sűrűsége (azaz, hogy ezer lakosra hány autó jut). Az állomány azonban folyamatosan növekszik, ezért félő, hogy előbb-utóbb komoly parkolási gondokkal kell majd megküzdeni a városnak. Az ezért is javasolták a probléma ITS-ben történő rendezését.

A város nagy előnye, hogy számos természetes, vagy természet közeli területtel rendelkezik, ám nem jó, hogy ezeknek csak egy része számít védettnek. A kerület belső részein kevés a zöldterület, ami magyarázatot ad arra is, hogy miért dől meg épp nálunk évről-évre a hőmérsékleti rekord nyaranta. A kevés zöldfelület miatt ugyanis úgynevezett hőszigetek alakulnak ki a házak között. Hátrány az is, hogy a Duna és Újpest összeköttetése sem akadálymentes. A városnak pedig valahogy ki kell jutnia a Dunához – hangsúlyozta a szakértő a vállalkozókból, civilekből, lokálpatriótákból, és az önkormányzat képviselőiből, munkatársaiból álló grémium előtt.

A környezetvédelemmel, zöld energiával kapcsolatban elhangzott, hogy Újpest jól ellátott közművekkel, de kevés a megújuló energia felhasználási lehetőség. Bár a Halassy uszoda geotermikus rendszerrel épült, és ez jó iránynak tekinthető, van még számos lehetőség a környezetvédelem terén. A szakemberek példaként említették a közvilágítás LED-es technológiára cserélését, amely már közép távon komoly megtakarítást jelenthet az áramfogyasztásban a város számára. Megfontolandó javaslat, bár a közvilágítás nem kerületi hatáskörű feladat.  

A vízgazdálkodással kapcsolatban is hangzottak el javaslatok, amelyek egyrészt megtakarítást jelentenének, másrészt környezetvédelmi szempontból is előrelépésnek tekinthetők. Ilyen például az úgynevezett “szürke víz” alkalmazása. Semmi sem indokolja ugyanis, hogy a kertvárosi részeken, de akár a közparkokban is tisztított, értékes ivóvízzel locsoljunk, miközben például az esővizet nem használjuk ilyen célra.

A résztvevők említették, hogy a kisvárosi jelleget erősítendő, több közösségi térre lenne szükség. Néhányan annak a véleményüknek adtak hangot, hogy az Árpád úti járdák kiszélesítésével, és az úttest szűkítésével 2×1 sávra, visszaadhatnák a területnek a korábbi corso jelleget. Ez azonban a szakértők szerint nagyon komoly közlekedési nehézségeket jelentene, amelyeket talán csak a szintén tervbe vett Aquincumi híd megépülése enyhíthetne.

Az ITS előkésztésével megbízott három munkacsoport az akcióterületek, konkrét intézkedési javaslatok kidolgozásával folytatja hamarosan a munkáját, addig a szakértők elemzik és értékelik a megbeszéléseken elhangzott javaslatokat, és véleményeket.

(L.Z.)