Zárszámadás: 467 milliós pénzmaradvány fejlesztési célokra

  •  
  •  
  •  

Április 26-án ülésezett Újpest Önkormányzatának képviselő-testülete. A napirendi pontok között az elmúlt költségvetési évről készült beszámoló is szerepelt, pozitív pénzmaradvánnyal.

A képviselő-tetsület legutóbbi ülésének tíz napirendi pontja között szerepelt az önkormányzat intézményei és a Polgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetésének teljesítése, a zárszámadás is. Az előterjesztő, dr. Molnár Szabolcs alpolgármester, a napirend kapcsán pozitív pénzmaradványról számolt be, mely a takarékos és fegyelmezett gazdálkodásnak tudható be. A fennmaradt, több mint 467 millió forintos szabadon felhasználható többletet a városvezetés beruházási-fejlesztési célokra kívánja fordítani, hangsúlyozta az alpolgármester.

A képviselő-testület döntött többek között az Újpest Gyermekeiért-díj, valamint az Újpest Kiváló Tanulója, Újpest Kiváló Diáksportolója, illetve a Kiváló Diákközösségi Munkáért díjak odaítéléséről is, a személyiségi jogokra való tekintettel zárt ülésen.

(antosa)


Egyhangú támogatással

A képviselő-testület legutóbbi ülésén módosította a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló korábbi önkormányzati rendeletét. 17 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül határoztak az intézményi és személyi térítési díjak mértékéről a képviselők. Ennek alapján május elsejétől a legkisebb öregségi nyugdíjhoz viszonyított legalacsonyabb – úgynevezett 0%-os – kategóriában továbbra is 0 forintos a személyi térítési díj az étkezésben (helyben vagy elvitelre), továbbá abban az esetben is, ha az ételt házhoz szállítják. Megmaradt a személyi térítési díj mentessége a legkisebb öregségi nyugdíjhoz viszonyított 0%-os kategóriában a házi segítségnyújtás esetén is. Szociális rászorultság szerint továbbra is ingyenes a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, míg az időskorúak gondozóházában a személyi térítés díj maximum a nyugdíj 60%-a lehet.


Csökkenő intézményi térítési díjak

A képviselő-testület módosította a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások formáiról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjról korábban alkotott rendeletét. A módosítás értelmében május elsejétől az intézményi térítési díjban jelentős csökkentés történt, a személyi térítési díjak mértéke a Gyermekek Átmeneti Otthonában ellátott újpesti gyermekek esetében havi 0-28 500 Ft jövedelemhatárig ingyenes. 28 500 Ft felett, egy gyermek esetében a személyi térítési díj a jövedelem 8%-a egy hónapra, míg 2, illetve több gyermek esetén a személyi térítési díj egy havi összege a jövedelem 10%-át teszi ki.