Vége a piros lámpás koldulásnak?

  •  
  •  
  •  

A rendőrség kiemelten figyel a pirosnál koldulókra, szórólapozókra – a hatóság határozottabb fellépést ígér.

A kéregetők a gépjárművezetőket sokszor akaratuk ellenére is megszólítják, mely a közlekedőkkel konfliktushelyzetet eredményezhet. Ezen jogsértést elkövetők a jelenlétükkel a forgalom zavartalanságát is akadályozhatják, és ezzel együtt balesetveszélyes helyzetet is teremtenek.

A rendőrség tájékoztatása szerint a KRESZ szabályozza a gyalogosok közúti közlekedését. Ebből következően a gyalogos az úttestre akkor léphet, ha meggyőződött annak veszélytelenségéről. Az úttestre váratlanul nem léphet, köteles az úttesten késedelem nélkül átmenni és tartózkodni minden olyan magatartástól, amely a járművek vezetőit megzavarhatja, vagy megtévesztheti. A gyalogos az úttesten jogszerűen csak akkor tartózkodhat, ha az egyéb feltételek teljesítése mellett ott közlekedni szándékozik, vagy át kíván menni az úttesten. A KRESZ ezeken kívül egyéb rendelkezéseket is meghatároz.

Az úttesten tartózkodás, ha az a KRESZ rendelkezéseinek nem felel meg, szabálytalan, ezáltal szabálysértésnek minősül. Ennek megfelelően a szórólapot osztogató, szélvédőt mosó és egyéb, hasonló tevékenységet folytató gyalogosok magatartása szabálysértő.

A tájékoztatás szerint a jogellenes tevékenység és ezzel együtt a közlekedésbiztonsági veszélyforrások visszaszorítása és felszámolása érdekében a rendőrség az e tevékenységeket folytató személyekkel szemben határozottan kíván fellépni. Ennek keretében nemcsak a jogsértést elkövető személyek figyelmét hívják fel a jogsértő cselekmény abbahagyására, hanem az e személyeket megbízó, szerződtető, közvetítő vállalkozásokat is megkeresik, illetve tájékoztatják az ilyen tevékenységek szabálysértő jellegéről.
(penzcentrum)