Választási tájékoztató

 •  
 •  
 •  

Tisztelt Választópolgárok!

Az európai parlamenti választások időpontja Magyarországon 2014. MÁJUS 25., vasárnap, szavazni 06.00 órától 19.00 óráig lehet.

Az európai választásokat ötévente tartják meg. Minden tagállam adott számú európai parlamenti képviselőt választhat.

A képviselői helyek elosztását az európai szerződések határozzák meg: a nagyobb népességgel rendelkező országoknak arányosan több képviselőjük van, mint a kisebbeknek.

2014. május 22-25-e között a lisszaboni szerződés alapján az európaiak megválasztják a 751 új EP-képviselőt, és döntenek arról, hogy milyen irányba haladjon tovább az EU.

A választói jogra vonatkozó általános rendelkezéseket Magyarország Alaptörvénye tartalmazza.
A 2013. évi XXXVI. törvény rendelkezik a választási eljárásról, továbbá az európai parlamenti választásokra vonatkozó rendelkezéseket az Európai Parlament tagjainak választásáról szóló 2003. évi CXIII. törvény tartalmazza.
A 2004. évi LVII. törvény rendelkezik az Európai Parlament magyarországi képviselőinek jogállásáról.

A választás arányos választási rendszerben, listás szavazással történik. A választópolgárok pártlistára adják le szavazataikat, egy választópolgár egy listára szavazhat. A listáról a jelöltek a párt által eredetileg bejelentett sorrendben jutnak mandátumhoz.

A választáson Magyarország területe egy választókerületet alkot. A Magyarországon megválasztható európai parlamenti képviselőhelyek száma: 21 fő (a 2014-2019 közötti időszakra).

A választójog

Minden nagykorú magyar állampolgárnak joga van ahhoz, hogy az európai parlamenti képviselők választásán választó és választható legyen, amennyiben választójoggal rendelkezik. Nem rendelkezik választójoggal az, akit bűncselekmény elkövetése vagy belátási képességének korlátozottsága miatt a bíróság a választójogból kizárt.

A magyarországi lakcímmel nem rendelkező magyar állampolgárok az európai parlamenti választásokon nem szavazhatnak.

A szavazás napján a lakóhelyétől távol tartózkodó választópolgár

 • belföldön átjelentkezéssel;
 • külföldön a külképviseleten adhatja le szavazatát.

Az Európai Unió más tagállamának Magyarországon lakcímmel rendelkező választópolgára regisztráció után szavazhat a magyarországi listára. Legkésőbb 2014. május 9-ig kérhető az Európai Parlament képviselőinek választására történő névjegyzékbe vétel a magyarországi lakóhely szerint illetékes helyi választási irodától.

Magyar állampolgárként az Európai Unió más tagállamában élve a külföldi lakóhely szerinti állam jogszabályai szerint kérhető a felvétel az adott uniós tagállam névjegyzékébe. Ebben az esetben – a tagállamtól kapott értesítés alapján – a Nemzeti Választási Iroda törli a kérelmezőt magyarországi névjegyzékből, amivel kizárja a kettős szavazás lehetőségét.

Milyen tennivalójuk van azoknak a választópolgároknak, akik rendelkeznek magyarországi lakcímmel, de Magyarországon kívül szeretnének szavazni?

 • A magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgárok automatikusan felkerülnek a központi névjegyzékbe, erről az értesítést a Nemzeti Választási Iroda küldte ki a választópolgároknak.
 • Aki a szavazás napján külföldön szeretne élni a választójogával, annak legkésőbb a szavazást megelőző nyolcadik napon (2014. május 17.) 16 óráig kell kérnie felvételét a külképviseleti névjegyzékbe a magyarországi lakóhelye szerinti jegyzőtől.

A névjegyzékkel kapcsolatos kérelmek benyújthatók online a www.valasztas.hu honlapon vagy a www.magyarorszag.hu és a http://ujpest.hu/onkormanyzat_ep_valasztas_2014 honlapon keresztül, személyesen, illetve levélben.

A névjegyzékkel kapcsolatos kérdésekről a Választási Iroda (1041 Budapest, István út 15., III. emeleti tárgyaló) a 231-3101/409-es vagy 410-es telefonszámon ad információt.

A szavazás napján szavazni a következő érvényes igazolvány(ok) bemutatásával lehet:

 • lakcímet tartalmazó érvényes személyazonosító igazolvány (azaz a régi típusú személyi igazolvány);
 • személyazonosító igazolvány (kártya formátumú) és mellette a lakcímigazolvány (lakcímkártya); vagy
 • útlevél és mellette a lakcímigazolvány (lakcímkártya); vagy
 • 2001. január 1-jét követően kiállított vezetői engedély (kártya formátumú) és mellette a lakcímigazolvány (lakcímkártya).

Lejárt érvényességű okmánnyal a személyazonosságot igazolni nem lehet. A választójog gyakorlása érdekében fontos, hogy a szavazás előtt vizsgálják meg okmányaik érvényességét, és időben gondoskodjanak az érvényes dokumentumok beszerzéséről.

További információk a www.valasztas.hu és a www.elections2014.eu/hu oldalon találhatók.

Budapest, 2014. május 5.

Dr. Tahon Róbert
a Választási Iroda vezetője