Választási tájékoztató

  •  
  •  
  •  

A Nemzeti Választási Bizottság – törvényi felhatalmazás alapján – 2014. november 23. napjára írta ki Budapest 11. számú országgyűlési egyéni választókerületében az időközi országgyűlési képviselő-választást. Tudnivalók a voksolásról.

Szavazás a szavazóhelyiségben

A szavazóhelyiségben szavazni 2014. november 23-án 6.00 órától 19.00 óráig lehet.

A szavazóhelyiségben az a választópolgár szavazhat, aki a kinyomtatott szavazóköri névjegyzékben szerepel.

A választópolgárnak igazolnia kell személyazonosságát (érvényes személyazonosító igazolvánnyal, útlevéllel vagy vezetői engedéllyel), valamint a lakcímét vagy személyi azonosítóját.

Kérünk mindenkit, hogy a szükséges okmányokat vigye magával a szavazáskor, mert a szavazatszámláló bizottságnak vissza kell utasítani azt a választópolgárt, aki nem tudja igazolni a fentieket.

Ha a szavazásnak nincs akadálya, a választópolgár megkapja a lebélyegzett szavazólapot, és az átvételt aláírással igazolja a névjegyzéken.

A szavazólap kitöltésére szavazófülke áll a választópolgár rendelkezésére.

Az a választópolgár, aki nem tud olvasni, illetve akit testi fogyatékossága vagy egyéb ok akadályoz a szavazásban, általa választott segítő – ennek hiányában a szavazatszámláló bizottság két tagjának együttes – segítségét igénybe veheti.

A választópolgár a szavazólapot borítékba helyezheti és az urnába dobja.

Szavazás mozgóurnával

A mozgóurnát a szavazatszámláló bizottság tagjai viszik ki – a szavazókör területén belül – a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében szereplő választópolgárhoz.

Mozgóurnát azok a szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgárok igényelhetnek, akik:
– mozgásukban egészségi állapotuk (illetve fogyatékosságuk) miatt;
– vagy fogva tartásuk miatt akadályozottak.

Aki a mozgóurnát más indokkal (például kényelmi szempontok miatt) kéri, annak a kérését a Választási Iroda, illetve a szavazatszámláló bizottság elutasítja.

A választópolgár mozgóurna iránti írásbeli kérelmének legkésőbb
•    2014. november 21-én 16.00 óráig kell megérkeznie ahhoz a helyi választási irodához, amelynek szavazóköri névjegyzékében szerepel; vagy
•    2014. november 23-án legkésőbb 15.00 óráig kell megérkeznie a szavazatszámláló bizottsághoz.

Fontos, hogy aki mozgóurnát kért, a szavazókörben „hagyományos módon” nem szavazhat, kizárólag mozgóurnával!

A szavazás módja

Érvényesen szavazni csak a hivatalos szavazólapon szereplő jelöltre lehet.

Érvényesen szavazni a jelölt neve melletti körbe tollal írt két, egymást metsző vonallal lehet.
 
Átjelentkezés

Az időközi választáson csak ugyanazon választókerülethez tartozó településen (budapesti kerületben) lehet átjelentkezési kérelemmel szavazni.

Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek legkésőbb 2014. november 21-én 16.00 óráig kell megérkeznie a helyi választási irodához.

Felhívom a figyelmet, hogy szavazni csak érvényes okmányokkal lehet az időközi országgyűlési választáson, így célszerű még a választás előtt ellenőrizni a személyazonosító és lakcímigazolványról szóló okmányok érvényességét.

Dr. Tahon Róbert
a Választási Iroda vezetője