Vetélkedő a fagy birodalmában

  •  
  •  
  •  

November utolsó hetében a Károlyi István 12 évfolyamos Gimnáziumban rendezték meg az „Egy másik világ” programot. A komplex programsorozatot még öt évvel ezelőtt indította útjára az egykori ÚPSZK munkatársa, Gyenes Csilla. Idén, Újpest Önkormányzata és a Gimnázium összefogásával ismét sikerült megszerveznie a rendezvényt.

A virtuális, Föld körüli utazás lényegében egy vetélkedőre felkészítő délutánból és magából a vetélkedőből állt össze. A kontinenseket bemutató program elsősorban a csapatversenyen részvevő tanulóknak és a csapatot felkészítő pedagógusoknak szóló szórakoztató továbbképzés egyben. A vetélkedő anyaga az adott kontinensről tanultakból, hallottakból és a kontinens felfedezésében szerepet játszó, legfőképpen magyar földrajztudósokról szólt.

Az „Egy másik világ” délutánjain elhangzott előadások, filmvetítések, zenei- és táncbemutatók, kézműves foglalkozások segítették a vetélkedőre való felkészülést és az adott kontinens földrajzával, állatvilágával, néprajzával, kultúrájával való ismerkedést.

Tuza Márta tanárnő minden évben csodaszép kiállítást állít össze a versenyzők benevezési posztereiből, melyet a Gimnázium diákjai a tanórai szünetekben tanulmányozhatnak.

Eddig Afrikával és Teleki Sámuellel, Amerikával és Xantus Jánossal, Ausztráliával és Bíró Lajossal, Ázsiával és Körösi Csoma Sándorral ismerkedtek meg részletesebben a versenyre jelentkező tanulók.

Idén a sarkvidékek, a fagy birodalma lett a választott téma.

A versenyzők a vetélkedőre való felkészülés során játékosan ugyan, de széleskörű ismereteket szereztek az Arktisz és az Antarktisz természetföldrajzáról, élővilágáról, történelméről, lakóiról.

Megismerkedtek az élővilág és a környezet ökológiai összefüggéseivel, a sarkvidékek élővilágát fenyegető környezeti változásokkal, az Északi-sarkvidéken élők mindennapjait nehezítő helyi és globális problémákkal.

A nemes versengés soránmegemlékeztünk azokróla tudósokról, felfedezőkről is, akik sokat tettek a sarki területekfelkutatásáért pl. Robert Falcon Scottról, Roald Amundsenről. A norvég felfedező pont 100 éve, 1911. december 14-én érte el a Déli-sarkot.

A gyerekeket a felkészülésben segítette a Mezőgazdasági Múzeum „A fagy birodalma” című szeptemberben nyílt, interaktív kiállítása, melynek megtekintését a szervezők a Faust testvérpár, kedvezményesen biztosított az újpesti gyermekek részére.

Maga a verseny három fordulóból állt össze. Az első részben egy feladatlapot kellett kitölteniük, majd egy film részletének megtekintése után kérdésekre kellett válaszolniuka tanulóknak. A legvégén pedig egy izgalmas, játékos szellemi akadályversenyen vettek részta négyfős csapatok.

A szórakoztató, de mégis nagy felkészülést kívánó versenyen 18 csapat indult.
Az első három helyezést az alábbiak érték el:
Jeges négyes Károlyi I. 12 Évf. Gimn.Felkészítő tanár: Csatlósné Miklós Anna
Sarki rókák Karinthy F. ÁMK. Felkészítő tanár: Dovrtelné Kardos Tünde
Mirelit halak Szent János Apostol Ált. Isk. Felkészítő tanár: Nagy Andrea

A versenyzők és felkészítő tanáraik a Földgömb, a Vadon folyóirattól, és Újpest Önkormányzatától kaptak jutalmakat. A nyertes négy csapat és felkészítő tanáraik ezen kívül még egy különleges, és a verseny témájához illő ajándékot is kaptak. Belépőt nyertek a Váci utcában megnyílt ICEBAR-ba, ahol stílusosan a -7 C°–ban jégkanapén üldögélve, jégpohárból szürcsölhettek el egy-egy gyümölcsös koktélt, gyönyörködvea bár jégszobraiba. Klima Dénes úr az ICEBAR tulajdonosa, ekképpen támogatta az újpesti verseny legjobbjait.

Az „Egy másik világ”programsorozat idén megtartott vetélkedője, ismét a tehetséges és érdeklődő tanulók támogatásáértjött létre, sok-sok lelkes pedagógus és mecénás segítségével. Köszönjük nekik.

Gyenes Csilla