Választási tudnivalók

  •  
  •  
  •  

Népszavazási tudnivalók az október 2-ai szavazás kapcsán.

Külképviseleti névjegyzékbe vétel iránti kérelmet a magyarországi állandó lakóhellyel rendelkező, választójoggal rendelkező magyar állampolgár nyújthat be, aki a 2016. október 2-ra kitűzött Országos Népszavazás napját megelőző 8. napig a központi névjegyzékbe automatikusan felvételre kerül.

A regisztráció levélben, személyesen, illetőleg online felületen (www.valasztas.hu) történhet. A kérelemben meg kell jelölni azt az adott országot, amelynek előzetesen, központilag kijelölt követségén a választópolgár szavazni fog, továbbá a beadványt lakcímkártyán szerepeltetett adatok alapján szükséges kitölteni, tekintettel arra, hogy az elbírálásnál pl. a születési hely kerületének elírása, továbbá második keresztnév lehagyása is elutasítást eredményez.

A beadott kérelmet a kérelmező állandó lakóhelye szerint illetékes helyi választási iroda jogosult elbírálni. A külképviseleti névjegyzékbe felvételt követően a szavazásra az előzetesen, központilag kijelölt külképviseleteken kerül sor. (A külképviseleti lista a szavazás időpontjával együtt mellékelve elérhető.) A külképviseleti névjegyzékbe vétel iránti kérelem benyújtási határideje 2016. szeptember 24., 16:00. Kérem, hogy valamennyi újpesti választópolgár éljen alkotmányos demokrácia adta jogával, és vegyen részt az országos népszavazáson.

Dr. Tahon Róbert jegyző