Változás szociális ügyekben

  •  
  •  
  •  

Március elsejével átalakul a szociális segélyezések rendszere. Több korábbi segélyezési forma megszűnik, helyettük a települési önkormányzatok vezethetnek be az ott élők szociális helyzetéhez jobban igazodó segélyezési rendszert. A változásokról Nagy István szociális ügyekért felelős alpolgármestert kérdeztük.

Mit takar az új szabályozás?

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény 2015. március 1-jétől hatályos rendelkezései nem teszik kötelezővé az eddigi ellátási formák „megtartását”. A lakásfenntartási támogatás, adósságkezelési szolgáltatás, méltányossági közgyógyellátás, méltányossági ápolási díjak eddigi formájukban megszűnnek. A törvény ehelyett a települési önkormányzatokra bízza – nagyon helyesen –, hogy rendeletében a helyben élők szociális helyzetéhez jobban igazodó, igazságosabb támogatási rendszert vezessen be.

Miért kedvezőbb ez az eddigi formánál?

Az állami és önkormányzati hatáskörök szétválasztása a korábbiaknál sokkal több lehetőséget hordoz az önkormányzat számára. Az ellátási formák teljes szabályozásával egy jóval komplexebb, az újpesti adottságokat figyelembe vevő rendeletet alkothatunk, és a változásokra gyorsabban tudunk reagálni.

Ki tudna emelni egy konkrét példát?

Az új helyi rendelet lakhatási támogatást és lakbértámogatást is biztosít; a 18. életévét betöltött, tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére gondozási támogatást vezettünk be, a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére hátralékkezelési támogatást nyújtunk, míg a gyógyszerkiadások viseléséhez szélesítettük a már korábban is létező gyógyszerutalvány jogosultsági feltételeit.

Ezek szerint ez egy minőségi változást jelent?

Az új ellátásokban a korábbiaknál többen fognak részesülni, különösen ami a lakbértámogatást és a hátralékkezelést illeti, valamint elsősorban a gyógyszerutalvány esetében a támogatás értéke is magasabb lesz. Számításaink azt mutatják, hogy a támogatásokra szánt állami és önkormányzati források összességében bővülni fognak, így azt az ellátottak döntő többsége pozitívumként élheti meg.

Bővebb információért keressék Újpest Önkormányzatának Szociális Osztályát, melynek elérhetőségeiről az ujpest.hu-n, a szervezeti egységeknél is tájékozódhatnak.

VG